10. aug 2018 Nyheder fra Grøn Energi

Branchemøde opdaterer viden om overskudsvarme

Nyt branchemøde sætter fokus på, hvad der skal til for at de stigende mængder overskudsvarme kommer i radiatoren i stedet for op til fuglene. Kom med og få de seneste viden om overskudsvarme.

I dag kommer lige omkring 3 procent af den samlede danske fjernvarmeproduktion fra overskudsvarmeprojekter. Varmen kommer fra lige over 40 forskellige industrivirksomheder, der typisk har processer som genererer varme, der med en varmepumpe kan løftes kan anvendes til rumopvarmning. Andelen af overskudsvarme i fjernvarmen har de seneste år ligget forholdsvist konstant, på trods af, at der er bred enighed hos politikerne og i branchen om det fornuftige i at udnytte overskudsvarmen og i at fjernvarmen skal investere i varmepumper, der kan udnytte de stigende mængder vindenergi.

Hos Grøn Energi, der er fjernvarmens tænketank og medarrangør af branchemødet om overskudsvarme sammen med FIF Marketing og Fjernvarmeindustrien, lyder det fra analysechef Jesper Koch:

- Der er naturligvis mange forskellige parametre, der afgør om et overskudsvarmeprojekt er rentabelt eller ej. Men først og fremmest er markedet stagneret fordi der i rigtig lang tid har været usikkerhed om hvilke regler der gælder og om der kommer nye og højere afgifter på overskudsvarme, lyder det fra Jesper Koch, der fortsætter:

- Selvom vi netop har fået en ny energiaftale, så er der ikke opnået enighed om, hvordan reglerne for udnyttelse af overskudsvarme skal se ud. Derfor forventer jeg heller ikke, at det store gennembrud for varmepumper og udnyttelse af overskudsvarme ligger lige rundt om hjørnet.

Stor opbakning
På branchemødet, der foregår i Odense, vil en række aktører indenfor branchen og med ekspertviden om fjernvarme og varmepumper, dele ud af deres indsigt og erfaringer.

Direktør i Fjernvarmeindustrien, Lars Hummelmose, glæder sig over den store opbakning til branchemødet.

- Jeg er utrolig glad for, at det er lykkedes at tiltrække nogle af de helt centrale aktører i energibranchen med viden og indsigt om overskudsvarme og varmepumper. For der er ikke nogen tvivl om, at vi i Danmark, på trods af den nuværende stagnation i hjemmemarkedet, har nogle af de mest indsigtsfulde kompetencer når det handler om varmepumper og fjernvarme, lyder det fra Lars Hummelmose, der er direktør i Fjernvarmeindustrien. Han afslutter:

Det er den viden, der har skabt fundamentet for at de danske virksomheder også har en stærk position på eksportmarkedet indenfor grøn og bæredygtig energi og indenfor udbredelse af varmepumper til udnyttelse af overskudsvarme.

Du kan tilmelde dig branchemødet her.

Grøn Energi

21. dec 2017 Grøn Energi projekt

Drejebog om store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet (2017)

Drejebog og inspirationskatalog om store varmepumper i fjernvarmesystemet skal give værkerne et bedre grundlag for at overveje og gennemføre varmepumpeprojekter. 

02. jul 2018 Nyheder fra Grøn Energi

Fjernvarmeselskaber betaler for CO2-udledning to gange

Flere fjernvarmeværker er omfattet af EU's kvotehandelssystem og betaler samtidig dansk CO2-afgift. Dobbeltreguleringen koster forbrugerne på varmeprisen. 

27. jun 2018 Nyheder fra Grøn Energi

Ny rapport om elektrificering af fjernvarmesektoren

Siemens har sammen med Intelligent Energi og Grøn Energi udgivet en rapport om store varmepumper i fjernvarmen.

06. jun 2018 Nyheder fra Grøn Energi

Debattér med Grøn Energi på Folkemødet i næste uge

Debatter om varmeprisernes betydning for yderområder, samfundsøkonomiske beregninger og integration af el og varme i Forsyningsteltet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Grøn Energi

Tilmeld nyhedsbrev
Afmeld nyhedsbrev

08. aug 2017 Analyse fra Grøn Energi

Investeringshorisontens indflydelse på fjernvarmesektoren

Analysen sætter tal på konsekvenserne ved at øge forrentningskravet og sænke investeringshorisonten på investeringer i fjernvarmesektoren.

30. dec 2020 Grøn Energi projekt

RE-INVEST

RE-INVEST har til formal at designe robuste og omkostnings-effektive investeringsstrategier som vil være med til at facilitere en effektiv transformation mod et bæredygtig og 100 % vedvarende energi system i Danmark og Europa.

21. dec 2017 Grøn Energi projekt

Drejebog om store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet (2017)

Drejebog og inspirationskatalog om store varmepumper i fjernvarmesystemet skal give værkerne et bedre grundlag for at overveje og gennemføre varmepumpeprojekter. 

30. dec 2019 Grøn Energi projekt

READY

READY er fyrtårnet i familien af ”smart cities-projekter”. READY er netop skudt i gang fra i år og Aarhus og Växjö skal fungere som testlaboratorium for det store EU-støttet byudviklingsprojekt.

30. dec 2018 Grøn Energi projekt

FjernvarmeVækst

Projektet er i sin sidste fase, hvor en række demonstrationprojekter har fået tilskud til at demonstrere energiteknologi. I takt med at demonstrationsprojekterne bliver færdige bliver de lagt online på denne hjemmeside.

27. maj 2014

Tænketanken Grøn Energi

Grøn Energi blev etableret i 2012 som en tænketank, der skaber viden om bæredygtige energisystemer.

03. jan 2017

Kontakt os

I Grøn Energis sekretariat arbejder otte ansatte med analyse og udvikling på en række forskellige områder. Du er velkommen til at kontakte en af medarbejderne, vi er klar til at hjælpe.