06. feb 2017

Energitilsynet sikrer fjernvarmekunderne i ny afgørelse

Energitilsynet fastlægger i en ny afgørelse rammerne for, hvordan de vil se på fjernvarmeselskabers mulighed for at forrente deres indskudskapital. Ifølge Dansk Fjernvarme har tilsynet fundet et balanceret niveau, der samtidig sikrer forbrugerne.

Chef for Dansk Fjernvarmes Politisk Økonomisk Sekretariat Rune Moesgaard er tilfreds med Energitilsynets afgørelse om fjernvarmeselskabernes forrentning af indskudskapital.

Hos Dansk Fjernvarme er man først og fremmest tilfredse med, at der nu er kommet afklaring på, hvordan Energitilsynet vil forholde sig til spørgsmålet om forrentningen af indskudskapital. Samtidig er foreningen, der repræsenterer fjernvarmeselskaberne i Danmark, tilfredse med, at tilsynet fastlægger et balanceret niveau for fjernvarmeselskabernes forrentning af deres indskudskapital. 

- Tilsynet har skullet finde et niveau for forrentning, der på den ene side afspejler den relativt begrænsede risiko, der er ved at investere i fjernvarmen og på den anden side afspejler et ønske om fortsat at kunne udvikle sektoren. Jeg er tilfreds med, at forrentningssatsen er holdt på et niveau, der i vid udstrækning beskytter de forbrugere, hvis penge vi reelt taler om her, siger Rune Moesgaard, chef for politisk økonomisk sekretariat i Dansk Fjernvarme.

Forrentning skal ikke være investeringsobjekt
Ifølge tilsynet gælder den ny afgørelse udelukkende for de selskaber, der allerede har sager liggende og venter på afklaring. Tilsynet har afgjort, at de kan få en forrentning på mellem 1,8 og 4,4 procent, og at beregningsgrundlaget er en et-årig rente. Dansk Fjernvarme havde gerne set en længere rente anvendt, men hæfter sig ved, at det balancerede niveau ikke lægger op til, at forrentning skal anvendes som instrument til at tiltrække kapital fra pensionskasser og kapitalforvaltere.

- Selvom tilsynets afgørelse alene gælder for eksisterende sager, kan man sagtens forestille sig, at denne afgørelse vil danne udgangspunkt for en ny afgørelse for fremtidige sager. Der vil jeg hilse niveauet for forrentning velkommen, da det langt han af vejen ligger på det niveau, som Dansk Fjernvarme anbefalede i sit høringssvar, siger Rune Moesgaard og fortsætter:

- Fjernvarmen har ikke en kapitaludfordring, der fordrer, at pensionskasser og andre skal have adgang til at investere og trække profit ud af fjernvarmen. Vi er en sektor, der har mulighed for at foretage de nødvendige investeringer for at leve op til vores ejeres og de politisk fastsatte mål, sådan som det også bør være. Det er derfor ikke at varetage fjernvarmeforbrugernes tarv, når andre ønsker niveauet for forrentning fastsat på et urealistisk højt niveau alene for at gøre det attraktivt for pensionskasser og kapitalforvaltere at investere i fjernvarmen.

Dansk Fjernvarme hæfter sig desuden ved, at tilsynet skriver, de vil foretage en ny vurdering, hvis der skulle blive vedtaget en ny regulering, der ændrer forholdene for fjernvarmen. Det hilser Dansk Fjernvarme velkommen.

- Hvis der skulle komme en ny regulering på vores område, vil det være helt naturligt, at også tilsynet tilpasser deres vurderinger af fjernvarmen. Det vil da være min forhåbning, at det sker på baggrund af en fordomsfri revurdering, der står mål med nødvendigheden af en ændret forrentning, siger Rune Moesgaard.

Nyheder

01. feb 2017

Lilleholt: Substitutionsprincippet består

I et brev til Dansk Fjernvarme bekræfter ministeren for energi-, forsyning- og klima, at han ikke har intentioner om at ændre eller afskaffe substitutionsprincippet. Det glæder Dansk Fjernvarme.

01. feb 2017

Web-TV: Vi fejrer den grønne fjernvarme

Vicedirektør Kim Behnke fortæller om de mange gode grunde til at fejre Varmens Dag på søndag. Og at vi kan gøre det med grøn samvittighed.

01. feb 2017

Persondata: Ny lov om persondatalov vil give ændringer

For mange selskaber i forsyningssektoren vil de nye skærpede krav fra EU om persondata give anledning til ændringer i måden af opbevare data på. Dansk Fjernvarme maner dog til besindighed, indtil der er mere vished omkring fortolkningen.

31. jan 2017

Web-TV: "Vi har kun en skorsten i Ølgod"

Kommer man forbi Ølgod i Sydvestjylland på søndag den 5. februar vil man blandt andet kunne se, hvordan de laver varme. Og så vil man kunne få sig en snak med driftsleder Henrik Jessen om bæredygtig energi, fællesskabet og fordelen ved kun at have én skorsten.

31. jan 2017

Tønder og Brande etablerer varmepumper

To store gasmotordrevne varmepumper er ved at blive etableret hos både Tønder Fjernvarme og Brande Fjernvarme. For det er der god økonomi i.

31. jan 2017

Konference: S og K ønsker ro om biomasse

Biomasse yder et velkomment bidrag til, at Danmark har en stadig mere grøn energisektor. På den baggrund anerkendte S og K ved mandagens konference om biomasse, at der er brug for stabile rammer.

30. jan 2017

Web-TV: Høje Taastrup Fjernvarme åbner dørene på Varmens Dag

Bor du i hovedstadsområdet, og har du lyst til at se, hvordan varmen produceres, så har du chancen nu på søndag, hvor Høje Taastrup Fjernvarme åbner dørene i anledning af Varmens Dag.

30. jan 2017

SF: Biomasse har givet et stort klimamæssigt fremskridt

Det er en god brancheaftale, mener Pia Olsen Dyhr. Udskiftning af kul med biomasse har været og vil fortsat være et stort, klimamæssigt fremskridt. Men SF’eren ønsker fremover at hjælpe andre teknologier.

27. jan 2017

K: Bæredygtig biomasse udgør vigtig backup til vind og sol

Når regeringen skal opfylde sit grønne mål i 2030 spiller bæredygtig biomasse en vigtig rolle, som supplement til vind- og solenergi. Det slår Mette Abildgaard (K) fast forud for konference om biomassens rolle i Danmarks grønne omstilling.

23. jan 2017

Varmens Dag: Oplev den grønne fjernvarme indefra

Der sker både noget på Frederiksberg og i Farum, i Støvring og Skals og Lystrup og Løgumkloster, når fjernvarmeselskaber landet over fejrer Varmens Dag søndag den 5. februar.

17. jan 2017

Bæredygtig biomasse sætter sorte brændsler på porten

Der investeres i disse år over 10 mia. kr. i omstillingen fra kul og gas til bæredygtig biomasse på Danmarks kraftvarmeværker. Grønne kraftvarmeværker er garant for, at der også i fremtiden er varme i radiatoren og el i stikkontakten hele tiden.

17. feb 2017 Presseklip

Fin grøn førsteplads til Danmark

Verdensbanken hædrer Danmark med grøn førsteplads i energipolitik. Regeringen sætter gang i skift fra oliefyr til varmepumper. Mindre CO2-udslip fra boliger kræver nye metoder.

16. feb 2017 Presseklip

Ingen nye tariffer for solceller lige nu

Elmålere bremser nye tariffer for solceller. SF vil tvinge regeringen til at holde klimamålene, og så mener ministeren, at reformen af EU-kvoter kan gavne Danmark. Der er hjælp til systemeksport på vej.  

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

15. feb 2017 Presseklip

Fjernvarmeselskaberne fusionerer

LÆS I DAG: Fjernvarmeselskaberne går fra småt til større. København blev ramt af varmenedbrud i vinterkulden, og i EU overvejer man at skrotte CO2- kvoter.   

14. feb 2017 Presseklip

Grøn investeringsfond vil gerne øge udlån

Grøn investeringsfond er skuffet over udlån. Måske er løsningen på at lagre el fra solceller og vind på vej. I Thisted kan de glæde sig over varmepenge retur, mens de på RUC kan glæde sig over besparelser på fjernvarmen.

13. feb 2017 Presseklip

Nyt projekt skal sikre et samlet energisystem

LÆS I DAG: Aalborg Universitet står i spidsen for et nyt projekt, der skal skabe et samlet energisystem. Vest på risikerer de farvet vand i hanerne. Og så vil Tekniq gerne have en mere gennemsigtig energispareordning. 

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

02. feb 2017 Presseklip

DONG fyrer kullene

LÆS I DAG: DONG sætter skub på grøn omstilling. Cepos: Sænk afgifter før skat. Ravnstrup og Ørum skal måske have fjernvarme. Og så fandt droner huller i HOFORs fjernvarmenet.

01. feb 2017 Presseklip

Facebook og Fjernvarme Fyn forhandler om overskudsvarme 

LÆS I DAG Facebook og Fjernvarme Fyn forhandler om overskudsvarme fra datacenter. Ny persondatalov kan koste selskaber dyrt. Lars Løkke afviser at have kaldt PSO-afgift ulovlig. Vestforsyning skifter fjernvarmerør i Holstebro. Varmens Dag på søndag markeres landet over.  

12. okt 2016 Navnenyt

Lars Therkildsen fylder 60

Lars Therkildsen, administrerende direktør for HOFOR og næstformand i Dansk Fjernvarme, fylder i dag, onsdag den 12. oktober 60 år.

29. aug 2016 Navnenyt

Ny forsyningsdirektør til HOFOR

Jane Egebjerg Andersen er HOFORs nye forsyningsdirektør for Fjernvarme, Bygas & Kraftvarme.

01. jul 2016 Navnenyt

To nye medarbejdere i Dansk Fjernvarme

Dansk Fjernvarme har ansat en juridisk og en økonomisk konsulent i Politisk Økonomisk sekretariat i København.

01. jul 2016 Navnenyt

Flemming Sørensen har 25-års jubilæum hos Strandby Varmeværk

Fredag den 1. juli 2016 er det 25 år siden, Flemming Sørensen blev ansat som driftsleder for Strandby Varmeværk.