09. nov 2017 Nyheder fra Grøn Energi

Nyt hæfte: Bedre økonomi for kraftvarmeanlæg

Et ForskEL-projekt viser en række muligheder til at forbedre økonomien på decentrale, gasfyrede kraftvarmeanlæg. Nyt hæfte skaber overblik.

Kasper Nagel
Projektanalytiker
Tlf. 61 65 71 75
kan@danskfjernvarme.dk

Hvilke muligheder har de decentrale kraftvarmeværker for at styrke deres økonomi? Det spørgsmål har det ForskEL-støttede projekt ”Mobilisering af gasfyret kraftvarme til balance- og spidslastydelser” undersøgt.

Resultaterne er sammenfattet i et overskueligt hæfte, der er henvendt til drifts- og bestyrelsesfolk på de danske kraftvarmeværker, som ønsker at forbedre økonomien for deres kraftvarmeanlæg.

- Det ser ud til der er mange muligheder for værkerne til at trimme omkostningerne på deres kraftvarmeenheder og styrke indtjeningen, så de samlet set står bedst muligt rustet til fremtiden. Hæftet kan være en overskuelig indgangsvinkel til at skabe et samlet overblik over alt det, der har betydning for økonomien, siger Kasper Nagel fra Grøn Energi.

Hæfte skaber overblik
Resultaterne fra projektet er nu samlet i et overskueligt hæfte, der sammen med en lille folder om samme projekt kan findes her. Den endelig slutrapportering på projektet følger senere.

Hæftet skaber overblik over de forhold, der har betydning for økonomien på et kraftvarmeværk ligesom det kommer med forslag til hvordan de ude på værkerne kan forbedre økonomien for deres kraftvarmeanlæg.

De emner hæftet behandler, omfatter blandt andet brændselsudgifter, virkningsgrader, afregning af gasforbruget, mulighederne på elmarkedet, udgifterne til service og investeringsmuligheder. Alt sammen emner, decentrale kraftvarmeselskaber bør forholde sig til i bestræbelserne på at styrke deres økonomi.

Nogle af virkemidlerne i hæftet kan implementeres relativt enkelt og uden omkostninger, mens andre virkemidler kræver mere planlægning og yderligere investeringer.

Find det nye hæfte her.

Grøn Energi

16. okt 2017 Nyheder fra Grøn Energi

Drejebog om elkedler i fjernvarmen

Grøn Energi har udgivet en drejebog om elkedler i fjernvarmen. Drejebogen er en håndbog til brug for de selskaber, der overvejer at etablere en elkedel. Den kan bruges af både driftsledelse og bestyrelse.

21. sep 2017 Debat

Klumme: Energisektoren har brug for smart afgiftsreform

De tre store forsyningssystemer bør bindes sammen. Kun på den måde får vi et grønt og konkurrencedygtigt energisystem. Derfor bør vi vælge den smarte løsning til el-afgiften, skriver analysechef i Grøn Energi, Jesper Koch.

06. sep 2017 Nyheder fra Grøn Energi

Speciale: Naturgasfyret kraftvarmes fremtidige rolle i Danmarks energisystem

Alexander Boye Petersen, specialestuderende og studentermedhjælper ved Grøn Energi har undersøgt den fremtidige rolle for naturgasfyret kraftvarme i Danmarks energisystem.

05. okt 2017 Nyheder fra Grøn Energi

Dialog-workshop afholdt om nyt strategisk projekt

Der blev diskuteret erfaringer, muligheder og barrierer ift. transmissionsforbindelser i fjernvarmen, da Grøn Energi holdt sit årlige temaseminar. Grøn Energi er i gang med at sammensætte et nyt strategisk analyseprojekt kaldet Gigatransmission.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Grøn Energi

Tilmeld nyhedsbrev
Afmeld nyhedsbrev

08. aug 2017 Analyse fra Grøn Energi

Investeringshorisontens indflydelse på fjernvarmesektoren

Analysen sætter tal på konsekvenserne ved at øge forrentningskravet og sænke investeringshorisonten på investeringer i fjernvarmesektoren.

31. dec 2020 Grøn Energi projekt

RE-INVEST

RE-INVEST har til formal at designe robuste og omkostnings-effektive investeringsstrategier som vil være med til at facilitere en effektiv transformation mod et bæredygtig og 100 % vedvarende energi system i Danmark og Europa.

16. dec 2014 Grøn Energi projekt

Afsluttet Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet

Drejebogen om store varmepumper skal give værkerne et bedre beslutningsværktøj når de står overfor investeringer i ny varmeproduktion. Ud over drejebogen bliver der også fremstillet et inspirationskatalog om forskellige varmekilder, hvor erfaringer fra andre projekter vil blive belyst.

31. dec 2019 Grøn Energi projekt

READY

READY er fyrtårnet i familien af ”smart cities-projekter”. READY er netop skudt i gang fra i år og Aarhus og Växjö skal fungere som testlaboratorium for det store EU-støttet byudviklingsprojekt.

31. dec 2018 Grøn Energi projekt

FjernvarmeVækst

Projektet er i sin sidste fase, hvor en række demonstrationprojekter har fået tilskud til at demonstrere energiteknologi. I takt med at demonstrationsprojekterne bliver færdige bliver de lagt online på denne hjemmeside.

27. maj 2014

Tænketanken Grøn Energi

Grøn Energi blev etableret i 2012 som en tænketank, der skaber viden om bæredygtige energisystemer.

03. jan 2017

Kontakt os

I Grøn Energis sekretariat arbejder otte ansatte med analyse og udvikling på en række forskellige områder. Du er velkommen til at kontakte en af medarbejderne, vi er klar til at hjælpe.