04. dec 2017 Nyheder fra Grøn Energi

Projekt viser, hvordan gasfyrede kraftvarmeværker kan forbedre driften

Projektet viser, at nuværende driftsøkonomi og muligheder for at forbedre denne er meget forskellig fra anlæg til anlæg.

Teknisk Konsulent
+45 28 72 76 61
abp@danskfjernvarme.dk

Grøn Energi har deltaget i projektet ” Mobilisering af gasfyret kraftvarme til balance- og spidslastydelser” som er forløbet fra april 2016 til november 2017. Projektet er finansieret af ForskEL (nu EUDP) og har været ledet af Added Values, derudover har Dansk Gasteknisk Center og fem fjernvarmeselskaber deltaget. Projektet har undersøgt de muligheder, gasfyrede kraftvarmeværker har for at forbedre driftsøkonomien og dermed bibeholde deres kraftvarmeenheder som støtte til elsystemet.

Den overordnede konklusion fra projektet er, at nuværende driftsøkonomi og muligheder for at forbedre denne er meget forskellig fra anlæg til anlæg. De mest afgørende faktorer er gaspriser, elpriser og driftseffektivitet. Driftseffektiviteten kan i mange tilfælde forbedres gennem bedre udnyttelse af restvarmen i røggassen. Dette kan for eksempel ske gennem ekstra varmeveksling eller tilkobling af en absorptionsvarmepumpe. Andre forbedringsmuligheder består af ændrede principper for vedligehold, service og restlevetid. Samdrift med andre anlæg indeholder også potentialer til at forbedre driftsøkonomien, men i væsentlig mindre grad.

Grøn Energi har blandt andet bidraget til projektet gennem beregninger af antallet af fuldlasttimer for decentrale naturgasfyrede kraftvarmeenheder, analyse af potentielle varmeprisstigninger efter grundbeløbets bortfald, kortlægning af standardværker samt analyse af den fremtidige decentrale naturgasfyrede kraftvarmekapacitet. Derudover har Grøn Energi samarbejdet med Syddansk Universitet og bidraget til specialet ”Naturgasfyret kraftvarmes fremtidige rolle i Danmark energisystem”, som direkte indgår i projektet og dets resultater.

På baggrund af arbejdet i projektet har der været afholdt en temadag samt forfattet både en folder og et hæfte om gasfyret kraftvarme med de vigtigste resultater fra projektet.

 

Grøn Energi

21. dec 2017 Grøn Energi projekt

Drejebog om store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet (2017)

Drejebog og inspirationskatalog om store varmepumper i fjernvarmesystemet skal give værkerne et bedre grundlag for at overveje og gennemføre varmepumpeprojekter. 

18. feb 2018 Nyheder fra Grøn Energi

Nyt projekt og camp skal sikre store varmepumpers gennembrud

Smart energi-puljen støtter Grøn Energis arbejde på at få store varmepumper ind i fjernvarmen. Blandt andet med en camp den 23. og 24. august. 

07. feb 2018 Nyheder fra Grøn Energi

Fjernvarme med udviklingspotentiale

Grøn Energi satte på en temadag fokus på fjernvarmesektorens udviklingspotentiale.

01. feb 2018 Nyheder fra Grøn Energi

Stor interesse for temadag om store varmepumper

Der var helt udsolgt med interesserede deltagere, da Grøn Energi og Energistyrelsen den 29. januar holdt temadag om store varmepumper. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Grøn Energi

Tilmeld nyhedsbrev
Afmeld nyhedsbrev

08. aug 2017 Analyse fra Grøn Energi

Investeringshorisontens indflydelse på fjernvarmesektoren

Analysen sætter tal på konsekvenserne ved at øge forrentningskravet og sænke investeringshorisonten på investeringer i fjernvarmesektoren.

30. dec 2020 Grøn Energi projekt

RE-INVEST

RE-INVEST har til formal at designe robuste og omkostnings-effektive investeringsstrategier som vil være med til at facilitere en effektiv transformation mod et bæredygtig og 100 % vedvarende energi system i Danmark og Europa.

21. dec 2017 Grøn Energi projekt

Drejebog om store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet (2017)

Drejebog og inspirationskatalog om store varmepumper i fjernvarmesystemet skal give værkerne et bedre grundlag for at overveje og gennemføre varmepumpeprojekter. 

30. dec 2019 Grøn Energi projekt

READY

READY er fyrtårnet i familien af ”smart cities-projekter”. READY er netop skudt i gang fra i år og Aarhus og Växjö skal fungere som testlaboratorium for det store EU-støttet byudviklingsprojekt.

30. dec 2018 Grøn Energi projekt

FjernvarmeVækst

Projektet er i sin sidste fase, hvor en række demonstrationprojekter har fået tilskud til at demonstrere energiteknologi. I takt med at demonstrationsprojekterne bliver færdige bliver de lagt online på denne hjemmeside.

27. maj 2014

Tænketanken Grøn Energi

Grøn Energi blev etableret i 2012 som en tænketank, der skaber viden om bæredygtige energisystemer.

03. jan 2017

Kontakt os

I Grøn Energis sekretariat arbejder otte ansatte med analyse og udvikling på en række forskellige områder. Du er velkommen til at kontakte en af medarbejderne, vi er klar til at hjælpe.