19. dec 2017

De samfundsøkonomiske beregninger skal ændres

Det skal være lettere at konvertere fra naturgas til fjernvarme. Sådan lyder udmeldingen fra ministeren for energi, forsyning og klima i et svar til Folketinget. Det vækker glæde hos Dansk Fjernvarme.

Alt for ofte strander ellers sunde fjernvarmeprojekter på, at de ikke kan dokumentere god samfundsøkonomi. En række ændringer i de forudsætninger, der skal indgå i beregningerne om samfundsøkonomi, har i løbet af de seneste år sat fjernvarmekonverteringer på pause.

Til den lokale avis, Villabyerne, har leder af Gentofte Fjernvarme Johan Sølvhøj Heinesen tidligere forklaret, at de har en række konverteringsprojekter, der er sat på vågeblus, fordi deres projektforslag med de ændrede beregningsforudsætninger ikke giver positiv samfundsøkonomi.

- Derfor kan vi ikke lige nu lave nye projektforslag. Det er et forhold, som kommer til at betyde, at nogle borgere kan komme til at vente på udbygning i deres område. Det er jo rigtig ærgerligt, da vi har kørt med fuldt tryk siden 2010, men vi kan håbe, at der kommer nye beregningsforudsætninger til næste år, der gør, at vi kan fortsætte, siger han.

Reglerne skal lempes
Derfor har energiordfører for Socialdemokratiet, Jens Joel, spurgt ministeren, hvad han agter at gøre, så der igen kan blive sat skub i konverteringer fra naturgas til fjernvarme.

I sit svar til Folketingets Energiudvalg, siger energi-, forsynings og klimaminister Lars Chr. Lilleholt:

”Der pågår et arbejde med at opdatere vejledningen i samfundsøkonomiske beregninger, og den nye vejledning offentliggøres i løbet af 2018. Indførelse af dokumentationspligt for beregningsforudsætninger i projektbekendtgørelsen vil ske parallelt. Regeringen har endvidere foreslået at foretage et serviceeftersyn af den nuværende godkendelsesproces, herunder en lempelse af kravet om myndighedsgodkendelse af investeringer. Eftersynet forventes afrapporteret i 2019.”

Så sent som i sidste uge ændrede Energistyrelsen på praksis for de samfundsøkonomiske beregninger ved at melde ud, at teknologikataloget ikke længere skal bruges til konkrete fjernvarmeprojekter. Dermed er det slut med, at fjernvarmeselskabernes i hvert enkelt projekt skal slås med naturgasselskaberne om, hvordan energikataloget skal læses.

Glædeover udsigt til ændrede regler
De varslede ændringer herunder en lempelse af kravet om myndighedsgodkendelse vækker glæde hos Dansk Fjernvarme.

- Forbrugerne, politikerne og fjernvarmeselskaberne vil alle sammen gerne have billig grøn omstilling. Derfor kan det ikke nytte noget, at regler og forudsætninger de seneste par år er blevet ændret, så det i dag fungerer som hindringer for, at fjernvarmeselskaberne kan skifte gassen ud med mere miljøvenlige brændsler, siger økonomisk konsulent hos Dansk Fjernvarme, Anders Jespersen og fortsætter:

- Det er derfor meget tilfredsstillende, der nu er kommet politisk bevågenhed om denne helt konkrete udfordring, og at der også synes at være politisk vilje til at ændre reglerne, sådan at vi igen kan komme videre med den grønne omstilling.

Slut med regelændringer med tilbagevirkende kraft
Dog hæfter Dansk Fjernvarme sig ved, at de nævnte ændringer alene ikke fjerner de barrierer, som fjernvarmeselskaberne står overfor. I dag skal hver enkelt projektforslag gå om med nye beregninger, høringer, politisk behandling og det hele, hvis blot der justeres en anelse på forudsætningerne i de samfundsøkonomiske beregninger. Sådan kan et projekt – som det i Gentofte – trække udi årevis og måske aldrig blive til noget.

- Der er behov for et kritisk blik på, hvilke regler fjernvarmeselskaberne skal indrettet sig efter og for, hvornår det muligt at ændre dem. Som reglerne er i dag, risikerer en række fremtidige fjernvarmekunder at stå i en situation, hvor de skal have udskiftet deres fyr og derfor venter på, at der kommer fjernvarme. Det kan så trække ud i årevis og den enkelte husstand kan derfor føle sig tvunget til at levetidsforlænge sit fyr fordi de ikke kan vente på de lange sagsbehandlingstider før der kommer fjernvarme, forklarer Anders Jespersen.

 

Læs hele ministerens svar til Folketingets Energiudvalg her.

Nyheder

09. jan 2018

Jens Joel: Vi har ansvar for at sikre rammevilkår

Socialdemokraternes energiordfører mener, rækkefølgen er vigtig, når man diskuterer løsninger for at undgå prisstigninger efter grundbeløbets bortfald.

09. jan 2018

Varmepumpen kan ikke hjælpe med det hele

Karup Varmeværk er blandt de 11 fjernvarmeselskaber, der har fået tilskud til en stor eldrevet varmepumpe. Selskabet har også fusioneret med naboværket. Men både varmepumpe og fusion vil ikke hindre prisstigning i tusindkroners-klassen.

09. jan 2018

Fjernvarmen har rustet sig mod prisstigninger

Størstedelen af Dansk Fjernvarmes medlemmer, der berøres af grundbeløbets bortfald, har forberedt sig. Men mange forudser alligevel store prisstigninger for fjernvarmekunderne.

09. jan 2018

Kære politikere, I må løsne tøjlerne

Folketinget må træde i karakter og løsne grebet om fjernvarmeselskaberne, så ikke forbrugerne rammes af unødvendigt høje prisstigninger på varme, lyder det fra Dansk Fjernvarme.

25. dec 2017

Prisstigninger i vente for varmekunder

Når rådhusklokkerne ringer for sidste gang nytårsaften næste år kan en række fjernvarmekunder vente store prisstigninger på grund udløbet af et kompensationstilskud. Dansk Fjernvarme kalder på handling.

21. dec 2017

Lovforslag om regnskabsføring og dataindberetning vedtaget

Onsdag den 20. december fik Energitilsynet formelt ansvaret for at sikre standardisering af regnskabsføring og dataindberetning for fjernvarmeselskaber, da Folketinget stemte for lovforslaget.

21. dec 2017

Energistyrelsen og Grøn Energi klar med drejebog om store varmepumper

Energistyrelsen og Grøn Energi har opdateret drejebogen og det tilhørende inspirationskatalog om store varmepumpeprojekter. 

20. dec 2017

Fjernvarmen hilser undersøgelse af energispareindsats velkommen

Energitilsynet har netop meddelt, at de vil iværksætte en større undersøgelse af om energiselskaberne har været effektive i deres energispareindsats. Dansk Fjernvarme bakker op om undersøgelsen.

19. dec 2017

Farvel til kul og goddag til bæredygtig biomasse

Kraftvarmeværkerne smider kullene på porten og erstatter det med bæredygtig biomasse. Det viser en ny analyse foretaget af EA Energianalyse og Energistyrelsen.

18. dec 2017

Vi fejrer jul med støvlerne på

Et travlt 2017 afløses snart af et endnu mere travlt 2018, hvor fjernvarmen igen får en central rolle. Vi ønsker dig her en glædelig jul og et godt nytår.

18. dec 2017

Lilleholt: Fjernvarmen er central i energisystemet

Lars Chr. Lilleholt glæder sig over, at fjernvarmen beskrives som en styrke i rapporten om det danske energisystem fra IEA. Han fremhæver varmepumper som centrale i integrationen af energisystemet.

17. jan 2018 Navnenyt

Ny mand til energibesparelser

Emil Bøilerehauge er ansat i Dansk Fjernvarmes energispareteam til indberetning af energibesparelser.

17. jan 2018 Presseklip

Fjernvarmen frygter for ekstra skatteregning

LÆS I DAG: Fjernvarmen frygter for ekstra skatteregning. Nyt varmepumpeanlæg ser dagens lys. Fjernkøling har vokseværk i Høje-Taastrup. Minister efter Shell-tvivl: Vi skal fortsat udnytte overskudsvarme. Biomassefyr redder økonomien i Svendborg.

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

16. jan 2018 Presseklip

VE-mål fylder for meget, mener Energikommissionen

LÆS I DAG: VE-mål fylder for meget mener Energikommissionen. Kvickly i Kalundborg bliver grønnere. Planudvalg ønsker alternativ placering af solvarmeanlæg. Drone leder efter læk i Haderslev.

15. jan 2018 Presseklip

Ingeniøren giver anvisning på nyt energiforlig

LÆS I DAG: Ingeniøren giver anvisning på nyt energiforlig. Danmark er afhængig af biomasse til varme og el. Usikkert hvor meget prisen stiger i Bredsten-Balle.  Strid om klosters fjernvarme. 📺 Middelfarts borgmester bekymret for udvikling i små samfund.

12. jan 2018 Presseklip

Dansk Fjernvarme presser på for frit brændselsvalg

LÆS I DAG: Dansk Fjernvarme presser på for frit brændselsvalg. Minister bliver træt af ”procentdiskussion”. Vind og sol står dækker halvdelen af elproduktionen. 4.000 kr. ekstra i varme i Egtved. Lun vinter sparer varme.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

16. jan 2018 Navnenyt

Grøn Energi har civilingeniør i praktik

Christian Sjøstrann Jørgensen er i virksomhedspraktik indtil medio marts.

16. jan 2018 Navnenyt

Ny chef på Randers Kraftvarmeværk

Jens Ole Hougaard er ny chef for Randers Kraftvarmeværk per 1. januar. 

12. jan 2018 Navnenyt

Mindeord over Kaj Hansen

Administrerende direktør for Energi Ikast, Jørgen Mosegaard, skriver mindeord om tidligere direktør Kaj Hansen.  

08. jan 2018 Navnenyt

Erfaren kursuskoordinator til Dansk Fjernvarme

Tina Weber Peters er ny kursuskoordinator hos Dansk Fjernvarme. 

13. dec 2017 Navnenyt

Ny økonomisk konsulent til Dansk Fjernvarme

Michael Fibiger er ny økonomisk konsulent i Dansk Fjernvarmes Politisk Økonomisk sekretariat fra årsskiftet.

12. dec 2017 Navnenyt

Ny direktør for Biogasbranchen

Frank Rosager er fra den 1. januar ny direktør for foreningen Biogasbranchen.