16. okt 2017 Nyheder fra Grøn Energi

Drejebog om elkedler i fjernvarmen

Grøn Energi har udgivet en drejebog om elkedler i fjernvarmen. Drejebogen er en håndbog til brug for de selskaber, der overvejer at etablere en elkedel. Den kan bruges af både driftsledelse og bestyrelse.

Formålet med drejebogen er at understøtte analyser og beslutningsproces bag etableringen af en elkedel i et fjernvarmesystem. Drejebogen indeholder en kort sammenfatning og syv kapitler. Kapitel 3-7 understøtter de overvejelser, som ligger bag udarbejdelsen af en konkret projektplan.

 

  • Kapitel 1 fortæller om erfaringer fra tre konkrete projekter med etablering af elkedler i Danmark.
  • Kapitel 2 beskriver forskellige typer af elkedler og deres tekniske specifikationer.
  • Kapitel 3 indeholder en oversigt over de vigtigste elementer i etablering af en elkedel; herunder en huskeliste med de væsentligste aftaler og godkendelser.
  • Kapitel 4 beskriver elkedlens fordele og uddyber hvordan elkedler kan skabe værdi.
  • Kapitel 5 beskriver lovningen, og herunder specielt kravene for at høre under Elpatronordningen. Da detaljer omkring bl.a. ejerforhold er vigtige, indeholder kapitlet også en række eksempler på, hvornår elkedlen (ikke) kan få reduceret elafgift via Elpatronordningen.
  • Kapitel 6 beskriver hvordan betingelser og muligheder for at tilslutte en elkedel til elnettet skal undersøges og aftales med det lokale netselskab. Omkostninger og vilkår for nettilslutning er en potentiel showstopper for et elkedelprojekt, og bør derfor indgå tilpas tidligt i overvejelserne. 
  • Kapitel 7 sætter fokus på elkedler i forhold til elmarkeder og systemydelser.

Grøn Energi

21. dec 2017 Grøn Energi projekt

Drejebog om store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet (2017)

Drejebog og inspirationskatalog om store varmepumper i fjernvarmesystemet skal give værkerne et bedre grundlag for at overveje og gennemføre varmepumpeprojekter. 

16. jan 2018 Navnenyt

Grøn Energi har civilingeniør i praktik

Christian Sjøstrann Jørgensen er i virksomhedspraktik indtil medio marts.

16. jan 2018

Søg penge til dit udviklingsprojekt hos EUDP

EUDP har den 2. marts frist for ansøgning om støtte til udviklingsprojekter om energi. Fælles informationsmøder med Innovationsfonden og ELFORSK.

10. jan 2018 Nyheder fra Grøn Energi

24 danske og internationale eksempler på udnyttelse af overskudsvarme

Grøn Energi har i forbindelse med EU-projektet ReUseHeat udarbejdet et katalog med 24 gode eksempler på udnyttelse af overskudsvarme i både Danmark og Europa.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Grøn Energi

Tilmeld nyhedsbrev
Afmeld nyhedsbrev

08. aug 2017 Analyse fra Grøn Energi

Investeringshorisontens indflydelse på fjernvarmesektoren

Analysen sætter tal på konsekvenserne ved at øge forrentningskravet og sænke investeringshorisonten på investeringer i fjernvarmesektoren.

30. dec 2020 Grøn Energi projekt

RE-INVEST

RE-INVEST har til formal at designe robuste og omkostnings-effektive investeringsstrategier som vil være med til at facilitere en effektiv transformation mod et bæredygtig og 100 % vedvarende energi system i Danmark og Europa.

21. dec 2017 Grøn Energi projekt

Drejebog om store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet (2017)

Drejebog og inspirationskatalog om store varmepumper i fjernvarmesystemet skal give værkerne et bedre grundlag for at overveje og gennemføre varmepumpeprojekter. 

30. dec 2019 Grøn Energi projekt

READY

READY er fyrtårnet i familien af ”smart cities-projekter”. READY er netop skudt i gang fra i år og Aarhus og Växjö skal fungere som testlaboratorium for det store EU-støttet byudviklingsprojekt.

30. dec 2018 Grøn Energi projekt

FjernvarmeVækst

Projektet er i sin sidste fase, hvor en række demonstrationprojekter har fået tilskud til at demonstrere energiteknologi. I takt med at demonstrationsprojekterne bliver færdige bliver de lagt online på denne hjemmeside.

27. maj 2014

Tænketanken Grøn Energi

Grøn Energi blev etableret i 2012 som en tænketank, der skaber viden om bæredygtige energisystemer.

03. jan 2017

Kontakt os

I Grøn Energis sekretariat arbejder otte ansatte med analyse og udvikling på en række forskellige områder. Du er velkommen til at kontakte en af medarbejderne, vi er klar til at hjælpe.