06. feb 2017

Energitilsynet sikrer fjernvarmekunderne i ny afgørelse

Energitilsynet fastlægger i en ny afgørelse rammerne for, hvordan de vil se på fjernvarmeselskabers mulighed for at forrente deres indskudskapital. Ifølge Dansk Fjernvarme har tilsynet fundet et balanceret niveau, der samtidig sikrer forbrugerne.

Chef for Dansk Fjernvarmes Politisk Økonomisk Sekretariat Rune Moesgaard er tilfreds med Energitilsynets afgørelse om fjernvarmeselskabernes forrentning af indskudskapital.

Hos Dansk Fjernvarme er man først og fremmest tilfredse med, at der nu er kommet afklaring på, hvordan Energitilsynet vil forholde sig til spørgsmålet om forrentningen af indskudskapital. Samtidig er foreningen, der repræsenterer fjernvarmeselskaberne i Danmark, tilfredse med, at tilsynet fastlægger et balanceret niveau for fjernvarmeselskabernes forrentning af deres indskudskapital. 

- Tilsynet har skullet finde et niveau for forrentning, der på den ene side afspejler den relativt begrænsede risiko, der er ved at investere i fjernvarmen og på den anden side afspejler et ønske om fortsat at kunne udvikle sektoren. Jeg er tilfreds med, at forrentningssatsen er holdt på et niveau, der i vid udstrækning beskytter de forbrugere, hvis penge vi reelt taler om her, siger Rune Moesgaard, chef for politisk økonomisk sekretariat i Dansk Fjernvarme.

Forrentning skal ikke være investeringsobjekt
Ifølge tilsynet gælder den ny afgørelse udelukkende for de selskaber, der allerede har sager liggende og venter på afklaring. Tilsynet har afgjort, at de kan få en forrentning på mellem 1,8 og 4,4 procent, og at beregningsgrundlaget er en et-årig rente. Dansk Fjernvarme havde gerne set en længere rente anvendt, men hæfter sig ved, at det balancerede niveau ikke lægger op til, at forrentning skal anvendes som instrument til at tiltrække kapital fra pensionskasser og kapitalforvaltere.

- Selvom tilsynets afgørelse alene gælder for eksisterende sager, kan man sagtens forestille sig, at denne afgørelse vil danne udgangspunkt for en ny afgørelse for fremtidige sager. Der vil jeg hilse niveauet for forrentning velkommen, da det langt han af vejen ligger på det niveau, som Dansk Fjernvarme anbefalede i sit høringssvar, siger Rune Moesgaard og fortsætter:

- Fjernvarmen har ikke en kapitaludfordring, der fordrer, at pensionskasser og andre skal have adgang til at investere og trække profit ud af fjernvarmen. Vi er en sektor, der har mulighed for at foretage de nødvendige investeringer for at leve op til vores ejeres og de politisk fastsatte mål, sådan som det også bør være. Det er derfor ikke at varetage fjernvarmeforbrugernes tarv, når andre ønsker niveauet for forrentning fastsat på et urealistisk højt niveau alene for at gøre det attraktivt for pensionskasser og kapitalforvaltere at investere i fjernvarmen.

Dansk Fjernvarme hæfter sig desuden ved, at tilsynet skriver, de vil foretage en ny vurdering, hvis der skulle blive vedtaget en ny regulering, der ændrer forholdene for fjernvarmen. Det hilser Dansk Fjernvarme velkommen.

- Hvis der skulle komme en ny regulering på vores område, vil det være helt naturligt, at også tilsynet tilpasser deres vurderinger af fjernvarmen. Det vil da være min forhåbning, at det sker på baggrund af en fordomsfri revurdering, der står mål med nødvendigheden af en ændret forrentning, siger Rune Moesgaard.

Nyheder

15. mar 2017

Vestforsyning: "Regeringens strategi angriber multiforsyningens DNA"

Forsyning & Energi har i anledning af forsyningens fælles visioner, spurgt forsyningsselskaberne, hvad de prioriterer i den daglige drift, og hvad der betyder mest for forbrugerne. Her er svarene fra Vestforsyning. 

15. mar 2017

DIN Forsyning: Kunderne vil have høj forsyningssikkerhed

Forsyning & Energi har i anledning af forsyningens fælles visioner, spurgt forsyningsselskaberne, hvad de prioriterer i den daglige drift, og hvad der betyder mest for forbrugerne. Her er svarene fra DIN Forsyning.

13. mar 2017

Visioner for forsyningen: Derfor står vi sammen

Fem brancheorganisationer er gået sammen om fælles visioner for forsyningssektoren. Det er vigtigt, da forsyningssektoren hænger mere og mere sammen, mener direktører fra organisationerne. 

02. mar 2017

Mangler stadig svar på fejl og mangler i McKinsey-rapport

Der mangler fortsat svar på en række kritikpunkter af McKinsey-rapporten. Forud for dagens høring gør DANVA, Dansk Affaldsforening og Dansk Fjernvarme opmærksom på de mest åbenlyse fejl.

27. feb 2017

Forsyningssektoren lancerer fælles visioner

DANVA, Dansk Fjernvarme, Dansk Affaldsforening, Foreningen Danske Kraftvarmeværker og Danske Vandværker lancerer fælles visioner for forsyningssektoren.

13. feb 2017

Fusion: Fjernvarmeselskaberne konsoliderer sig

Siden 2010 har 110 fjernvarmeselskaber fusioneret til blot 46. Dansk Fjernvarme forventer, at udviklingen fortsætter.

13. feb 2017

Kølvrå og Karup ruster sig til fremtiden

De to fjernvarmeselskaber Kølvrå og Karup står over for en snarlig fusion. På den måde ruster de sig til fremtiden, hvor de samlet mister knap 4 mio. kroner ved grundbeløbets bortfald fra 2019.

09. feb 2017

Dansk Fjernvarme repræsenterer forsyningssektoren i Det Miljøøkonomiske Råd

Som repræsentant for forsyningssektoren indtræder Dansk Fjernvarmes direktør nu i Det Miljøøkonomiske Råd på vegne af DANVA, Dansk Affaldsforening og Dansk Fjernvarme.

02. feb 2017

HOFOR åbner til dybet i København

På Varmens Dag giver HOFOR nysgerrige mulighed for at komme en tur ned under den gamle hovedstad. 40 meter under jorden løber en fire kilometer lang fjernvarmetunnel.

01. feb 2017

Lilleholt: Substitutionsprincippet består

I et brev til Dansk Fjernvarme bekræfter ministeren for energi-, forsyning- og klima, at han ikke har intentioner om at ændre eller afskaffe substitutionsprincippet. Det glæder Dansk Fjernvarme.

01. feb 2017

Web-TV: Vi fejrer den grønne fjernvarme

Vicedirektør Kim Behnke fortæller om de mange gode grunde til at fejre Varmens Dag på søndag. Og at vi kan gøre det med grøn samvittighed.

28. mar 2017 Navnenyt

Kamstrup-direktør stopper efter ulykke

Per Asmussen stopper som CEO for Kamstrup, når hans efterfølger tiltræder.

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

28. mar 2017 Presseklip

Solvarmeselskab afblæser krisen

LÆS I DAG: Solvarmeselskab afblæser krisen. Sikkerhedsekspert: Nej til russisk gasrørledning. Overskudsvarme fra supermarkeder gør nytte i Sønderborg. Ringkøbing tester kæmpe solparabol. Borgerforenings varme ønske gik i opfyldelse.

27. mar 2017 Presseklip

Pengene er tiltænkt grøn omstilling

LÆS I DAG: Herning: Pengene er tiltænkt grøn omstilling. SF vil satse på grønne job. SuperBrugsen leverer varme til Kjellerup 

24. mar 2017 Presseklip

Politikere kendte til forrentningsmanøvre i årevis

LÆS I DAG: Politikere kendte til forrentningsmanøvre i årevis. Minister: Træk ansøgningerne tilbage. Minister stemte selv for ansøgning om forrentning. Eksportstrategi kan hjælpe grænselandet. Grøn strøm skal fylde mere i energiforbruget.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

27. mar 2017 Navnenyt

Jens Pedersen ny direktør for Unopor Infra

Jens Pedersen er ansat som ny administrerende direktør for Uponor Infra Danmark, der blandt andet fremstiller varmerør.  

 

24. mar 2017 Navnenyt

El- og automationsingeniør til Sweco Danmark

Peter Severinsen Andersen er ny el- og automationsingeniør på Swecos kontor i Kolding.

23. mar 2017 Navnenyt

Carsten Jensen ny direktør for Dansk Gas Distribution

Carsten Jensen kommer fra en stilling som direktør for Eldrift i Energinet.dk. 

22. mar 2017 Navnenyt

Danfoss-topchef stopper

Niels B. Christiansen stopper efter ni år som øverste chef for Danfoss.

21. mar 2017 Navnenyt

Frida fra IDA til DTU

DTU Elektro har ansat Frida Frost som COO for PowerLabDK.

20. mar 2017 Navnenyt

Fra Grøn Energi til DFP

Kim Søgaard Clausen begynder hos DFP den 1. maj.