24. maj 2017

Klumme: Europæisk perspektiv på værdier i dansk fjernvarme

Debatten på den internationale fjernvarmekonference i Glasgow viste blandt andet, at den danske model for fjernvarme ser ud til at rumme mange af de elementer, fremtidens forbrugere forventer.

Hvordan kan fjernvarmen og fjernvarmeselskaberne trives bedst i fremtiden og hvad forventer kunderne? Det debatterede et panel ved Euroheat & Powers kongres. Fra venstre er det ordstyrer John Dulac fra Det Internationale Energiagentur, Ulrika Jardfelt fra E.ON Värme, Matt Firla-Cuchra fra KPMG og Cyril Roger-Lacan fra Tilia. Foto: Euroheat & Power.

Skotlands største by Glasgow er ikke en udpræget fjernvarmeby. Endnu. Men Skotland, og den skotske regering, satser i høj grad på fjernvarme og fjernkøling i sit arbejde med at gøre landet mere energieffektivt – blandt andet set i lyset af, at Skotlands udvinding af gas fra Nordsøen er under hastig nedtrapning. 

Glasgow havde vundet budrunden om at afholde Euroheats kongres i 2017, og byen havde lagt sig i selen med både sækkepibespil, modtagelse på byens rådhus og endda usædvanligt fint vejr op til åbningen. Jeg deltog som repræsentant for Dansk Fjernvarme og som vicepræsident for den europæiske forening, Euroheat & Power og vil prøve at samle op på de elementer, jeg fandt mest tankevækkende.

Forvent det uventede
Kongressen startede utraditionelt med en meget visuel performance og fortsatte med en session kaldet ”Think the Unthinkable” som sigtede efter at minde alle om, at vi både i forretningslivet og i privatlivet lever med risikoen for at falde lidt for meget til ro i vores ”komfortzone”.

Sessionen viste hvordan forandringens vinde - på moderne dansk: ”disruption” - kan udfordre både virksomheder og personer på afgørende vis. Det var et godt oplæg til den efterfølgende session som forholdt sig til hvordan forretningskoncepterne fjernvarme og fjernkøling kan overleve i fremtiden. 

Det perfekte fjernvarmesystem
Det var en interessant diskussion som indledtes med en præsentation af en markedsundersøgelse fra et konsulentfirma som gik ud på at definere ”det perfekte britiske fjernvarmesystem”.

Et sådan perfekt britisk fjernvarmesystem ville:

  • basere sig på solenergi
  • lade tilslutning være op til den enkelte
  • have en form endnu udefineret form for offentligt-privat ejerskab
  • sikre at en del af fortjenesten forbliver i lokalsamfundet
  • rumme et socialt aspekt – alle skulle have råd til at være tilsluttet
  • tilbyde beslægtede ydelser
  • have markant lokal deltagelse
  • reducere CO2-udslippet.
  • give mulighed for at regulere temperaturen i hjemmene, hvilket vist er udtryk for en lidt mere specifik britisk problematik.

Når man ser på den liste i en britisk kontekst, hvor sædvanen er store, kommercielle energiselskaber, er en del af punkterne faktisk ret revolutionerende – hvilket ikke er tilfældet i Danmark, hvor fjernvarmeselskaberne kan sætte flueben ved en række af dem. Konsulenternes pointe var, at den traditionelle forsyningsselskabsmodel i høj grad er under pres i udlandet. Forbrugerne vil have en kvalitetsmæssig anden model end den, der traditionelt tilbydes fra store, kendte forsyningsselskaber i England. De vil have andre værdier og facetter med ind i billedet og de vil ikke acceptere de bindinger, de kender i dag.

Planlægning eller marked?
I sessionen deltog også eksperter fra rådgivere, konsulentfirmaer og fjernvarme-/fjernkølingsbrancen, og det var en lidt tankevækkende debat, der udfoldede sig. 

Fjernvarme og fjernkøling betegnes i udlandet ofte som ”decentraliseret energi” og ses ofte også som værende i modsætning til kendte forsyningsselskabers ”centraliserede energi”.

Der var for så vidt enighed om at teknologierne er en vigtig del af løsningen på klima- og energispørgsmål, men der var ikke enighed om, hvordan hvorledes dens rolle kunne skabes. På den ene side stod en repræsentant fra KPMG som en erklæret tilhænger af det frie marked med et argument om at det frie valg på energiområdet er en illusion.

KPMG-repræsentanten mente ikke, at der er tale om valg mellem muligheder på energiområdet men i stedet reelt blot et valg mellem begrænsende faktorer. Og han mente også, at samfundet på en eller anden måde ved at påvirke og styre dette valg måtte fremme fjernvarme og -køling. Disse teknologier er jo allerede udtryk for det den decentraliserede løsning, som nutidens forbrugere efterspørger.

Han fandt støtte hos direktøren for det internationale konsulenthus Tilia, som i øvrigt har lavet denne rapport for EU-Kommissionen om fjernvarme og -køling med omtale af både Gram og København. Direktøren fandt det også utænkeligt at teknologierne ville opbygges på baggrund af en ”tilfældig ophobning af forbrugere” og han mente derfor, at der skal en eller anden form for planlægning til. 

Repræsentanten fra energiselskabet E.ON, som er aktivt i flere nordeuropæiske lande, fandt imidlertid at det ikke kunne komme på tale af drive udviklingen af fjernvarme og -køling gennem planlægning og styring men at det frie forbrugervalg måtte råde. 

På den måde afspejlede diskussionen både den hjemlige debat og debatten på europæisk plan: I hvor høj grad vil vi som samfund kunne høste de kollektive goder som kollektive løsninger fjernvarme og -køling tilbyder i form af især stordriftsfordele, effektivitet i energisystemerne og CO2-reduktioner uden at man samtidig i et eller andet omfang styrer forbrugernes valg indenfor rammer, som sikrer ”de rette valg”? 

Er det frie valg frit?
Med andre ord: Er ”det frie valg” indenfor energi nu også et helt reelt frit valg? Eller kræver klima- og energiudfordringerne at valgene begrænses til de teknologier, der leverer de rette bidrag til løsningerne af de globale problemer?

Det er nogle de store spørgsmål debatten på kongressen i Glasgow berørte. Det kan være frustrerende, at der ikke gives nemme holdninger og svar til dem. På den positive side er dog at den måde, vi har organiseret fjernvarmen på i Danmark ser ud til at indeholde mange af de værdier, fremtidens forbrugere ser ud til at efterspørge. 

Nyheder

29. jun 2017

Verdens største solvarmeanlæg indvies

I dag klippes den røde snor, når Silkeborg Forsynings solvarmeanlæg bliver officielt indviet. Anlægget er med sine 157.000 kvadratmeter verdens største af sin art.

29. jun 2017

Sommer i Dansk Fjernvarme

Dansk Fjernvarmes nyhedsbreve holder ferie i juli, men sekretariatet i Fjernvarmens Hus holder åbent hele sommeren.

26. jun 2017

Prisen på fjernvarme falder til nyt rekordlavt niveau

Prisen på fjernvarme er faldet for tre år i træk til det laveste niveau nogensinde. Prisdykket skyldes ifølge Dansk Fjernvarme en effektiv indsats af fjernvarmeselskaberne.

26. jun 2017 PULS

PULS2017 - i billeder

Fjernvarmens eget folkemøde, PULS, blev afviklet torsdag den 22. juni. Her kan du se eller gense, hvad der skete i løbet af dagen gennem Dansk Fjernvarmes fotograf Maria Tuxen Hedegaards kamera.

22. jun 2017 PULS

Lykketoft, Hildebrandt og Lilleholt indtog scenen

PULS 2017 er i gang ved Fjernvarmens Hus. Trods lidt regn først på dagen er teltet fyldt, og alle stole er optaget. Her kan du følge med i, hvordan dagen forløber på Twitter.

22. jun 2017 PULS

#puls2017: Ejerstrategi skal sætte rammen for forsyningsselskabet

Nyt kodeks for god selskabsledelse skal sikre professionalisering og udstikke rammerne for forsyningsselskaberne. Men, siger Dansk Fjernvarme, der bør være plads til respekt for de enkelte selskabers udfordringer. 

22. jun 2017 PULS

Forsyningssikkerhed går forud for alt

Skive Fjernvarme arbejder med tre overordnede bundlinjer, men forsyningssikkerheden vægtes højest, oplyser formand for bestyrelsen Jesper Dybdahl.

21. jun 2017

Åbning for tilskud til varmepumper

Energistyrelsen har netop åbnet op for, at fjernvarmeselskaberne kan søge om tilskud til investering i en varmepumpe eller til rådgivning om investering i en varmepumpe.

14. jun 2017 Pressemeddelelse

Fornuftig håndsrækning til fjernvarmekunderne

Et bredt flertal i Folketinget har netop besluttet at afsætte 53 millioner kroner i 2017-2018 til investering i varmepumper. Dansk Fjernvarme glæder sig over håndsrækningen, men appellerer også til en mere varig løsning for selskaberne. 

14. jun 2017

Grønt nybyggeri løber panden mod rammevilkårene

Frederikshavn Forsyning vil bygge nyt grønt varmeværk, men virksomheds- og samfundsøkonomien hænger ikke sammen. 

14. jun 2017

Grenaa sænker prisen med millioninvestering

Grenaa Varmeværk har investeret 165 millioner kroner i et nyt flisværk på havnen.Det giver forbrugerne i Grenaa grønnere og billigere fjernvarme. 

22. aug 2017 Navnenyt

40 års bestyrelsesjubilæum i Aars

Formand Svend F. Andersen har i august 40 års-jubilæum som medlem af Aars Fjernvarmes bestyrelse.

22. aug 2017 Presseklip

Fjernvarme kan udnytte overskudsvarme fra hollandsk kabelforbindelse

LÆS I DAG: Fjernvarme kan udnytte overskudsvarme fra hollandsk kabelforbindelse. Samarbejde om omstilling til vedvarende energi i Ukraine. Dencker ny udvalgsformand. Solformørkelse testede Californiens strømnet.

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

21. aug 2017 Presseklip

Mærsk sælger oliedivision for 50 milliarder

LÆS I DAG: A.P. Møller-Mærsk sælger Maersk Oil for 47 milliarder kroner til franske Total. Mørke over Ewii. Roslev vil have solvarme i stedet for geotermi. Hammel Fjernvarme leverer varme til Hinnerup. Skårups solvarmeanlæg indviet.

18. aug 2017 Presseklip

Fagfolk viser vej til smarte energiafgifter

LÆS I DAG: Fagfolk viser vej til smarte energiafgifter. Fynsk virksomhed bruger overskudsvarme og sparer penge. Lang vej til ændrede afgifter for overskudsvarme. Varme fra 105 millioner cigaretter i radiatorerne.

17. aug 2017 Presseklip

Medarbejdere fredes under oprydningen i Ewii

LÆS I DAG: Medarbejdere fredes under oprydningen i Ewii. Bestyrelseskonge: Elkunder må tøjle elselskaber. Minister undersøger stop for fracking. For vanskeligt at sælge overskudsvarme.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

21. aug 2017 Navnenyt

Ny studentermedhjælper i Arrangementer & Salg

Louise Skov Christensen er ny studentermedhjælper i Dansk Fjernvarmes team Arrangementer & Salg.

18. aug 2017 Navnenyt

Ny studentermedhjælper i Grøn Energi

Jesper Friedrich Brandt er Grøn Energis nye studentermedhjælper.

17. aug 2017 Navnenyt

Ny regnskabsmedarbejder i Dansk Fjernvarme

Naja Tang Christensen er ny regnskabsmedarbejder hos Dansk Fjernvarme i Kolding.

16. aug 2017 Navnenyt

Ny formand for EWII

Den erfarne energidirektør Jørn Limann er ny formand for EWII, og Morten Hansen er ny næstformand.

14. aug 2017 Navnenyt

Grøn Energis analysechef Jesper Koch fylder 60

Analysechef i Dansk Fjernvarme og leder af tænketanken Grøn Energi, Jesper Koch, fylder 60 år på lørdag den 19. august.

01. aug 2017 Navnenyt

Ny tekniker i Greve

John Hansen er per 1. juli ny fjernvarmetekniker hos Greve Fjernvarme.