14. nov 2017

Fakta om elnettariffer

Hvad er tariffer, hvem betaler dem og hvorfor er de vigtige for den grønne omstilling? Få svaret her, hvor Forsyning & Energi bringer fakta om tarifferne.

Hvad er nettariffer? Få svaret i artiklen her. Foto: Colourbox

Tarifferne på elnettet er den pris, som det koster forbrugerne at bruge den strøm, der transporteres gennem et elnet.

I Danmark er der konsensus om, at afstande til den enkelte forbruger indenfor distributionsområdet ikke tariferes forskelligt. De betaler den samme pris pr. leveret kWh uanset, hvor langt det måtte transporteres til produktionsenheden. I både el-, gas- og fjernvarmesystemerne er det kun forbrugere, der betaler omkostningerne til transport.

For at fremme energibesparelser har der i gas- og elsystemet været konsensus om, at omkostninger til transport primært opkræves via variable tariffer samt i mindre grad abonnementsbetaling, uanset at de fleste transportomkostninger er faste. I fjernvarmesystemet opkræves det omkostningsægte. Fjernvarmeselskabernes faste betaling er i de fleste tilfælde baseret på et m2 boligareal princip, som på grund af forskellige isoleringsgrader i boligerne ikke er en fuldgod målestok for kapacitetsbehovet, men det bedste alternativ så længe effektbehovet ikke måles.

Hvem fastsætter priserne?
I elsystemet er det hvert enkelt elnetselskab, der fastsætter transporttariffen, men langt størstedelen af selskaberne benytter sig af Dansk Energis tarifmodel 2.0 som metodegrundlag til beregning af, hvad tariffen skal ligge på. Energinet fastlægger transmissions- og systemtarif for et år af gangen.

I gassystemet afregnes tarifferne årligt. I fjernvarmesystemet afregnes normalt måneds- eller kvartalsvis. For transportydelser, som ikke i samme omfang medfører variable omkostninger, fastlægges tariffer typisk på årsbasis.

Sparede omkostninger påvirker sjældent elnettariffen
Historisk set har elsystemet i Danmark i flere omgange benyttet forskellige beregningsmodeller for sparede omkostninger i form af sparet nettab og sparede investeringer til at understøtte forbrug i lavlastperioder og produktion i spids- og højlastperioder. Metoden har endvidere været anvendt i det tyske elsystem.

Metoden for sparede omkostninger for forbrug faldt stort set ud af det danske eltarifsystem i forbindelse med el-liberaliseringen. Der blev argumenteret med, at den megen fluktuerende vindkraftproduktion ikke gjorde det muligt længere at forudsige, hvornår der er overskud af elektricitet (lavlast) og underskud (spidslast).  Metoden med sparede net-omkostninger har været forsøgt genindført med Dansk Energis Tarifmodel 2.0 i 2016, men har ikke vundet genklang.

Rabat for virksomheder i fjernvarmen
I fjernvarmesystemet er der i en vis udstrækning rabat for virksomheder, som giver anledning til sparede omkostninger. Rabatten søges tilrettelagt således, at betalingen modsvarer de besparelser, virksomheden giver anledning til i fjernvarmesystemet. Rabatten følger et omkostningsægte princip. Grundlæggende må en virksomheds anvendelse af fjernvarmenettet ikke medføre øgede omkostninger for de øvrige kunder, dvs. rabatten må maksimalt udgøre de besparelser, virksomheden kan give anledning til i fjernvarmesystemet ved deres forbrug, dvs. sparede omkostninger. Varmeforsyningsloven giver pt. ikke mulighed for at overføre dette princip til private forbrugere.

Gassystemet har ikke et system baseret på sparede omkostninger.

Nyheder

14. nov 2017

Dansk Fjernvarme efterlyser omkostningsægte tariffer

Der er stor forskel på, hvad fjernvarmeselskaberne betaler i lokal nettarif til elselskaberne. Derfor efterlyser Dansk Fjernvarme mere omkostningsægte tariffer. Det vil både integrere energisystemerne mere og åbne for fjernvarmen som energilager.

14. nov 2017

Nykøbing Mors vil have tryk på kedlen

Flere decentrale kraftvarmeværker ønsker at kunne producere grøn og billig varme til forbrugerne med deres el-kedler. Men tariffer står i vejen, fortæller driftslederen hos Nykøbing Mors Fjernvarmeværk.

14. nov 2017

Elnetselskab vil gerne se på differentierede nettariffer

Tariffer for brug af elnettet blokerer for regelmæssig brug af Nykøbing Mors’ elkedel. Thy-Mors Energi vil gerne se på, hvordan de kan hjælpe elektrificering af fjernvarmen på vej.

08. nov 2017 Landsmøde

LM2017: Hilsen fra ministeren og fjernvarmepris

Se eller gense energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholts tale ved årets landsmøde. Du kan også se uddelingen af årets fjernvarmepris til Slagslunde.

07. nov 2017

Med Biomassefyret Kraftvarmeværk går Aarhus forrest i grøn omstilling

Indvielsen af Biomassefyret Kraftvarmeværk i Lisbjerg er et stort skridt for den grønne omstilling i Aarhus Kommune og Danmark, mener Dansk Fjernvarme, der forventer, at den grønne udvikling fortsætter.

06. nov 2017 Landsmøde

LM2017: Ny energiaftale og robotter

Torsdagen på årets landsmøde lukkede med debat om en ny energiaftale, mens fredagen åbnede med robotter, der får større og større betydning i fjernvarmen. 

03. nov 2017

Sig går foran med luft-til-vand-varmepumpe

Landets første luft-til-vand-varmepumpe er sat i drift i Sig ved Varde og forventes at dække 62 procent af varmebehovet og reducere varmeprisen.

02. nov 2017 Landsmøde

Billedhjul: Genoplev landsmødet i billeder

2.100 deltagere var samlet til to hektiske dage med landsmøde i Aalborg. Se højdepunkter fra scenen og genoplev stemningen i hallen i det store billehjul. Brug pilene i siderne til at bladre.

02. nov 2017 Landsmøde

Billedhjul: Find din landsmøde-selfie

Her i billedhjulet kan du se samtlige selfies, der blev taget under årets landsmøde på Dansk Fjernvarmes stand. Kan du finde dig selv? Brug pilene i siderne til at bladre rundt.

02. nov 2017 Landsmøde

Video: Gense indlæg fra LM2017

Alle indlæg på årets landsmøde blev optaget. I løbet af de næste dage lægger vi løbende indlæggene på vores hjemmeside i kronologisk rækkefølge. Her kan du se de to første - om disruption og kommunalvalg. 

27. okt 2017 Landsmøde

Lilleholt: Vi skal have sænket elvarmeafgiften

Fjernvarmen skal sættes fri, men der skal fortsat stilles krav til selskaberne. Det var hovedbudskabet fra energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt ved Dansk Fjernvarmes Landsmøde. Se interview med ham i bunden af artiklen.

24. nov 2017 Navnenyt

Per Hougaard overtager for Jørgen Halle i DFP

Per Hougaard er konstitueret direktør, indtil DFP-bestyrelsen finder en ny. 

24. nov 2017 Navnenyt

Anette er ny i bestyrelsen i Tørring

Anette Lak Rasmussen blev valgt ind i Tørring Kraftvarmeværks bestyrelse ved generalforsamlingen. 

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

24. nov 2017 Presseklip

Ulovligt solvarmeanlæg gøres lovligt

LÆS I DAG: Kamp om energieffektivitets-direktiv i vente. Ulovligt solvarmeanlæg i Vivild gøres lovligt. Midtlangeland Fjernvarme investerer i ny kedel. Fjernvarmemodstand gav plads i byrådet. 

23. nov 2017 Presseklip

Analyse: Markedet vil sørge for at øget elforbrug dækkes af VE

LÆS I DAG: Analyse: Markedet vil sørge for at øget elforbrug dækkes af VE. Pensionskasser vil investere tungt i energi.

22. nov 2017 Presseklip

Bortfald af grundbeløb truer elsystemet

LÆS I DAG: Bortfald af grundbeløb truer elsystemet. Kæmpe potentiale i omlægning af energiafgifter. Usikre energiafgifter giver industrien problemer. Masser af varme at hente i virksomheder. ATV passer på solfangerne.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

23. nov 2017 Navnenyt

Bjarne Korshøj fylder 60 år

Teknisk direktør i HOFOR, Bjarne Korshøj, fylder 60 år den 13. december.

22. nov 2017 Navnenyt

Ny chefkonsulent hos NIRAS

Alfred Heller er ansat som chefkonsulent i NIRAS i Aalborg.


21. nov 2017 Navnenyt

Ny direktør for Energi Ikast

Jørgen Mosegaard overtager som direktør efter Kaj Hansen i Energi Ikast.

17. nov 2017 Navnenyt

Uddannelseskonsulent i Dansk Fjernvarme fylder 40

Senioruddannelseskonsulent Anita Unnerup fylder 40 år på tirsdag den 21. november.

03. nov 2017 Navnenyt

Ny civilingeniør i energiplanlægning

29-årige Silas Alvin Petersen er ansat som civilingeniør hos NIRAS i Aalborg.

01. nov 2017 Navnenyt

Ny direktør for pumpeforeningen AKB

Søren Bülow er ny direktør for Autoriserede Køle- & Varmepumpefirmaers Brancheforening (AKB), der organiserer installatører af køle- og varmepumper.