04. dec 2017 Nyheder fra Grøn Energi

Søg støtte til dit projekt, før det er for sent

Nu kan der søges støtte til projekter ved både Innovationsfonden og Dansk Fjernvarmes F&U-Konto. Begge har deadline for ansøgninger kort inde i det nye år.

Innovationsfonden har ansøgningsfrist 20. februar 2018, hvor der kan søges om støtte til hovedområderne ”Grøn vækst” og ”Nye teknologiske muligheder” under Grand Solutions 2018. Der er henholdsvis 211 millioner kroner og 136 millioner kroner til rådighed.

”Grøn Vækst” omfatter bl.a. ”Energi”, hvor Innovationsfondens mål med investeringer i energi er at medvirke til en økonomisk bæredygtig transformation af energisektoren og understøtte en effektiv grøn omstilling. En omstilling, der indebærer en effektiv udnyttelse af energiressourcerne, et miljømæssigt bæredygtigt energisystem med en minimal påvirkning af klima og det omgivende miljø. Innovationsfonden dækker generelt hele værdikæden, men har inden for energiområdet særligt fokus rettet imod forskning og udvikling.

Derudover omfatter Grøn Vækst også bioressourcer, miljøteknologi, transport mv.

”Nye teknologiske muligheder” omfatter bl.a. ”Energi”, hvor fokus er på løsninger af de udfordringer der er relateret til omstillingen af energisektoren fra et centralt fossilt baseret energisystem til decentral produktion af vedvarende energi. Fokus er på den digitale omstilling i sammenhæng med elektrificeringen af fremtidens intelligente energisystem, herunder sammenhæng mellem produktion og forbrug af energi.

Der er endvidere fokus på tværdisciplinære samarbejder hvor kompetencer inden for f.eks. overfladefysik, elektrokemi og katalyse danner grundlag for nye teknologiske gennembrud indenfor energilagring og -konvertering.

F&U-Konto
Dansk Fjernvarmes F&U-Konto støtter forsknings- og udredningsarbejder i fjernvarmesektoren. For at opnå tilskud fra F&U-kontoen er det et krav, at man har et aktuelt projekt, der har bred almen interesse i fjernvarmesektoren.

F&U-Kontoen supplerer offentlige forsknings- og udviklingsprogrammer som Energistyrelsens EUDP-program og Energinet.dk’s PSO-programmer og udfylder de huller, der opstår, når projekter falder udenfor rammerne af disse ordninger.

Alle varmeværker indbetaler et bidrag til F&U-Kontoen. Det årlige budget til støtteudbetaling er cirka 2.060.000 kroner. Heraf får distributionsgruppen ca. 600.000 kroner til sine aktiviteter. Dansk Fjernvarmes F&U-Konto har eksisteret siden 2001.

Der er ansøgningsfrist den 15. januar 2018. Og du kan læse mere om det på Dansk Fjernvarmes hjemmeside ved at følge linket til højre.

Grøn Energi

21. dec 2017 Grøn Energi projekt

Drejebog om store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet (2017)

Drejebog og inspirationskatalog om store varmepumper i fjernvarmesystemet skal give værkerne et bedre grundlag for at overveje og gennemføre varmepumpeprojekter. 

07. feb 2018 Nyheder fra Grøn Energi

Fjernvarme med udviklingspotentiale

Grøn Energi satte på en temadag fokus på fjernvarmesektorens udviklingspotentiale.

01. feb 2018 Nyheder fra Grøn Energi

Stor interesse for temadag om store varmepumper

Der var helt udsolgt med interesserede deltagere, da Grøn Energi og Energistyrelsen den 29. januar holdt temadag om store varmepumper. 

23. jan 2018 Navnenyt

Grøn Energis chefanalytiker fylder 50

Nina Kildegaard Detlefsen fylder 50 år på tirsdag den 30. januar.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Grøn Energi

Tilmeld nyhedsbrev
Afmeld nyhedsbrev

08. aug 2017 Analyse fra Grøn Energi

Investeringshorisontens indflydelse på fjernvarmesektoren

Analysen sætter tal på konsekvenserne ved at øge forrentningskravet og sænke investeringshorisonten på investeringer i fjernvarmesektoren.

30. dec 2020 Grøn Energi projekt

RE-INVEST

RE-INVEST har til formal at designe robuste og omkostnings-effektive investeringsstrategier som vil være med til at facilitere en effektiv transformation mod et bæredygtig og 100 % vedvarende energi system i Danmark og Europa.

21. dec 2017 Grøn Energi projekt

Drejebog om store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet (2017)

Drejebog og inspirationskatalog om store varmepumper i fjernvarmesystemet skal give værkerne et bedre grundlag for at overveje og gennemføre varmepumpeprojekter. 

30. dec 2019 Grøn Energi projekt

READY

READY er fyrtårnet i familien af ”smart cities-projekter”. READY er netop skudt i gang fra i år og Aarhus og Växjö skal fungere som testlaboratorium for det store EU-støttet byudviklingsprojekt.

30. dec 2018 Grøn Energi projekt

FjernvarmeVækst

Projektet er i sin sidste fase, hvor en række demonstrationprojekter har fået tilskud til at demonstrere energiteknologi. I takt med at demonstrationsprojekterne bliver færdige bliver de lagt online på denne hjemmeside.

27. maj 2014

Tænketanken Grøn Energi

Grøn Energi blev etableret i 2012 som en tænketank, der skaber viden om bæredygtige energisystemer.

03. jan 2017

Kontakt os

I Grøn Energis sekretariat arbejder otte ansatte med analyse og udvikling på en række forskellige områder. Du er velkommen til at kontakte en af medarbejderne, vi er klar til at hjælpe.