09. maj 2017

Dansk Fjernvarme: Forrentning bør forblive i selskaberne

Der tales meget om ”forrentning af indskudskapital” i forsyningssektoren. Men hvad er op og ned på sagen? Dansk Fjernvarme giver her et overblik.

Hvis forsyningsselskaber benytter sig af mulighed for forrentning af indskudskapital, bør værdierne blive i fjernvarmeselskabet, mener direktør i Dansk Fjernvarme Kim Mortensen.

Fjernvarmeselskaberne kan efter varmeforsyningsloven indregne en rimelig forrentning af indskudskapitalen i varmeprisen. Forrentningen kræver Energitilsynets forudgående tilladelse, og det er Energitilsynet, der i hver enkelt sag vurderer og afgør, hvad der er en rimelig forrentning.

Energitilsynets afgørelser fastsætter for hvert enkelt selskab to væsentlige forhold: For det første, hvad der forrentes (forrentningsgrundlag) og for det andet, hvad det forrentes med (forrentningssats).

Selskabernes forrentningsgrundlag kan opgøres på to forskellige metoder:

  1. egenkapitalen pr. 1. marts 1981 (eller det regnskabsår, der er afsluttet tættest på denne dato) eller,
  2. administrationsgrundlaget, dvs. værdien af selskabets aktiver pr. 1. marts 1981 fratrukket gæld i selskabet. Administrationsgrundlaget er baseret på en komponentliste med standardlevetider og genanskaffelsespriser i 1981.

Værker etableret efter 1. marts 1981 kan kun forrente den kapital, der er indskudt i selskabet ved stiftelsen.

Forrentningssatsen fastsættes på baggrund af en såkaldt WACC-model. WACC’en er en beregningsmetode, der skønner selskabernes samlede finansieringsomkostninger på baggrund af en række markedsdata, selskabs- og branchespecifikke risikoparametre, og selskabernes fordeling af egen- og fremmedkapital. Energitilsynet har den 31. januar 2017 revideret modellen ved afgørelsen ”WACC på varmeområdet”.

Det er en ret og ikke en pligt
Dansk Fjernvarme bemærker, at forretning af indskudskapital er selskabernes ret og ikke pligt.

- Vi synes, det er helt naturligt, at fjernvarmeselskaberne undersøger deres mulighed for at ansøge om forrentning af indskudskapital inden for de gældende regler. Og det er ikke i sig selv problematisk, at selskaberne udnytter reguleringens muligheder for forrentning – særligt i lyset af den politiske usikkerhed om fremtiden for sektoren, siger Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme.

- Men det er samtidigt centralt for Dansk Fjernvarme, at forrentning af værdier opbygget af forbrugerne forbliver i fjernvarmeselskaberne til gavn for fjernvarmeforbrugerne og ikke udloddes til ejerne eller andre forsyningsarter, påpeger direktøren.

I det omfang forrentning forbliver i selskabet til fremadrettede investeringer eller lignende, kan forrentningen sidestilles med de eksisterende muligheder for henlæggelser.

Stramning af kommunale modregningsregler
Varmeforsyningsloven sætter ikke begrænsninger på anvendelsen af forrentning, men ved udlodning til kommunale ejere modregnes i dag en del af beløbet i kommunens statstilskud.

Energi-, forsynings- og klimaministeren fremsatte den 3. maj 2017 et lovforslag, der vil stramme disse modregningsregler. Ministerens forslag betyder, at hvis der overføres midler vedrørende forrentning af indskudskapital fra en kommunal varmeforsyningsvirksomhed til kommunen, bliver samme beløb 1:1 modregnet i kommunens statstilskud. På den måde styrkes incitamentet til at lade forrentningspengene bliver i den kommunale forsyning.

- Der lægges dog op til, at den foreslåede modregning ikke sker, hvis pengene bruges på andre forsyningsarter. Det kan vi ikke støtte. Penge, der er opkrævet hos fjernvarmeforbrugerne, skal bruges på fjernvarme og ikke alt muligt andet, siger Kim Mortensen.

Nyheder

23. maj 2017

Fjernvarmens talenter findes over hele Europa

En østriger, en polak og en tysker, der har studeret i Sverige, blev belønnet da den femte udgave af ”DHC+ Student Awards” blev uddelt ved Euroheat & Powers konference i Glasgow.

23. maj 2017

Dansk Fjernvarme mener: Øvrige sektorer må finansiere sig selv

Forsyningsselskaber, der forrenter indskudskapital, kan godt bruge fjernvarmekunders penge på andet end fjernvarme. Sådan lyder det i et ministersvar fra Lars Chr. Lilleholt til energiordfører Jens Joel (S).

17. maj 2017

Fjerritslev Fjernvarme tabte højesteretssag om spildevand

Højesteret har dømt Fjerritslev Fjernvarme skyldig i en sag, hvor selskabet også tidligere i både byret og landsret var dømt til at betale erstatningsansvar for cadmium i spildevandet. 

17. maj 2017

Spar penge på varmen om sommeren

Hvert år skydes Sommerluk-kampagnen i gang 15. maj. De fjernvarmekunder, der kan sommerlukke, kan spare op til 1000 kroner på varmeforbruget. Men kunderne bør forhøre sig hos det lokale fjernvarmeselskab, om de teknisk set kan lukke for varmen.

11. maj 2017 Energi på toppen

Se billederne: Enighed om at udnytte overskudsvarme

Der er bred enighed om, at det er smart at udnytte overskudsvarme i fjernvarmen. Men det er sværere at nå til enighed om løsninger. Det kom frem på Dansk Fjernvarmes Energi på Toppen onsdag formiddag.

10. maj 2017

Ordførere: Vi skal udnytte overskudsvarmen

Energiordførerne fra S, SF og RV er enige om, at vi bør udnytte overskudsvarme fra industrien. Og de er villige til at ændre på energiafgifterne for at opnå det.

10. maj 2017

Datacentre: Fjernvarme giver Danmark en fordel

Udnyttelse af overskudsvarme til fjernvarmen kan give Danmark en fordel, når IT-selskaber skal vælge, hvor de skal lægge deres store datacentre.

26. apr 2017

Integration mellem forsyningssektorerne skal styrkes

Den stigende mængde fluktuerende energi skal udnyttes bedre i såvel elsektoren som i den øvrige forsyningssektor. Derfor bør tilskudspuljen, der netop skal fremme denne integration øges skriver Dansk Fjernvarme i et nyt høringssvar.

20. apr 2017

Det danske marked er udstillingsvindue

Den nye branchestatistik for fjernvarmesektoren viser en markant stigning i beskæftigelsen blandt rådgivende ingeniører. Det mærker de også hos virksomheden Damgaard.

20. apr 2017

Dansk Metal: Hjemmemarkedet kan være et laboratorium

Danmark er en lille økonomi, der er afhængig af eksport. Derfor er det vigtigt med et hjemmemarked, der kan bruges som laboratorium, mener cheføkonom i Dansk Metal Thomas Søby. 

20. apr 2017

"Vi har brug for at kunne afprøve nye teknologier på hjemmemarkedet"

Eksporten er stigende og antallet af medarbejdere i vækst. Alligevel oplever energianlægsvirksomheden Weiss, at det vigtige hjemlige fjernvarmemarked er presset. 

24. maj 2017 Presseklip

Otte ud af ti ser klimaforandringer som en "katastrofal risiko"

LÆS I DAG: Otte ud af ti ser klimaforandringer som en ”katastrofal risiko”. Hjallerup forbereder sig til varmepumper.  Fra Blans til Glansager? Teknologineutrale udbud på vej i Tyskland.

23. maj 2017 Presseklip

Kan bevillingerne til MUDP og EUDP blive længere?

LÆS I DAG: Kan bevillingerne til MUDP og EUDP blive længere? Tredje gang blev ikke lykkens gang. Voerså viste solvarmeanlæg frem. Engesvang-Moselund har billig varme lige nu. Kraftvarmeværk i Videbæk får fjernvarme.

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

22. maj 2017 Presseklip

Varmt samarbejde i Aggersund

LÆS I DAG: Varmt samarbejde i Aggersund. RUC’s omlagte varmesystem inspirerer i udlandet. Slut med faldende priser i Hornbæk. Regeringen vil igen bremse udbygning af solceller. Shell til Trump: Forlad ikke klimaaftale.

19. maj 2017 Presseklip

JV og Fyens: Ewii-direktør med dobbeltrolle?

LÆS I DAG. Ewii-direktør i dobbeltrolle? Teknisk fejl udløste sms-storm i Ringkøbing. Nyt fjernvarmeselskab på vej på Fyn. Overskuddet falder i Maabjerg. 

18. maj 2017 Presseklip

Rigsrevisionen kritiserer DONG-salg

LÆS I DAG: Politisk uenighed om kritik af DONG-salg. Flere grønne job med mere forskning. Kritik af milliardnedskrivning på SE-investering. Selvbetjent fjernvarme på Falster. Nabo er utilfreds med fjernvarmebyggeri.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

16. maj 2017 Navnenyt

Ny økonomi- og sekretariatschef i Dansk Fjernvarme

Kirsten Wilbour Christiansen begynder den 1. august hos Dansk Fjernvarme.

16. maj 2017 Navnenyt

Ny energikonsulent i Sweco Danmark

Christian Bælum skal løse højspændingsnetopgaver for Energinet. 

11. maj 2017 Navnenyt

Ny formand for SEAS-NVE

Næstformand Jens Stenbæk bliver ny bestyrelsesformand.

11. maj 2017 Navnenyt

Ny direktør til Assens Forsyning

Birger Strandby Ernst kommer fra et job i Herning Kommune til Assens Forsyning.

09. maj 2017 Navnenyt

Ny direktør for Siemens i Danmark

Claus Møller er en firmaets mand og ny øverste chef for Siemens i Danmark.