01. feb 2017

Lilleholt: Substitutionsprincippet består

I et brev til Dansk Fjernvarme bekræfter ministeren for energi-, forsyning- og klima, at han ikke har intentioner om at ændre eller afskaffe substitutionsprincippet. Det glæder Dansk Fjernvarme.

Substitutionsprincippet er et princip, der tilsiger, at en varmeleverandør ikke kan opkræve flere penge for den varme, de leverer, end den laveste af følgende tre alternative priser: Hvad det ville koste, hvis varmeleverandøren selv producerede varmen; hvad varmen ville koste, hvis varmemodtageren selv producerede varmen; eller hvad varmen ville kunne købes til hos tredjemand.

Dermed er det ikke muligt for et distributions-/transmissionsselskab at fastholde eller forhøje en given pris, hvis den kan produceres eller leveres billigere. Varmeleverancen holdes på denne måde op imod en alternativ varmekilde, hvilket er med til at skabe en markedslignende situation i forhold til en monopolleverance.

I et brev fra energi-, forsynings- og klimaministeren bekræfter han, at der ikke er intentioner om at ændre eller afskaffe substitutionsprincippet.

Når han svarer Dansk Fjernvarme, skyldes det, at der i en sag om anvendelse af substitutionsprincippet i Københavnsområdet er skabt tvivl om fortolkningen af princippet. Det har fået Dansk Fjernvarme til at skrive til ministeren og spurgt ham, hvorvidt han har til hensigt at ændre i den praksis, der i dag finder anvendelse.

- Jeg er naturligvis glad for, at ministeren følger Dansk Fjernvarmes anbefaling om at lade substitutionsprincippet bestå. Princippet giver forbrugerne en beskyttelse for, at deres varmeleverandør ikke opkræver en højere regning, end nødvendigt, siger Rune Moesgaard, chef for politisk økonomisk sekretariat i Dansk Fjernvarme.

Konkurrenceanalyse bør behandle princippet
Alligevel hæfter Dansk Fjernvarme sig ved, at selvom der nok kan være dele af fortolkningen af princippet, der kan tåle at blive kigget efter i sømmene, så der ikke opstår tvivl om, hvordan de skal efterleves rent administrativt, så er det vigtigt at bevare princippet fremover, også selvom det er vanskeligt at sætte på formel.

- Det er et vanskeligt princip, hvor vi på den ene og meget vigtige side har hensynet til forbrugerne. Og på den anden side et hensyn til de aftaler, en varmeleverandør har med en varmeproducent, der har investeret i et produktionsapparat på baggrund af en forventning om at kunne afsætte en given mængde varme, siger Rune Moesgaard.

Dansk Fjernvarme mener, at substitutionsprincippet bør indgå som et væsentligt element i den konkurrenceanalyse af fjernvarmen, som regeringen netop har bestilt, og som ifølge planen skal ligge klar til sommer.

- Det er et væsentligt princip, der har forholdsvis vide konsekvenser for såvel de, der producerer varmen, som de, der aftager den. Derfor vil det være helt naturligt, hvis substitutionsprincippet og forbrugerbeskyttelse får en fordomsfri behandling i den analyse af konkurrencesituationen, som regeringen har bestilt, så vi derigennem får nogle konkrete anbefalinger til eventuelle justeringer, siger Rune Moesgaard.

Det er Energitilsynet, der som uafhængig tilsynsmyndighed, afgør tvivlsspørgsmål om princippet.

Nyheder

15. mar 2017

Vestforsyning: "Regeringens strategi angriber multiforsyningens DNA"

Forsyning & Energi har i anledning af forsyningens fælles visioner, spurgt forsyningsselskaberne, hvad de prioriterer i den daglige drift, og hvad der betyder mest for forbrugerne. Her er svarene fra Vestforsyning. 

15. mar 2017

DIN Forsyning: Kunderne vil have høj forsyningssikkerhed

Forsyning & Energi har i anledning af forsyningens fælles visioner, spurgt forsyningsselskaberne, hvad de prioriterer i den daglige drift, og hvad der betyder mest for forbrugerne. Her er svarene fra DIN Forsyning.

13. mar 2017

Visioner for forsyningen: Derfor står vi sammen

Fem brancheorganisationer er gået sammen om fælles visioner for forsyningssektoren. Det er vigtigt, da forsyningssektoren hænger mere og mere sammen, mener direktører fra organisationerne. 

02. mar 2017

Mangler stadig svar på fejl og mangler i McKinsey-rapport

Der mangler fortsat svar på en række kritikpunkter af McKinsey-rapporten. Forud for dagens høring gør DANVA, Dansk Affaldsforening og Dansk Fjernvarme opmærksom på de mest åbenlyse fejl.

27. feb 2017

Forsyningssektoren lancerer fælles visioner

DANVA, Dansk Fjernvarme, Dansk Affaldsforening, Foreningen Danske Kraftvarmeværker og Danske Vandværker lancerer fælles visioner for forsyningssektoren.

13. feb 2017

Fusion: Fjernvarmeselskaberne konsoliderer sig

Siden 2010 har 110 fjernvarmeselskaber fusioneret til blot 46. Dansk Fjernvarme forventer, at udviklingen fortsætter.

13. feb 2017

Kølvrå og Karup ruster sig til fremtiden

De to fjernvarmeselskaber Kølvrå og Karup står over for en snarlig fusion. På den måde ruster de sig til fremtiden, hvor de samlet mister knap 4 mio. kroner ved grundbeløbets bortfald fra 2019.

09. feb 2017

Dansk Fjernvarme repræsenterer forsyningssektoren i Det Miljøøkonomiske Råd

Som repræsentant for forsyningssektoren indtræder Dansk Fjernvarmes direktør nu i Det Miljøøkonomiske Råd på vegne af DANVA, Dansk Affaldsforening og Dansk Fjernvarme.

06. feb 2017

Energitilsynet sikrer fjernvarmekunderne i ny afgørelse

Energitilsynet fastlægger i en ny afgørelse rammerne for, hvordan de vil se på fjernvarmeselskabers mulighed for at forrente deres indskudskapital. Ifølge Dansk Fjernvarme har tilsynet fundet et balanceret niveau, der samtidig sikrer forbrugerne.

02. feb 2017

HOFOR åbner til dybet i København

På Varmens Dag giver HOFOR nysgerrige mulighed for at komme en tur ned under den gamle hovedstad. 40 meter under jorden løber en fire kilometer lang fjernvarmetunnel.

01. feb 2017

Web-TV: Vi fejrer den grønne fjernvarme

Vicedirektør Kim Behnke fortæller om de mange gode grunde til at fejre Varmens Dag på søndag. Og at vi kan gøre det med grøn samvittighed.

28. mar 2017 Navnenyt

Kamstrup-direktør stopper efter ulykke

Per Asmussen stopper som CEO for Kamstrup, når hans efterfølger tiltræder.

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

28. mar 2017 Presseklip

Solvarmeselskab afblæser krisen

LÆS I DAG: Solvarmeselskab afblæser krisen. Sikkerhedsekspert: Nej til russisk gasrørledning. Overskudsvarme fra supermarkeder gør nytte i Sønderborg. Ringkøbing tester kæmpe solparabol. Borgerforenings varme ønske gik i opfyldelse.

27. mar 2017 Presseklip

Pengene er tiltænkt grøn omstilling

LÆS I DAG: Herning: Pengene er tiltænkt grøn omstilling. SF vil satse på grønne job. SuperBrugsen leverer varme til Kjellerup 

24. mar 2017 Presseklip

Politikere kendte til forrentningsmanøvre i årevis

LÆS I DAG: Politikere kendte til forrentningsmanøvre i årevis. Minister: Træk ansøgningerne tilbage. Minister stemte selv for ansøgning om forrentning. Eksportstrategi kan hjælpe grænselandet. Grøn strøm skal fylde mere i energiforbruget.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

27. mar 2017 Navnenyt

Jens Pedersen ny direktør for Unopor Infra

Jens Pedersen er ansat som ny administrerende direktør for Uponor Infra Danmark, der blandt andet fremstiller varmerør.  

 

24. mar 2017 Navnenyt

El- og automationsingeniør til Sweco Danmark

Peter Severinsen Andersen er ny el- og automationsingeniør på Swecos kontor i Kolding.

23. mar 2017 Navnenyt

Carsten Jensen ny direktør for Dansk Gas Distribution

Carsten Jensen kommer fra en stilling som direktør for Eldrift i Energinet.dk. 

22. mar 2017 Navnenyt

Danfoss-topchef stopper

Niels B. Christiansen stopper efter ni år som øverste chef for Danfoss.

21. mar 2017 Navnenyt

Frida fra IDA til DTU

DTU Elektro har ansat Frida Frost som COO for PowerLabDK.

20. mar 2017 Navnenyt

Fra Grøn Energi til DFP

Kim Søgaard Clausen begynder hos DFP den 1. maj.