16. dec 2015 Nyheder fra Grøn Energi

Workshop: Brug af meteorologiske forudsigelser og data ved optimal drift og produktionsplanlægning på fjernvarmeværker

Grøn Energi arrangerer i samarbejde med 4DH og Cities-projektet en spændende workshop om driftsoptimering på fjernvarmeværker.

Graddage

Meteorologiske forudsigelser bliver stadig bedre, og ved at kombinere meteorologiske forudsigelser med data fra værket, byen og nettet, kan der tilvejebringes metoder til drifts- og produktionsplanlægning. Sådanne metoder er udviklet i 4DH- og CITIES-projekterne, og kan lede til ganske store økonomiske besparelser.

Målgruppen for workshoppen er interesserede fjernvarmeværker, som hermed inviteres til at komme og få nyeste viden om brug af prognoser og data i drift og produktionsplanlægning.

Workshoppen afholdes d. 18. januar i Fjernvarmens Hus i Kolding.

Program:

10.30 Velkomst v. Nina Detlefsen

• Præsentation af 4DH v/ Poul Østergaard/Anders N. Andersen

• Præsentation af CITIES v/ Henrik Madsen/Anders N. Andersen

11.00 Forudsigelser af lokalt vejr til varmeforbrugsprognoser
v/ Kristian Pagh og Georg Bergeton, DMI

11.25 Prognoser for sol- og vindenergiproduktionen og deres anvendelser i den daglige drift
v/ Lasse Diness Borup, Energinet.dk

11.50 Frokost

12.40 Udvikling og anvendelse af markedspris- og forbrugsprognoser
v/ Søren Rygaard, NEAS

13.05 Hvor værdiskabende er præcise prognoser? I kr/øre og effektbehov!
v/ Magnus Dahl, AffaldVarme Aarhus

13.30 Optimal styring af varmeproduktion i boliger
v/ Hakon Børsting, Grundfos

13.55 Kaffe

14.15 Brug af meteorologiske prognoser til beregning af varmeforbrugsprognoser
v/ Henrik Aalborg Nielsen, ENFOR

14.40 Styring af fremløbstemperatur under brug af prognoser og data
v/ Henrik Madsen, DTU Compute

15.05 Udfordringer i at beregne elmarkedsbud på værker med store solvarmeanlæg
v/ Anders N. Andersen, EMD International

15.30 Opsummering og afrunding

Invitation og tilmeldingsskema kan hentes under Download.

Grøn Energi

21. dec 2017 Grøn Energi projekt

Drejebog om store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet (2017)

Drejebog og inspirationskatalog om store varmepumper i fjernvarmesystemet skal give værkerne et bedre grundlag for at overveje og gennemføre varmepumpeprojekter. 

16. jan 2018 Navnenyt

Grøn Energi har civilingeniør i praktik

Christian Sjøstrann Jørgensen er i virksomhedspraktik indtil medio marts.

16. jan 2018

Søg penge til dit udviklingsprojekt hos EUDP

EUDP har den 2. marts frist for ansøgning om støtte til udviklingsprojekter om energi. Fælles informationsmøder med Innovationsfonden og ELFORSK.

10. jan 2018 Nyheder fra Grøn Energi

24 danske og internationale eksempler på udnyttelse af overskudsvarme

Grøn Energi har i forbindelse med EU-projektet ReUseHeat udarbejdet et katalog med 24 gode eksempler på udnyttelse af overskudsvarme i både Danmark og Europa.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Grøn Energi

Tilmeld nyhedsbrev
Afmeld nyhedsbrev

08. aug 2017 Analyse fra Grøn Energi

Investeringshorisontens indflydelse på fjernvarmesektoren

Analysen sætter tal på konsekvenserne ved at øge forrentningskravet og sænke investeringshorisonten på investeringer i fjernvarmesektoren.

30. dec 2020 Grøn Energi projekt

RE-INVEST

RE-INVEST har til formal at designe robuste og omkostnings-effektive investeringsstrategier som vil være med til at facilitere en effektiv transformation mod et bæredygtig og 100 % vedvarende energi system i Danmark og Europa.

21. dec 2017 Grøn Energi projekt

Drejebog om store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet (2017)

Drejebog og inspirationskatalog om store varmepumper i fjernvarmesystemet skal give værkerne et bedre grundlag for at overveje og gennemføre varmepumpeprojekter. 

30. dec 2019 Grøn Energi projekt

READY

READY er fyrtårnet i familien af ”smart cities-projekter”. READY er netop skudt i gang fra i år og Aarhus og Växjö skal fungere som testlaboratorium for det store EU-støttet byudviklingsprojekt.

30. dec 2018 Grøn Energi projekt

FjernvarmeVækst

Projektet er i sin sidste fase, hvor en række demonstrationprojekter har fået tilskud til at demonstrere energiteknologi. I takt med at demonstrationsprojekterne bliver færdige bliver de lagt online på denne hjemmeside.

27. maj 2014

Tænketanken Grøn Energi

Grøn Energi blev etableret i 2012 som en tænketank, der skaber viden om bæredygtige energisystemer.

03. jan 2017

Kontakt os

I Grøn Energis sekretariat arbejder otte ansatte med analyse og udvikling på en række forskellige områder. Du er velkommen til at kontakte en af medarbejderne, vi er klar til at hjælpe.