05. okt 2017

Rådgivning skal hjælpe hårdt ramte selskaber

Regeringen har oprettet en rådgivningsordning for at hjælpe de selskaber, der rammes hårdest, når grundbeløbet ophører. Målsætningen er at hjælpe 50-100 selskaber.

Energistyrelsens grundbeløbsteam skal administrere to ordninger i forbindelse med grundbeløbets bortfald og følge udviklingen i sektoren tæt gennem de kommende 2,5 år. Foto: Flickr/tasoskaimenakis

Med udgangen af 2018 mister kraftvarmeværkerne 2,5 milliarder kroner i kompensation, når grundbeløbet bortfalder. For en række fjernvarmeselskaber betyder det en meget høj prisstigning på varmen for kunderne hos de selskaber. Ifølge analyser fra Energistyrelsen forventes det at give prisstigninger på 800-16.000 kroner om året for et standardhus i de berørte områder.

Derfor har regeringen oprettet to nye ordninger rettet mod decentrale kraftvarmeværker: En tilskudsordning til eldrevne varmepumper til grundbeløbsværker uden for kvotesektoren og en rådgivningsordning til de hårdest ramte grundbeløbsværker. Begge ordninger er finansieret gennem udmøntningen af Den Grønne Klimapulje i juni 2017.

- Det er ikke alle grundbeløbsværker, der vil have glæde af en eldrevet varmepumpe, som Energistyrelsens anden ordning yder tilskud til. Nogle vil fortsat have høje varmepriser, når grundbeløbet bortfalder, og de kan få svært ved at konkurrere med individuelle løsninger, oplyser Sidsel Skov Birkbak fra Energistyrelsens grundbeløbsteam til Forsyning & Energi.

Læs også: Udfordringen med grundbeløbet skal løses

Målsætningen for rådgivningen er med en hjælpende hånd at give værkerne hjælp til selvhjælp. Selvom det er en politisk beslutning at udfase grundbeløbet under forudsætning af stigende elpriser, og det reelt er gået stik modsat – nemlig at prisen er faldet – så mener Energistyrelsen, at det er fjernvarmeværkernes egen opgave at finde en løsning.

- Det er værkernes egen opgave at foretage den nødvendige omstilling til en fremtid uden grundbeløb og anden driftsstøtte, og mange værker er rigtig godt på vej. Nogle værker – især de mindste – står med betydelige udfordringer og kan have behov for en hjælpende hånd til at danne sig et overblik over deres muligheder. Derefter skulle værkernes investeringer gerne kunne betale sig selv, siger Sidsel Skov Birkbak.

Alle trængte værker opfordres til at søge
Der er afsat 8,2 millioner kroner til rådgivning af de omkring 50-100 hårdest ramte grundbeløbsværker. Energistyrelsen ved endnu ikke, hvor stor en andel af værkerne, der kan modtage rådgivning, da det både afhænger af priserne på rådgivningen, som stadig er i udbud, og behovet for det enkelte værk.

- Enkelte værker vil selv efter rådgivningen have problemer, og der er barmarksværker, som allerede nu overvejer at lukke. Til denne – forhåbentligvis lille – gruppe af værker er der afsat en ekstra sum til yderligere rådgivning, fortæller Sidsel Skov Birkbak og understreger, at det er værkernes egen beslutning, om værket eventuelt skal lukkes. Det har Energistyrelsen ingen indflydelse på.

- Ordningen er frivillig og gratis, og Energistyrelsen håber, at de mange trængte værker vil benytte sig af muligheden for at få lavet en grundig gennemgang af værkets situation og muligheder. Efterfølgende er det op til de enkelte værker at gennemføre de enkelte forslag evt. sammen med rådgivere. Energistyrelsen opfordrer derfor alle interesserede til at udfylde og indsende materialet så hurtigt som muligt, siger Sidsel Skov Birkbak.

Foruden rådgivningsindsatsen administrerer Energistyrelsens grundbeløbsteam også tilskudsordningen til investering i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme uden for kvotesektoren. Her kan alle selskaber, der i dag modtager grundbeløb, søge støtte fra puljen på 23,4 millioner kroner i 2017 og 27,9 millioner kroner i 2018. 

Nyheder

05. okt 2017

Rådgivning skal hjælpe hårdt ramte selskaber

Regeringen har oprettet en rådgivningsordning for at hjælpe de selskaber, der rammes hårdest, når grundbeløbet ophører. Målsætningen er at hjælpe 50-100 selskaber.

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

Flere presseklip

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev