18. dec 2017

Vi fejrer jul med støvlerne på

Et travlt 2017 afløses snart af et endnu mere travlt 2018, hvor fjernvarmen igen får en central rolle. Vi ønsker dig her en glædelig jul og et godt nytår.

Dansk Fjernvarmes direktør Kim Mortensen ønsker glædelig jul og godt nytår. Foto: Jesper Voldgaard

 Sidste år ved juletid kunne vi bringe et interview med energiordførerne fra en samlet opposition i Folketinget, der forholdte sig kritisk til regeringens udspil til en forsyningsstrategi. Oppositionen var forholdsvist enige om, at når regeringens forsyningsstrategi skulle til forhandling, da skulle det sikres, at der ikke kunne spekuleres i fjernvarmen, og at det er forbrugerne, der enten direkte eller gennem kommunerne er de bedste ejere af forsyningssektoren.

Disse udmeldinger fulgte vi op på. Derfor var det også glædeligt, at et bredt politisk flertal i juni i år blev enige om en ny aftale om regulering af fjernvarmen, og at fjernvarmeforbrugernes penge skal bruges på fjernvarme, og at der ikke skal kunne spekuleres i fjernvarmen.

Regeringen har nu lagt et spor for den videre udvikling af fjernvarmen hen imod en ny regulering. Første skridt er ensretning af data og regnskaber. Her venter der endnu en stor opgave med at sikre, at disse nye krav ikke alene bliver et nyt bureaukratisk dyr, der flytter fjernvarmeselskabernes ressourcer fra det, vi er sat i verden til: Nemlig at levere billig og grøn fjernvarme – altid.

En anden udfordring, der har fyldt meget i 2017, er bortfaldet af grundbeløbet. Når det ved udgangen af næste år rammer selskaberne, rammer det også i vid udstrækning de danske fjernvarmeforbrugere.

Jo jo, fjernvarmeselskaberne har haft en årrække til at omstille deres fjernvarmeproduktion for at imødekomme bortfaldet. Men det ændrer ikke ved, at forudsætningerne for bortfaldet er – ja – bortfaldet. Politikerne var enige om, at grundbeløbet skulle falde væk ved udgangen af 2018 under forudsætning af stigende elpriser, der kunne imødekomme de faldene indtægter. Nu er elprisen som bekendt ikke steget, men faldet, og der er derfor ikke en indtjening til at kompensere for bortfaldet.

I Dansk Fjernvarme har vi spurgt de cirka 200 berørte selskaber, om betydningen af, at de mister kompensationen. Langt størstedelen svarer, at de har haft mulighed for at gennemføre initiativer, der værger dem for store prisstigninger. Og manges selskaber svarer, at det er de lykkedes med, fordi vi igennem året er lykkedes med at sikre nye muligheder for selskaberne.

Reduceret elafgift til varmepumper er en stor sejr for forbrugerne
Jeg glæder mig over, at det er lykkedes at få varmepumper og solvarme med i energispareordningen. At det lykkedes at finde bred politisk opbakning til at afsætte en betydelig del af den såkaldte klimapulje til tilskud til varmepumper og rådgivning for grundbeløbsramte selskaber. Og ikke mindst glæder jeg mig over, at det lykkedes at få en permanent nedsættelse af elafgiften til varmepumper på 10 øre og en midlertidig reduktion på yderligere i alt 15 øre. Dermed er vi tæt på at sikre en fornuftig økonomi for selskaberne i at investere i en stor eldreven varmepumpe.

Denne reduktion har stor værdi for selskaberne og forbrugerne. Og jeg vil derfor rette en stor tak til regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre for at stå bag forslaget. Jeg er ikke i tvivl om, at lige netop denne del af erhvervspakken ville kunne samle endnu bredere politisk opbakning, men ikke desto mindre er det vigtigt, at der nu er et bredt flertal bag, så selskaberne også har en vished for, at opbakningen ikke smuldrer efter et valg.

Når vi kommer på den anden side af nytår, fortsætter arbejdet med at sikre en permanent reduktion i elafgiften til store varmepumper. Det er det, der er brug for, hvis vi skal have sikret integrationen af de stigende mængder vindenergi, og det der skal til, hvis vi skal sikre fuld udnyttelse af overskudsvarmen fra både de nye datacentre og fra industrien.

Det vil hjælpe en række selskaber yderligere, så ikke deres forbrugere rammes af store prisstigninger, når grundbeløbet forsvinder.

Men en investering i en varmepumper vil ikke være løsningen for alle de ramte selskaber, da det ikke er alle selskaber, der har forudsætningerne for at udnytte en varmepumpe.

Derfor har vi også sendt vores klare budskab til regeringen, at det nu er på tide at løsne nogle af de bånd, der i dag tynger fjernvarmeselskaberne. Det drejer sig blandt andet om kravet om, at fjernvarmeselskaberne både skal producere el og varme, skønt behovet for elproduktion mange steder er til at overse. Det handler om kravet til selskaberne om, at de fortsat skal bruge naturgas, skønt naturgassens prisudvikling og miljøprofil dårligt harmonerer med vores ambitioner om at levere billig og grøn fjernvarme. Og så handler det om, at vi grundlæggende ændrer de forudsætninger, der ligger til grund for, at fjernvarmeselskaberne kan få lov til at konvertere naturgaskunder til den miljøvenlige fjernvarme.

Her er vi senest nået et stykke vej ved, at vi nu har fået Energistyrelsens ord for, at teknologikataloget ikke længere skal anvendes til fjernvarmeprojekter. Dette katalog har ellers med sine urealistiske bud på miljøomkostningerne ved naturgas, fungeret som en effektiv stopklods for de fjernvarmeselskaber, der gerne vil levere noget mere miljøvenlig fjernvarme.

Sæt fjernvarmen fri
Men vi skal længere endnu. I det nye år fortsætter vi arbejdet med at sikre gennemsigtige krav til, at fjernvarmeselskaberne kan gennemføre de nødvendige konverteringer.

Når regeringen i det nye år affyrer startskuddet for de kommende energipolitiske forhandlinger om en ny energiaftale, der skal gælde for tiden efter 2020, forventer jeg, at fjernvarmen vil få en central rolle. Ikke blot fordi der er bred opbakning til en udvikling af fjernvarmen, eller at vores forbrugere grundlæggende er glade og tilfredse med deres fjernvarme, men fordi det slet og ret er nødvendigt for at indfri vores klima- og energipolitiske mål og at sikre en billig varmeforsyning.

Det ser jeg og fjernvarmeselskaberne frem til. Og skulle vinteren sætte sig her i juledagene, så er vi også klar til det. I fjernvarmesektoren fejrer vi jul med støvlerne på og er derfor klar til at levere billig og grøn varme hele julen igennem.

Men først skal der lyde ønsket om en rigtig god jul og et godt nytår.

 

Kim Mortensen

 

Nyheder

09. jan 2018

Jens Joel: Vi har ansvar for at sikre rammevilkår

Socialdemokraternes energiordfører mener, rækkefølgen er vigtig, når man diskuterer løsninger for at undgå prisstigninger efter grundbeløbets bortfald.

09. jan 2018

Varmepumpen kan ikke hjælpe med det hele

Karup Varmeværk er blandt de 11 fjernvarmeselskaber, der har fået tilskud til en stor eldrevet varmepumpe. Selskabet har også fusioneret med naboværket. Men både varmepumpe og fusion vil ikke hindre prisstigning i tusindkroners-klassen.

09. jan 2018

Fjernvarmen har rustet sig mod prisstigninger

Størstedelen af Dansk Fjernvarmes medlemmer, der berøres af grundbeløbets bortfald, har forberedt sig. Men mange forudser alligevel store prisstigninger for fjernvarmekunderne.

09. jan 2018

Kære politikere, I må løsne tøjlerne

Folketinget må træde i karakter og løsne grebet om fjernvarmeselskaberne, så ikke forbrugerne rammes af unødvendigt høje prisstigninger på varme, lyder det fra Dansk Fjernvarme.

25. dec 2017

Prisstigninger i vente for varmekunder

Når rådhusklokkerne ringer for sidste gang nytårsaften næste år kan en række fjernvarmekunder vente store prisstigninger på grund udløbet af et kompensationstilskud. Dansk Fjernvarme kalder på handling.

21. dec 2017

Lovforslag om regnskabsføring og dataindberetning vedtaget

Onsdag den 20. december fik Energitilsynet formelt ansvaret for at sikre standardisering af regnskabsføring og dataindberetning for fjernvarmeselskaber, da Folketinget stemte for lovforslaget.

21. dec 2017

Energistyrelsen og Grøn Energi klar med drejebog om store varmepumper

Energistyrelsen og Grøn Energi har opdateret drejebogen og det tilhørende inspirationskatalog om store varmepumpeprojekter. 

20. dec 2017

Fjernvarmen hilser undersøgelse af energispareindsats velkommen

Energitilsynet har netop meddelt, at de vil iværksætte en større undersøgelse af om energiselskaberne har været effektive i deres energispareindsats. Dansk Fjernvarme bakker op om undersøgelsen.

19. dec 2017

Farvel til kul og goddag til bæredygtig biomasse

Kraftvarmeværkerne smider kullene på porten og erstatter det med bæredygtig biomasse. Det viser en ny analyse foretaget af EA Energianalyse og Energistyrelsen.

19. dec 2017

De samfundsøkonomiske beregninger skal ændres

Det skal være lettere at konvertere fra naturgas til fjernvarme. Sådan lyder udmeldingen fra ministeren for energi, forsyning og klima i et svar til Folketinget. Det vækker glæde hos Dansk Fjernvarme.

18. dec 2017

Lilleholt: Fjernvarmen er central i energisystemet

Lars Chr. Lilleholt glæder sig over, at fjernvarmen beskrives som en styrke i rapporten om det danske energisystem fra IEA. Han fremhæver varmepumper som centrale i integrationen af energisystemet.

17. jan 2018 Navnenyt

Ny mand til energibesparelser

Emil Bøilerehauge er ansat i Dansk Fjernvarmes energispareteam til indberetning af energibesparelser.

17. jan 2018 Presseklip

Fjernvarmen frygter for ekstra skatteregning

LÆS I DAG: Fjernvarmen frygter for ekstra skatteregning. Nyt varmepumpeanlæg ser dagens lys. Fjernkøling har vokseværk i Høje-Taastrup. Minister efter Shell-tvivl: Vi skal fortsat udnytte overskudsvarme. Biomassefyr redder økonomien i Svendborg.

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

16. jan 2018 Presseklip

VE-mål fylder for meget, mener Energikommissionen

LÆS I DAG: VE-mål fylder for meget mener Energikommissionen. Kvickly i Kalundborg bliver grønnere. Planudvalg ønsker alternativ placering af solvarmeanlæg. Drone leder efter læk i Haderslev.

15. jan 2018 Presseklip

Ingeniøren giver anvisning på nyt energiforlig

LÆS I DAG: Ingeniøren giver anvisning på nyt energiforlig. Danmark er afhængig af biomasse til varme og el. Usikkert hvor meget prisen stiger i Bredsten-Balle.  Strid om klosters fjernvarme. 📺 Middelfarts borgmester bekymret for udvikling i små samfund.

12. jan 2018 Presseklip

Dansk Fjernvarme presser på for frit brændselsvalg

LÆS I DAG: Dansk Fjernvarme presser på for frit brændselsvalg. Minister bliver træt af ”procentdiskussion”. Vind og sol står dækker halvdelen af elproduktionen. 4.000 kr. ekstra i varme i Egtved. Lun vinter sparer varme.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

16. jan 2018 Navnenyt

Grøn Energi har civilingeniør i praktik

Christian Sjøstrann Jørgensen er i virksomhedspraktik indtil medio marts.

16. jan 2018 Navnenyt

Ny chef på Randers Kraftvarmeværk

Jens Ole Hougaard er ny chef for Randers Kraftvarmeværk per 1. januar. 

12. jan 2018 Navnenyt

Mindeord over Kaj Hansen

Administrerende direktør for Energi Ikast, Jørgen Mosegaard, skriver mindeord om tidligere direktør Kaj Hansen.  

08. jan 2018 Navnenyt

Erfaren kursuskoordinator til Dansk Fjernvarme

Tina Weber Peters er ny kursuskoordinator hos Dansk Fjernvarme. 

13. dec 2017 Navnenyt

Ny økonomisk konsulent til Dansk Fjernvarme

Michael Fibiger er ny økonomisk konsulent i Dansk Fjernvarmes Politisk Økonomisk sekretariat fra årsskiftet.

12. dec 2017 Navnenyt

Ny direktør for Biogasbranchen

Frank Rosager er fra den 1. januar ny direktør for foreningen Biogasbranchen.