14. nov 2017

Ny lyn-ansøgningsrunde for tilskud til varmepumper

Energistyrelsen har netop lanceret en ny ansøgningsrunde for grundbeløbstruede fjernvarmeselskaber, der vil investere i en eldreven varmepumpe.

Med frist den 1. december er der tirsdag den 14. november åbnet en ekstra runde for ansøgninger til fjernvarmeselskaber, der bliver ramt af udfordringen med grundbeløbet.

- Det er meget positivt, at Energistyrelsen fortsat fokuserer på at finde løsninger denne politiske udfordring. Det er min klare forventning, at de berørte varmeselskaber nu vil genoverveje, om de kan afvæbne prisstigninger for deres forbrugere ved at investere i en varmepumpe.

I september i år udbød Energistyrelsen i alt 23,4 millioner kroner, som grundbeløbstruede fjernvarmeselskaber kunne søge, for at få et tilskud til investeringen i el varmepumpe. Ansøgningsfristen var 1. november. Da der ikke var ansøgninger nok til at udfylde hele tilskudsordningen, har Energistyrelsen derfor iværksat en ny tilskudsordning. I alt har Energistyrelsen modtaget 6 ansøgninger.

- Man skal ikke se det beskedne antal ansøgninger som udtryk for, at der ikke er en udfordring med grundbeløbet, men nok snarere, at der var en relativ kort ansøgningsfrist. Man skal huske på, at et fjernvarmeselskabs beslutning om at foretage en så relativ stor investering som der her er tale om, mange steder både skal kvalificeres, godkendes i selskabet bestyrelse og formentlig også af en generalforsamling. Det kan blive en udfordring at nå med blot to måneders varsel, siger politisk chef i Dansk Fjernvarme.

Klar appel fra Dansk Fjernvarme
Ifølge Dansk Fjernvarme er det derfor også tvivlsom, hvor mange selskaber, der kan nå at træffe en kvalificeret beslutning og nå at indsende en ansøgning inden den 14-dages frist udløber.

- Hvis det viser sig, at der heller ikke denne gang vil være ansøgere nok til at udfylde den samlede pulje, vil det være min forventning, at midlerne fra denne pulje overføres til næste år, sådan at selskaberne får den nødvendige tid til at vurdere, hvad de skal bruge forbrugernes penge til at investere i, siger Rune Moesgaard.

Hvem kan søge?
Alle virksomheder, der i dag modtager grundbeløb, kan søge om tilskud fra puljen.

Hvor meget kan de søge?
Ordningen dækker op til 15 pct. af etableringsomkostningerne, og kan kombineres med Energiselskabernes Energispareindsats. Efter Energistyrelsens beregninger, vil det betyde, at eldrevne varmepumper i mange tilfælde bliver lige så attraktive som fliskedler.

Krav til ansøgere:

  • Varmepumpen skal være eldrevet

  • Varmekilden skal være vedvarende energi eller overskudsvarme

  • Varmen skal erstatte fossile brændsler på anlæg uden for kvotesektoren

  • Det skal sandsynliggøres, at projektet kan gennemføres inden for to år


Fakta om grundbeløbet:

Folketingets besluttede i 2004 at de decentrale kraftvarmeværker skulle på markedsvilkår og sælge elproduktionen på det fælles elmarked. Det medførte, at der samtidigt blev indført et særligt grundbeløb til de decentrale kraftvarmeværker, hvormed de kunne fastholde indtjening svarende til elsalget i 2004. Forventningen var, at elprisen ville stige så meget de efterfølgende 15 år, at der fra 2019 ville være god økonomi i at fastholde samproduktionen af el og varme på de decentrale kraftvarmeværker. Elprisen er imidlertid faldet og fjernvarmeselskaberne kan derfor se frem til manglende indtjening, samtidig med, at kravet om ta de fortsat skal levere både el og varme.

Nyheder

14. nov 2017

Nykøbing Mors vil have tryk på kedlen

Flere decentrale kraftvarmeværker ønsker at kunne producere grøn og billig varme til forbrugerne med deres el-kedler. Men tariffer står i vejen, fortæller driftslederen hos Nykøbing Mors Fjernvarmeværk.

14. nov 2017

Fakta om elnettariffer

Hvad er tariffer, hvem betaler dem og hvorfor er de vigtige for den grønne omstilling? Få svaret her, hvor Forsyning & Energi bringer fakta om tarifferne.

14. nov 2017

Elnetselskab vil gerne se på differentierede nettariffer

Tariffer for brug af elnettet blokerer for regelmæssig brug af Nykøbing Mors’ elkedel. Thy-Mors Energi vil gerne se på, hvordan de kan hjælpe elektrificering af fjernvarmen på vej.

08. nov 2017 Landsmøde

LM2017: Hilsen fra ministeren og fjernvarmepris

Se eller gense energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholts tale ved årets landsmøde. Du kan også se uddelingen af årets fjernvarmepris til Slagslunde.

07. nov 2017

Med Biomassefyret Kraftvarmeværk går Aarhus forrest i grøn omstilling

Indvielsen af Biomassefyret Kraftvarmeværk i Lisbjerg er et stort skridt for den grønne omstilling i Aarhus Kommune og Danmark, mener Dansk Fjernvarme, der forventer, at den grønne udvikling fortsætter.

06. nov 2017 Landsmøde

LM2017: Ny energiaftale og robotter

Torsdagen på årets landsmøde lukkede med debat om en ny energiaftale, mens fredagen åbnede med robotter, der får større og større betydning i fjernvarmen. 

03. nov 2017

Sig går foran med luft-til-vand-varmepumpe

Landets første luft-til-vand-varmepumpe er sat i drift i Sig ved Varde og forventes at dække 62 procent af varmebehovet og reducere varmeprisen.

02. nov 2017 Landsmøde

Billedhjul: Genoplev landsmødet i billeder

2.100 deltagere var samlet til to hektiske dage med landsmøde i Aalborg. Se højdepunkter fra scenen og genoplev stemningen i hallen i det store billehjul. Brug pilene i siderne til at bladre.

02. nov 2017 Landsmøde

Billedhjul: Find din landsmøde-selfie

Her i billedhjulet kan du se samtlige selfies, der blev taget under årets landsmøde på Dansk Fjernvarmes stand. Kan du finde dig selv? Brug pilene i siderne til at bladre rundt.

02. nov 2017 Landsmøde

Video: Gense indlæg fra LM2017

Alle indlæg på årets landsmøde blev optaget. I løbet af de næste dage lægger vi løbende indlæggene på vores hjemmeside i kronologisk rækkefølge. Her kan du se de to første - om disruption og kommunalvalg. 

27. okt 2017 Landsmøde

Lilleholt: Vi skal have sænket elvarmeafgiften

Fjernvarmen skal sættes fri, men der skal fortsat stilles krav til selskaberne. Det var hovedbudskabet fra energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt ved Dansk Fjernvarmes Landsmøde. Se interview med ham i bunden af artiklen.

24. nov 2017 Navnenyt

Per Hougaard overtager for Jørgen Halle i DFP

Per Hougaard er konstitueret direktør, indtil DFP-bestyrelsen finder en ny. 

24. nov 2017 Navnenyt

Anette er ny i bestyrelsen i Tørring

Anette Lak Rasmussen blev valgt ind i Tørring Kraftvarmeværks bestyrelse ved generalforsamlingen. 

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

24. nov 2017 Presseklip

Ulovligt solvarmeanlæg gøres lovligt

LÆS I DAG: Kamp om energieffektivitets-direktiv i vente. Ulovligt solvarmeanlæg i Vivild gøres lovligt. Midtlangeland Fjernvarme investerer i ny kedel. Fjernvarmemodstand gav plads i byrådet. 

23. nov 2017 Presseklip

Analyse: Markedet vil sørge for at øget elforbrug dækkes af VE

LÆS I DAG: Analyse: Markedet vil sørge for at øget elforbrug dækkes af VE. Pensionskasser vil investere tungt i energi.

22. nov 2017 Presseklip

Bortfald af grundbeløb truer elsystemet

LÆS I DAG: Bortfald af grundbeløb truer elsystemet. Kæmpe potentiale i omlægning af energiafgifter. Usikre energiafgifter giver industrien problemer. Masser af varme at hente i virksomheder. ATV passer på solfangerne.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

23. nov 2017 Navnenyt

Bjarne Korshøj fylder 60 år

Teknisk direktør i HOFOR, Bjarne Korshøj, fylder 60 år den 13. december.

22. nov 2017 Navnenyt

Ny chefkonsulent hos NIRAS

Alfred Heller er ansat som chefkonsulent i NIRAS i Aalborg.


21. nov 2017 Navnenyt

Ny direktør for Energi Ikast

Jørgen Mosegaard overtager som direktør efter Kaj Hansen i Energi Ikast.

17. nov 2017 Navnenyt

Uddannelseskonsulent i Dansk Fjernvarme fylder 40

Senioruddannelseskonsulent Anita Unnerup fylder 40 år på tirsdag den 21. november.

03. nov 2017 Navnenyt

Ny civilingeniør i energiplanlægning

29-årige Silas Alvin Petersen er ansat som civilingeniør hos NIRAS i Aalborg.

01. nov 2017 Navnenyt

Ny direktør for pumpeforeningen AKB

Søren Bülow er ny direktør for Autoriserede Køle- & Varmepumpefirmaers Brancheforening (AKB), der organiserer installatører af køle- og varmepumper.