24. maj 2017

Klumme: Europæisk perspektiv på værdier i dansk fjernvarme

Debatten på den internationale fjernvarmekonference i Glasgow viste blandt andet, at den danske model for fjernvarme ser ud til at rumme mange af de elementer, fremtidens forbrugere forventer.

Hvordan kan fjernvarmen og fjernvarmeselskaberne trives bedst i fremtiden og hvad forventer kunderne? Det debatterede et panel ved Euroheat & Powers kongres. Fra venstre er det ordstyrer John Dulac fra Det Internationale Energiagentur, Ulrika Jardfelt fra E.ON Värme, Matt Firla-Cuchra fra KPMG og Cyril Roger-Lacan fra Tilia. Foto: Euroheat & Power.

Skotlands største by Glasgow er ikke en udpræget fjernvarmeby. Endnu. Men Skotland, og den skotske regering, satser i høj grad på fjernvarme og fjernkøling i sit arbejde med at gøre landet mere energieffektivt – blandt andet set i lyset af, at Skotlands udvinding af gas fra Nordsøen er under hastig nedtrapning. 

Glasgow havde vundet budrunden om at afholde Euroheats kongres i 2017, og byen havde lagt sig i selen med både sækkepibespil, modtagelse på byens rådhus og endda usædvanligt fint vejr op til åbningen. Jeg deltog som repræsentant for Dansk Fjernvarme og som vicepræsident for den europæiske forening, Euroheat & Power og vil prøve at samle op på de elementer, jeg fandt mest tankevækkende.

Forvent det uventede
Kongressen startede utraditionelt med en meget visuel performance og fortsatte med en session kaldet ”Think the Unthinkable” som sigtede efter at minde alle om, at vi både i forretningslivet og i privatlivet lever med risikoen for at falde lidt for meget til ro i vores ”komfortzone”.

Sessionen viste hvordan forandringens vinde - på moderne dansk: ”disruption” - kan udfordre både virksomheder og personer på afgørende vis. Det var et godt oplæg til den efterfølgende session som forholdt sig til hvordan forretningskoncepterne fjernvarme og fjernkøling kan overleve i fremtiden. 

Det perfekte fjernvarmesystem
Det var en interessant diskussion som indledtes med en præsentation af en markedsundersøgelse fra et konsulentfirma som gik ud på at definere ”det perfekte britiske fjernvarmesystem”.

Et sådan perfekt britisk fjernvarmesystem ville:

  • basere sig på solenergi
  • lade tilslutning være op til den enkelte
  • have en form endnu udefineret form for offentligt-privat ejerskab
  • sikre at en del af fortjenesten forbliver i lokalsamfundet
  • rumme et socialt aspekt – alle skulle have råd til at være tilsluttet
  • tilbyde beslægtede ydelser
  • have markant lokal deltagelse
  • reducere CO2-udslippet.
  • give mulighed for at regulere temperaturen i hjemmene, hvilket vist er udtryk for en lidt mere specifik britisk problematik.

Når man ser på den liste i en britisk kontekst, hvor sædvanen er store, kommercielle energiselskaber, er en del af punkterne faktisk ret revolutionerende – hvilket ikke er tilfældet i Danmark, hvor fjernvarmeselskaberne kan sætte flueben ved en række af dem. Konsulenternes pointe var, at den traditionelle forsyningsselskabsmodel i høj grad er under pres i udlandet. Forbrugerne vil have en kvalitetsmæssig anden model end den, der traditionelt tilbydes fra store, kendte forsyningsselskaber i England. De vil have andre værdier og facetter med ind i billedet og de vil ikke acceptere de bindinger, de kender i dag.

Planlægning eller marked?
I sessionen deltog også eksperter fra rådgivere, konsulentfirmaer og fjernvarme-/fjernkølingsbrancen, og det var en lidt tankevækkende debat, der udfoldede sig. 

Fjernvarme og fjernkøling betegnes i udlandet ofte som ”decentraliseret energi” og ses ofte også som værende i modsætning til kendte forsyningsselskabers ”centraliserede energi”.

Der var for så vidt enighed om at teknologierne er en vigtig del af løsningen på klima- og energispørgsmål, men der var ikke enighed om, hvordan hvorledes dens rolle kunne skabes. På den ene side stod en repræsentant fra KPMG som en erklæret tilhænger af det frie marked med et argument om at det frie valg på energiområdet er en illusion.

KPMG-repræsentanten mente ikke, at der er tale om valg mellem muligheder på energiområdet men i stedet reelt blot et valg mellem begrænsende faktorer. Og han mente også, at samfundet på en eller anden måde ved at påvirke og styre dette valg måtte fremme fjernvarme og -køling. Disse teknologier er jo allerede udtryk for det den decentraliserede løsning, som nutidens forbrugere efterspørger.

Han fandt støtte hos direktøren for det internationale konsulenthus Tilia, som i øvrigt har lavet denne rapport for EU-Kommissionen om fjernvarme og -køling med omtale af både Gram og København. Direktøren fandt det også utænkeligt at teknologierne ville opbygges på baggrund af en ”tilfældig ophobning af forbrugere” og han mente derfor, at der skal en eller anden form for planlægning til. 

Repræsentanten fra energiselskabet E.ON, som er aktivt i flere nordeuropæiske lande, fandt imidlertid at det ikke kunne komme på tale af drive udviklingen af fjernvarme og -køling gennem planlægning og styring men at det frie forbrugervalg måtte råde. 

På den måde afspejlede diskussionen både den hjemlige debat og debatten på europæisk plan: I hvor høj grad vil vi som samfund kunne høste de kollektive goder som kollektive løsninger fjernvarme og -køling tilbyder i form af især stordriftsfordele, effektivitet i energisystemerne og CO2-reduktioner uden at man samtidig i et eller andet omfang styrer forbrugernes valg indenfor rammer, som sikrer ”de rette valg”? 

Er det frie valg frit?
Med andre ord: Er ”det frie valg” indenfor energi nu også et helt reelt frit valg? Eller kræver klima- og energiudfordringerne at valgene begrænses til de teknologier, der leverer de rette bidrag til løsningerne af de globale problemer?

Det er nogle de store spørgsmål debatten på kongressen i Glasgow berørte. Det kan være frustrerende, at der ikke gives nemme holdninger og svar til dem. På den positive side er dog at den måde, vi har organiseret fjernvarmen på i Danmark ser ud til at indeholde mange af de værdier, fremtidens forbrugere ser ud til at efterspørge. 

Nyheder

22. jun 2017 PULS

Vi vurderer kompetencer en gang hvert år

Både på Bornholm og i Horsens henter man kompetencer ind i bestyrelserne, fortæller Lars Goldschmidt, der er bestyrelsesformand for begge selskaber.

21. jun 2017

Åbning for tilskud til varmepumper

Energistyrelsen har netop åbnet op for, at fjernvarmeselskaberne kan søge om tilskud til investering i en varmepumpe eller til rådgivning om investering i en varmepumpe.

14. jun 2017 Pressemeddelelse

Fornuftig håndsrækning til fjernvarmekunderne

Et bredt flertal i Folketinget har netop besluttet at afsætte 53 millioner kroner i 2017-2018 til investering i varmepumper. Dansk Fjernvarme glæder sig over håndsrækningen, men appellerer også til en mere varig løsning for selskaberne. 

14. jun 2017

Grønt nybyggeri løber panden mod rammevilkårene

Frederikshavn Forsyning vil bygge nyt grønt varmeværk, men virksomheds- og samfundsøkonomien hænger ikke sammen. 

14. jun 2017

Grenaa sænker prisen med millioninvestering

Grenaa Varmeværk har investeret 165 millioner kroner i et nyt flisværk på havnen.Det giver forbrugerne i Grenaa grønnere og billigere fjernvarme. 

07. jun 2017

Nyt solvarmeanlæg indviet i Hedensted

Hedensted Fjernvarmes nye solvarmeanlæg kan levere 14 procent af Hedensteds årlige varmebehov.

29. maj 2017 Landsmøde

LM2017: Nu udbydes de resterende stande og træfpunkter

Så kan A- og D-medlemmer hos FIF Marketing godt begynde at forberede sig på at booke en stand eller træfpunkt til Dansk Fjernvarmes landsmøde. Booking åbner om en uge.

24. maj 2017

Er fremtiden ren elektrisk?

Er Europa på vej mod et rendyrket elektrisk energisystem? Debatten på den internationale fjernvarmekonference afspejlede den hjemlige diskussion og behovet for balance.

24. maj 2017

Fjernkøling: En sovende kæmpe skal vækkes

Behovet for køling er enormt, og det vil blot stige yderligere i de kommende år. Det er en stor mulighed for fjernkøling, hvis vi får vækket interessen for teknologien, vurderer Euroheat & Power.

24. maj 2017

Billedhjul: Små skridt frem for skotsk fjernvarme

Der er langt mellem fjernvarmens succeser i Glasgow - byen, der dannede ramme om Euroheat & Powers konference. Men Commonwealth Games agerede i 2014 affyringsrampe for et vellykket projekt.

23. maj 2017

Fjernvarmens talenter findes over hele Europa

En østriger, en polak og en tysker, der har studeret i Sverige, blev belønnet da den femte udgave af ”DHC+ Student Awards” blev uddelt ved Euroheat & Powers konference i Glasgow.

27. jun 2017 Presseklip

Store muligheder for eksport af varme til Tyskland

LÆS I DAG: Store muligheder for eksport af varme til Tyskland. Varmeprisen falder endnu en gang i Lemvig. Fjernvarme Fyn sænker prisen i Vissenbjerg. Sig har fået ny varmepumpe. Regeringen vil indføre nødbremse over for Putin. Børnehave så på fjernvarme.

26. jun 2017 Presseklip

Stadig opbakning til ledelsen i SE

LÆS I DAG: Stadig opbakning til ledelsen i SE. Eksperter: Ewiis bestyrelse har svigtet. Kæmpestort biogasanlæg på vej til Dons.

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

23. jun 2017 Presseklip

Færre udgifter til grønne støtteordninger

Færre udgifter til grønne støtteordninger. Analyse: Mere el og færre fossile brændstoffer til opvarmning. Solen leverer en fjerdedel af varmen i Bredsten.

22. jun 2017 Presseklip

EU godkender støtte til konvertering af Asnæsværket fra kul til biomasse

EU godkender støtte til konvertering af Asnæsværket fra kul til biomasse. Styrelse: ”Ukorrekte historier om fracking”. Oliejagt på Lolland og Falster udskudt på ny. Energiforsker: Vedvarende energi skal være billigst.

21. jun 2017 Presseklip

Professor: Danmark bruger for meget biomasse

Professor: Danmark bruger for meget biomasse. Fracking splitter Folketinget. Nyborg får billigere varme. 20 år gammel kedel skrottet.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

13. jun 2017 Navnenyt

Fortsætter med grøn omstilling

Lars Henrik Nielsen forsætter som statsgeolog ved GEUS.

12. jun 2017 Presseklip

Ewii-direktør og familie på betalte sponsorture

Ewii-direktør og familie på betalte sponsorture. Fjernvarme trækker japanere til. Nyt anlæg sænker varmeprisen i Tønder. Damvarmelager i Toftlund taget i brug. Veflinge er for lille til Fjernvarme.

09. jun 2017 Navnenyt

Ny konsulent i DFF-EDB

Charlotte Vork Henrich er ansat som økonomi- og IT-konsulent i DFF-EDB.

08. jun 2017 Navnenyt

DFF-EDB har ansat udvikler

Alexander John Harrow er ansat som udvikler DFF-ED med design af arkitektur, optimering af udviklingsprocesser og udvikling af E|Forsyning som sine opgaver.

07. jun 2017 Navnenyt

Ny webkonsulent i DFF-EDB

Jasmin Sommer er per 1. april ansat som webkonsulent i DFF-EDB.

07. jun 2017 Navnenyt

Tværfaglig konsulent til Dansk Fjernvarme

Uffe Schifter-Holm er ansat i Dansk Fjernvarme med energibesparelser og opdatering af vejledninger som primære opgaver.