28. jan 2016 Debat

Eldrup: Energispareordning er utidssvarende

Uden en udvidelse af basen og en fastsættelse af de generelle mål, der matcher appetit og evner hos aktørerne, er det svært at se, hvordan energispareordningen har sin berettigelse. Men med få justeringer kan der rettes op på ordningen, skriver Anders Eldrup i Altinget.

Anders Eldrup
Foto: Flemming Rasmussen

Hvert år kanaliseres knap 2 mia. kr. fra forbrugerne til forsyningssektoren, der bruger dem på at indfri energisparemål. Energispareordningen, der havde sin fødsel i 2006, har vist sit værd, men har måske også overlevet sig selv.

År efter år skal selskaber i forsyningssektoren, herunder gas, olie, el og fjernvarme, indfri nye og mere ambitiøse mål, end de gjorde året før. Det giver naturligvis noget kontinuitet og volumen i selskabernes besparelser. Men denne model bidrager også til, at prisen pr. sparet kWh stiger år efter år.

Da den første aftale i 2006 blev indgået, så parterne, at der var nogle helt åbenlyse lavthængende frugter, som selskaberne kunne høste sammen med kunderne, særligt på elområdet. Energibesparelser blev set som en nogenlunde overkommelig og attraktiv opgave.

I dag forholder det sig anderledes. Kravene er blevet skærpet, og vi kan se, at enkelte sektorer har svært ved at holde de aftaler, der er indgået, hvilket også hænger sammen med de stigende priser. De lavthængende frugter er plukket for længst.

I aftalen fra 2006 blev det fastlagt, at de realiserede besparelser skulle sikre en nedbringelse af bruttoenergiforbruget og nedbringe CO2-forbruget med vægt på, om nedbringelsen havde effekt inden for eller uden for det CO2-kvotebelagte område.

Flere muligheder giver laver priser
Udfordringen med at spare på energi og nedbringe CO2-udslippet er ikke blevet mindre aktuel. Men med de kraftigt stigende mængder vindstrøm i elsystemet, omstilling fra kul til biomasse på de danske kraftvarmeværker og en lang række andre tiltag, står vi over for en anden stor udfordring, nemlig at sikre sammenhæng mellem sektorerne og samspil mellem de enkelte energiteknologier.

I den kommende energispareordning har man mulighed for at give aktørerne redskaber, der vil kunne bidrage til at sikre et endnu mere integreret energisystem. Ved at udvide basen for, hvilke teknologier parterne må tælle med som energibesparelser, vil man kunne indfri målene, sænke priserne for realiserede besparelser helt generelt og sikre, at formålene, som de blev formuleret i 2006, bliver opfyldt.

Mens forskerne arbejder på højtryk for at finde en løsning på, hvordan vi lagrer energi fra vindmøller, så har vi i fjernvarmen allerede et magasin, der kan omsætte den fluktuerende vindstrøm til varme, der så kan bruges, når efterspørgslen er der.

Der mangler politisk kontrol
Politisk har man givet hånd på, hvor mange penge aktørerne bag energispareordningen må opkræve hos kunderne for at indfri målene. Rammen på 1,5 mia. kr. er udnyttet til grænsen. Det er sædvanemæssig god skik, at de penge, man opkræver til offentlige formål, bliver opkrævet over finansloven. Det kan i alle tilfælde være en overvejelse værd alene med tanke på denne ordnings størrelse.

Uden en udvidelse af basen og en fastsættelse af de generelle mål, der matcher appetit og evner hos aktørerne, er det svært at se, hvordan energispareordningen har sin berettigelse. Med en videreførelse af nuværende begrænsninger og teknologikatalog risikerer vi, at indfrielse af målene fører til endnu en rekordhøj pris, og vi risikerer, at der fortsat vil være sektorer, der ikke indfrier deres forpligtigelse.

De danske gas-, olie-, el-, og fjernvarmekunder fortjener bedre. Energispareordningen er utidssvarende, men kunne med få justeringer blive et godt redskab for den fortsatte teknologiudvikling samt omstilling af energisystemet i Danmark.

(Indlægget blev oprindeligt bragt på Altinget den 28. januar 2016)

Grøn Energi

21. dec 2017 Grøn Energi projekt

Drejebog om store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet (2017)

Drejebog og inspirationskatalog om store varmepumper i fjernvarmesystemet skal give værkerne et bedre grundlag for at overveje og gennemføre varmepumpeprojekter. 

09. maj 2018 Nyheder fra Grøn Energi

Datacenters overskudsvarme skal opvarme tyske huse

Ved hjælp af en varmepumpe bliver varme fra VW-datacenter til fjernvarme i Braunschweig.

04. maj 2018 Nyheder fra Grøn Energi

Store muligheder i overskudsvarme fra sønderjyske datacentre

Apple og Google bygger datacentre i Sønderjylland, og lokale varmeselskaber undersøger, hvad der skal til, for at overskudsvarmen kan udnyttes. De politiske rammer er altafgørende.

04. maj 2018 Nyheder fra Grøn Energi

Reducér eltarifferne og tjen flere penge

Ny analyse fra Grøn Energi viser, at danske elnetselskaber og Energinet kan tjene flere penge ved at reducere eltarifferne 50-60 procent og samtidig støtte grøn omstilling.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Grøn Energi

Tilmeld nyhedsbrev
Afmeld nyhedsbrev

08. aug 2017 Analyse fra Grøn Energi

Investeringshorisontens indflydelse på fjernvarmesektoren

Analysen sætter tal på konsekvenserne ved at øge forrentningskravet og sænke investeringshorisonten på investeringer i fjernvarmesektoren.

30. dec 2020 Grøn Energi projekt

RE-INVEST

RE-INVEST har til formal at designe robuste og omkostnings-effektive investeringsstrategier som vil være med til at facilitere en effektiv transformation mod et bæredygtig og 100 % vedvarende energi system i Danmark og Europa.

21. dec 2017 Grøn Energi projekt

Drejebog om store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet (2017)

Drejebog og inspirationskatalog om store varmepumper i fjernvarmesystemet skal give værkerne et bedre grundlag for at overveje og gennemføre varmepumpeprojekter. 

30. dec 2019 Grøn Energi projekt

READY

READY er fyrtårnet i familien af ”smart cities-projekter”. READY er netop skudt i gang fra i år og Aarhus og Växjö skal fungere som testlaboratorium for det store EU-støttet byudviklingsprojekt.

30. dec 2018 Grøn Energi projekt

FjernvarmeVækst

Projektet er i sin sidste fase, hvor en række demonstrationprojekter har fået tilskud til at demonstrere energiteknologi. I takt med at demonstrationsprojekterne bliver færdige bliver de lagt online på denne hjemmeside.

27. maj 2014

Tænketanken Grøn Energi

Grøn Energi blev etableret i 2012 som en tænketank, der skaber viden om bæredygtige energisystemer.

03. jan 2017

Kontakt os

I Grøn Energis sekretariat arbejder otte ansatte med analyse og udvikling på en række forskellige områder. Du er velkommen til at kontakte en af medarbejderne, vi er klar til at hjælpe.