02. okt 2017

Nyt selskab for handel med kraftvarmekapacitet

Der har i dag været afholdt stiftende generalforsamling i Dansk Kraftvarme Kapacitet, der således nu officielt er etableret.

Kim Behnke
Vicedirektør
T: 7630 8000
M: 2495 4640
kib@danskfjernvarme.dk

Dansk Kraftvarme Kapacitet blev i dag officielt stiftet i Fjernvarmens Hus. Foto: Mikkel Lysgaard.
På den stiftende generalforsamling i Dansk Kraftvarme Kapacitet blev selskabets første bestyrelse valgt. Den består fra venstre af Kim Behnke og Uffe Bro fra Dansk Fjernvarme samt Erik Nørregaard Hansen og Steen Thøgersen fra Dansk Kraftvarmeværkers Forening. Senere vælges endnu et bestyrelsesmedlem fra kraftvarmeværkerne, når disse er blevet andelshavere. Foto: Mikkel Lysgaard.

Dansk Fjernvarme og Foreningen Danske Kraftvarmeværker har, som de to brancheforeninger for kraftvarmeværker i fjernvarmesektoren og industrien, taget initiativ til at stifte det nye selskab Dansk Kraftvarme Kapacitet, der skal handle med kraftvarmekapacitet.

Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a er officielt stiftet i dag den 2. oktober 2017 af de to brancheforeninger. Ved den stiftende generalforsamling blev selskabets første bestyrelse valg og den består af Uffe Bro og Kim Behnke fra Dansk Fjernvarme samt Steen Thøgersen og Erik Nørregaard Hansen fra Foreningen Danske Kraftvarmeværker. Dertil kommer en repræsentant for kraftvarmeværkerne, som følger når disse er blevet andelshavere i selskabet. For den første periode er Uffe Bro valgt som bestyrelsesformand og Erik Nørregaard Hansen direktør.

Fuldmagter er næste skridt
Det nye selskab vil etablere en kapacitetscentral og på baggrund af fuldmagter fra kraftvarmeværkerne afholde udbud af kapacitet til elhandlerne.

Elhandlerne vil betale for en elproduktionskapacitet og værkerne modtager en rådighedsbetaling. Værkerne byder deres elproduktion ind i elmarkedet, og beholder elprisen op til 400 DKK/MWh. Kommer prisen derover vil kapacitetscentralen sørge for at tilbageføre elprisen over 400 DKK/MWh til el-handleren.

Dette initiativ vil på samme tid sikre kraftvarmeværkerne en rådighedsbetaling og fastholde dem i elmarkedet samt styrke el-handlernes mulighed for at følge elkundernes aftaler om f.eks. fastpris eller spot med loft.

Der er afholdt fire informationsmøder om det nye initiativ og det var glædeligt at omkring 230 deltagere mødte op for at blive orienteret om initiativet.  Nu er selskabet stiftet og første handling er at få flest mulige kraftvarmeværker til at afgive fuldmagt, således at der kan afholdes første udbud i oktober og den nye ordning kan være på plads fra og med 2018.

Alle kraftvarmeværker opfordres derfor til positivt at overveje om de vil være med til at etablere en kapacitetscentral, hvor de kan modtage et rådighedsbeløb mod at melde kapacitet ind i spotmarkedet for handel med el.

Fleksible muligheder
På orienteringsmøderne blev der drøftet mange forhold herunder, hvad rådighedsprisen skal være. Udgangspunktet for møderne var en rådighedsbetaling på 120.000 kr. pr. år. pr. MW. Men særligt det første år 2018 åbner mulighed for at en række kraftvarmeværker er klar til at melde sig for en lavere rådighedsbetaling. Det vil vi ikke stå i vejen for og derfor er beløbet nu kun et eksempel. Hvert kraftvarmeværk må således selv beregne krav til rådighedsbetaling.

Det har desuden været drøftet om target-prisen på 400 DKK/MWh er det rigtige valg. Mange har oplyst, at de godt vil byde ind med lavere pris. Det står alle frit for. Kravet for at være med på kapacitetscentralen er blot at værket lover at have drift når prisen er over 400 DKK/MWh.

Opdateret materialesamling
Materialerne fra informationsmøderne er blevet opdateret. Det er derfor vigtigt at understrege, at de materialer, som er dateret den 2. oktober 2017 er gældende. Alle øvrige versioner var at betragte som udkast.

Det er vigtigt at alle værker træffer beslutning og får udfyldt fuldmagtserklæringen – fristen er den 20. oktober 2017 og skal sendes på e-mail.

Det er meget vigtigt at føle den procedure, da prissammenfald mellem værker vil betyde at det er dato for modtagelse af e-mail, der afgør prioriteringen.

Udbud til elhandlerne og de balanceansvarlige finder sted ved åbning den 27. oktober 2017 og vil blive varetaget af DFP. Kontrakter gældende for 2018 vil blive indgået i december 2017.

Den opdaterede materialesamling indeholder:

  • Opdaterede vedtægter for Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a, som godkendt på den stiftende generalforsamling 2/10.
  • Referat fra den stiftende generalforsamling 2/10.
  • Opdateret beskrivelse af Dansk Kraftvarme Kapacitet, for kraftvarmeværker 2/10
  • Opdateret præsentation fra informationsmøderne, bemærk tidsplanen bagerst 2/10
  • Opdateret fuldmagtserklæring 2/10
  • Udkast til kontrakt 2/10. Kontrakten vil blive tilpasset yderligere med pengeinstitut osv.

Det hele kan hentes her på siden under downloads. For yderligere information, kontakt Kim Behnke.

Nyheder

26. sep 2017

Indvielse: Grindsted viser overskudsvarme-vejen

Et flisfyret anlæg på fødevarefabrikken DuPont i Grindsted sender kullene på porten og overskudsvarmen ned i fjernvarmerørene. Et skoleeksempel på effektiv energiproduktion, mener Dansk Fjernvarme.

19. sep 2017 Presseklip

Fjernvarmen samles til temadag om regulering og effektivisering

I et tæt pakket auditorium var fjernvarmeselskaber fra hele landet samlet for at dele viden med hinanden om fremtidens regulering og effektivisering.

18. sep 2017

Lars Chr. Lilleholt: Der skal gang i varmepumper i fjernvarmen

Der skal gøres noget ved afgifterne, så vi kan få flere varmepumper ind i fjernvarmen, og så vi kan udnytte overskudsvarmen, siger ministeren. Dansk Fjernvarme er helt enig.

18. sep 2017

Dansk-kinesisk fjernvarmesamarbejde styrket i Odense

50 chefer fra den kinesiske fjernvarmesektor er i Odense for at se dansk fjernvarmeteknologi, mødes med danske samarbejdspartnere og underskrive en fornyet samarbejdsaftale.

14. sep 2017 Energi på toppen

Eksperter: Der er brug for mere åbenhed

Der skal være langt mere åbenhed om politikudviklingen, hvis styringsværktøjer som New Public Management og benchmarking skal virke i praksis, lød det fra en række eksperter ved Dansk Fjernvarmes konference Energi På Toppen.

13. sep 2017

Pia Olsen Dyhr: "Regeringen tænker kortsigtet på regulering"

SF er ikke begejstrede for New Public Management. Men mener, det er rimeligt at stille rimelige krav om effektiviseringer. Og så ønsker partiet, at en fremtidig regulering tager hensyn til langsigtet effektivitet.

13. sep 2017

Tidslinje: Liberalisering af elsektoren

I 1977 kom el-forsyningsloven, der legaliserede hvile i sig selv-princippet. Siden da er der sket flere lovændringer på området, der er blevet mere og mere liberaliseret. Vi bringer her en tidslinje over udviklingen.

13. sep 2017

Jens Joel: "Danmark har en af verdens bedste forsyningssektorer"

Fjernvarmen skal ikke blindt kopiere elsektorens regulering og den skal heller ikke bruges til at trække penge ud til andre formål. Men vi skal stille krav til sektoren, mener Socialdemokratiet.

13. sep 2017

Thomas Danielsen: "Der findes ikke en one-size-fits-all"

Man kan ikke trække samme regulering ned over alle dele af forsyningssektoren, mener Venstres energiordfører Thomas Danielsen, der gerne vil sætte forbrugeren i centrum i en fremtidig regulering.

11. sep 2017

Nu åbnes puljen for ansøgning om varmepumper

Fjernvarmeselskaber, der modtager grundbeløb, kan fra i dag af søge om tilskud til investeringer i store eldrevne varmepumper. Glædelig nyhed siger Dansk Fjernvarme.

06. sep 2017

Dansk Fjernvarme har længe påpeget problemer med energispareordning

Dansk Fjernvarme er ikke overraskede over Rigsrevisionens kritik af energispareordningen. Brancheorganisationen har selv flere gange kritiseret ordningen.

20. okt 2017 Presseklip

Bureaukrati kan opfylde 80 procent af Danmarks klimamål

LÆS I DAG: Bureaukrati kan opfylde 80 procent af Danmarks klimamål. Fjernvarmen falder i pris. Jelling tæt på tilslutning nummer 1000. Sagsbehandling bremser havlagre.

19. okt 2017 Presseklip

Er naturgassens æra forbi?

LÆS I DAG: Er naturgassens æra forbi? | Der kommer formentlig et biogasanlæg i Ørbæk på Fyn | Alsisk varmeværk bliver udskudt på grund af klager | Dansk Energi vil have elpris.dk på private hænder. Middelfart får 2 millioner til grøn omstilling. Også forskningsmidler til Bornholm

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

18. okt 2017 Presseklip

DONG skal opgive sin renteansøgning

LÆS I DAG: Turister sikrer effektivitet af solvarmeanlæg | Tøjafbrænding er ikke ulovlig

17. okt 2017 Presseklip

Aarhus tror på grøn omstilling

LÆS I DAG: Aarhus tror på grøn omstilling | Forsyningssektoren har været motoren | WWF fyrer sin miljø- og klimachef | Mary indvier Skærbækværkets nye kedler.

16. okt 2017 Presseklip

Nordjyske virksomheder slipper for prisstigning

LÆS I DAG: Nordjyske virksomheder slipper for prisstigning. Fjernvarmekunder vælter ind hos Eniig i Herning. Fjernvarmen i Horsens fortsætter med at udbygge. Prisforskellene på fjernvarme er enorme. Elbiler kan skubbe gang i digitalisering af elsektoren

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

13. okt 2017 Navnenyt

Direktør for ny Verdo-division

Henrik Bøgh Nielsen direktør for ny division i Verdo Energy

 

13. okt 2017 Navnenyt

Formandsjubilæum i Hovedgård

Kaj Jessen hyldet for 25 år som formand, selv om han har været formand i 34 år. 

12. okt 2017 Navnenyt

Jubilæum og pension i Taars

Reception markerer Birger Jensens pensionering og jubilæum efter 40 år på Taars Varmeværk. 

11. okt 2017 Navnenyt

25 år i bestyrelsen i Vejle

Henning Lindved Jensen har i november været medlem af Vejle Fjernvarmes bestyrelse i 25 år.

   

10. okt 2017 Navnenyt

Ny studentermedhjælper i International Afdeling

24-årige Emil Holm Ravn skal assistere i International Afdeling i Dansk Fjernvarme. 

06. okt 2017 Navnenyt

Færdigt gasmotorhold fra Fredericia

Hold af kursister har bestået ”Gasmotorteknik og vedligeholdelse af gasmotoranlæg” på Fredericia Maskinmesterskole.