24. nov 2017

Samfundsøkonomiske beregninger bremser grøn omstilling

Hvis ikke forudsætningerne i de samfundsøkonomiske beregninger moderniseres, risikerer kravet at blive en hæmsko for den grønne omstilling, mener Dansk Fjernvarme.

Politisk er der enighed om, at den danske energiforsyning skal omstilles til vedvarende energikilder. Men som det er nu, står de nuværende modeller for samfundsøkonomiske beregninger, ofte i vejen for omstillingen, da de ikke tager højde for de forskellige brændslers reelle samfundsomkostninger.

Fjernvarmesektoren er som den eneste energisektor underlagt godkendelseskrav af sine investeringer, jf. projektbekendtgørelsen, der fastsætter, at alle fjernvarmeinvesteringer skal udvise en samfundsøkonomisk gevinst, inden en investering kan godkendes.

Dertil kommer kravet om positiv samfundsøkonomi i det enkelte fjernvarmeprojekt.

- Som udgangspunkt er det positivt, at man bruger samfundsøkonomi til at udvælge de økonomiske billigste løsninger i omstillingen til vedvarende energi, siger økonomisk konsulent Anders Jespersen fra Dansk Fjernvarme.

- Problemet opstår dog, når samfundsøkonomien ikke i tilstrækkelig grad giver et retvisende billede af, hvad der er den billigste omstilling, siger han.

Dansk Fjernvarme mener derfor, at det er på tide med en ny model for de samfundsøkonomiske beregninger.

- Samspillet mellem de samfundsøkonomiske og de selskabsøkonomiske beregninger er til stadighed udfordret. Igennem flere år har planlagte investeringer i de selskabsøkonomiske billigste energikilder så som biomasse, varmepumper og sol, i mere eller mindre grad været bremset af samfundsøkonomien, da det er svært at få positiv samfundsøkonomi i de grønne projekter, lyder det fra Anders Jespersen, der oplyser, at det ofte går ud over konverteringer i byområder fra naturgas til fjernvarme.

Lav CO2-kvotepris afspejler ikke omkostninger
Han forklarer, at de forudsætninger, der er for beregningerne lige nu, ikke tegner et tilstrækkeligt billede af, at fremtidens fjernvarmesystem skal baseres på vedvarende energi, samtidig med at det sikrer billig energi til forbrugerne.

- Myndighederne hænger stadig fast i en gammel tankegang, hvor det drejede sig om udbredelse af naturgassen. Dette tankesæt var rigtigt og godt for 20 år siden. Men i dag står vi overfor en udfordring, der hedder nedbringelse af CO2, samtidig med at mængderne af naturgas i Nordsøen bliver færre og færre, hvorfor vi om ganske få år er nettoimportører af naturgas, siger Anders Jespersen.

Dansk Fjernvarme mener, de samfundsøkonomiske redskaber skal tænkes om, så de er med til at skabe og understøtte et energisystem, der løser udfordringerne med nedbringelse af CO2, men også forsyningssikkerhed, især hvis vi ikke allerede nu forholder os til det.

- Læren fra to oliekriser burde være indarbejdet i de redskaber, vi styrer vores investeringer efter inden for energisektoren, siger han.

- Et eksempel er prisen på udledning af CO2, hvor myndighederne holder fast i, at prisen skal være en lav pris baseret på kvotemarkedsprisen. Men kvotemarkedsprisen er fastsat ud fra et kunstigt marked, der ikke har noget at gøre med f.eks. skadesvirkningen ved CO2, hvilket andre skadelige udledningsstoffer ellers har i de samfundsøkonomiske beregninger, siger Anders Jespersen.

- Dermed bliver CO2-prisen en noget kunstig størrelse i en beregning, der skal lægge retningen for investeringer mange år frem, forklarer Anders Jespersen.

Den økonomiske konsulent fremhæver også, at det er en markant del af problemstillingen, at fjernvarmeselskabernes projektforslag skal genberegnes ved nye forudsætninger.

- Og hver gang skal projektet i høring. Og under høringsprocessen kan forudsætningerne ændre sig igen, hvorfor projektet skal i høring på ny. På den måde kan det ende i en uendelig proces, forklarer Anders Jespersen.

Beregninger er et brugbart redskab
Han erkender dog, at selvom det virker som om, de samfundsøkonomiske beregninger vil give mest fjernvarme ved at blive lagt i en affaldsbeholder og kørt på et forbrændingsanlæg, så har redskabet værdi.

- Men det er selvfølgelig afhængigt af, at redskabet er med til at sikre de billigste løsninger og ikke får karakter af, at skulle beskytte en tankegang, der høre fortiden til, siger Anders Jespersen.

- I energisystemet arbejder vi med så store investeringer, der rækker 20 til 30 år frem i tiden, at som samfund har vi en fordel i, at vi vælger de billigste løsninger, da fejlinvesteringer er noget, som også den næste generation af samfundsborgere skal være med til at betale, siger Anders Jespersen.

- Vælger man fortsat at bruge de samfundsøkonomiske beregninger som stopklods, må redskabet væk. Og så bør det alene være ’et frit marked’ baseret på selskabsøkonomi, der bør være retningsbestemmende for investeringerne i energisystemet, mener den tekniske konsulent fra Dansk Fjernvarme.

Dansk Fjernvarme har tidligere foretaget en rundspørge om fremtidige investeringer blandt sine medlemmer. Ud fra besvarelserne vurderer Anders Jespersen, at 70 udvidelsesprojekter vil have en bedre chance for at komme igennem med nye beregninger.

Dansk Fjernvarme er i samarbejde med GATE 21 og Roskilde Universitet ved at udarbejde et forslag til at omtænke modellen for samfundsøkonomiske beregninger. Forslaget udarbejdes som en del af projektet "Grøn Kollektiv Varme”.

Nyheder

04. dec 2017

Lokale forskelle i priserne

Prisen på fjernvarme spænder vidt rundt om i Danmark. De store forskelle, der kan variere fra by til by, skyldes ofte lokale forhold, der kan have bund i alt fra politiske beslutninger til befolkningstæthed.

28. nov 2017

Radikale: Danmark skal fastholde højt grønt tempo

Europa-Parlamentets industriudvalg har netop stemt for et løft i udbygningen med vedvarende energi til 35 procent. Det Radikale Venstre vil fastholde tempoet i den grønne omstilling i Danmark.

28. nov 2017

Grønt parlament kan skubbe til energiomstilling i Danmark

I 2030 skal 35 procent af Europas energiforbrug komme fra vedvarende energi. Det er meldingen fra EU-parlamentet, hvor industriudvalget netop har stemt om de europæiske ambitioner på energiområdet. Dansk Fjernvarme roser beslutningen.

24. nov 2017

Vordingborg Forsyning: Nuværende model er fuldstændig tåbelig

Direktøren i Vordingborg Forsyning mener, at det mere er Finansministeriet end den grønne omstilling, der tages hensyn til i de samfundsøkonomiske beregninger.

23. nov 2017

Det første udbud af kapacitet er gennemført

Hele 87 kraftvarmeværker har med 92 fuldmagter og tegning af andelsbevis givet robust opbakning til det nye selskab Dansk Kraftvarme Kapacitet.

15. nov 2017

Kinesisk topchef: Vi vil lære af dansk fjernvarmesucces

Danmark har skabt bemærkelsesværdige resultater via grønne energiløsninger med fjernvarme i fokus. Det skal Kina lære af, mener Li Dawei – direktør for verdens største fjernvarmeselskab.

14. nov 2017

Ny lyn-ansøgningsrunde for tilskud til varmepumper

Energistyrelsen har netop lanceret en ny ansøgningsrunde for grundbeløbstruede fjernvarmeselskaber, der vil investere i en eldreven varmepumpe.

14. nov 2017

Nykøbing Mors vil have tryk på kedlen

Flere decentrale kraftvarmeværker ønsker at kunne producere grøn og billig varme til forbrugerne med deres el-kedler. Men tariffer står i vejen, fortæller driftslederen hos Nykøbing Mors Fjernvarmeværk.

14. nov 2017

Fakta om elnettariffer

Hvad er tariffer, hvem betaler dem og hvorfor er de vigtige for den grønne omstilling? Få svaret her, hvor Forsyning & Energi bringer fakta om tarifferne.

14. nov 2017

Elnetselskab vil gerne se på differentierede nettariffer

Tariffer for brug af elnettet blokerer for regelmæssig brug af Nykøbing Mors’ elkedel. Thy-Mors Energi vil gerne se på, hvordan de kan hjælpe elektrificering af fjernvarmen på vej.

08. nov 2017 Landsmøde

LM2017: Hilsen fra ministeren og fjernvarmepris

Se eller gense energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholts tale ved årets landsmøde. Du kan også se uddelingen af årets fjernvarmepris til Slagslunde.

15. dec 2017 Presseklip

Svære energiforhandlinger venter i Bruxelles

LÆS I DAG: Svære energiforhandlinger venter i Bruxelles. Hedensteds fyringssæson reddet af varmevekslervask. Japanere så på fjernvarme Albertslund. Varmeværk prøver igen med 35 vedtægtsændringer.

14. dec 2017 Presseklip

Datacenter tøver med at udnytte overskudsvarme

LÆS I DAG: Datacenter tøver med at udnytte overskudsvarme. Udflytning kommer på stand-by. Gassalg vil skæppe i fynske kommunekasser. Mindre brand hos Aars Fjernvarme.

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

13. dec 2017 Presseklip

Virksomhed frygter større afgift for overskudsvarme

LÆS I DAG. Tasso i Odense opgiver overskudsvarmen, hvis afgiften hæves. Klimarådet anbefaler 55 procent vedvarende energi i Danmark i 2030. Britisk kapitalfond byder på NGF Nature Energy. SK Forsyning vil supplere flisværk med halmkedel.

12. dec 2017 Presseklip

Forsyningsformand: Politik er en vigtig del af offentlige bestyrelser

LÆS I DAG: Forsyningsformand: Politik er en vigtig del af offentlige bestyrelser. Ewiis nye chef vil rydde op. EU skal sætte højere mål for grøn energi. Planer om solvarme i Durup. Leder brugte forsyningsselskab til privat arbejde.

11. dec 2017 Presseklip

Stort set ingen energinyheder i Finansloven

LÆS I DAG: Stort set ingen energinyheder i Finansloven. Varmt grundvand frem for naturgas. Nrgi køber sig ind på vedvarende energi. Pederskers fjernvarmeanlæg klar til indvielse.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

13. dec 2017 Navnenyt

Ny økonomisk konsulent til Dansk Fjernvarme

Michael Fibiger er ny økonomisk konsulent i Dansk Fjernvarmes Politisk Økonomisk sekretariat fra årsskiftet.

12. dec 2017 Navnenyt

Ny direktør for Biogasbranchen

Frank Rosager er fra den 1. januar ny direktør for foreningen Biogasbranchen.

11. dec 2017 Navnenyt

Ny afdelingsleder for GIS og data i Verdo

Anders Duerlund kommer til Verdo efter 10 år hos Nyfors iog tidligere COWI.

08. dec 2017 Navnenyt

Bestyrelsen er på plads i Tørring

Mads Damgaard er ny næstformand for Tørring Kraftvarmeværk.

08. dec 2017 Navnenyt

Jette styrker GIS-kompetencerne i DFP

Jette Bruhn begynder i DFP 1. januar. 

06. dec 2017 Navnenyt

EWII udpeger ny direktør

Lars Bonderup Bjørn bliver ny CEO i multiforsyningselskabet EWII fra 1. januar.