23. aug 2016 Service

Målermontøruddannelse

– Få styr på målermontering, både i teori og praksis. Uddannelsen udbydes flere steder rundt i landet.

30. jun 2016 Mødematerialer

Geotermiens dag

Energistyrelsen afholdte i samarbejde med GEUS og Dansk Fjernvarme seminaret i Fjernvarmens Hus i Kolding den 26. juni 2016. Indlæggene kan hentes her.

16. jun 2016 Mødematerialer

Temadag om vandbehandling og korrosion

Dansk Fjernvarmes reviderede vejledning om vandbehandling og korrosionsforebyggelse blev gennemgået på temadagen i Kolding den 15. juni. Indlæggene kan hentes her.

14. jun 2016 Mødematerialer

Temadag: Mens vi venter på ny regulering

Dansk Fjernvarme afholdt temadagen den 13. juni i Fjernvarmens Hus i Kolding. Indlæggene kan hentes her.

07. jun 2016 Mødematerialer

Rådgivningsgruppemøde

Årets rådgivningsmøde blev afholdt i Fjernvarmens Hus i Kolding den 31. maj. Indlæg fra dagen kan hentes her.