05. okt 2017 Nyheder fra Grøn Energi

Dialog-workshop afholdt om nyt strategisk projekt

Der blev diskuteret erfaringer, muligheder og barrierer ift. transmissionsforbindelser i fjernvarmen, da Grøn Energi holdt sit årlige temaseminar. Grøn Energi er i gang med at sammensætte et nyt strategisk analyseprojekt kaldet Gigatransmission.

Den 26. september var der inviteret til temaseminar hos Grøn Energi. På programmet var oplæg af Torben Alex Nielsen fra Hedensted Fjernvarme, som delte sine erfaringer og resultater fra deres transmissionsprojekt.

Jesper Koch fortalte om Grøn Energis tanker bag beslutningen om at starte et nyt strategisk analyseprojekt op, og dermed var grunden lagt for gode diskussioner blandt deltagerne, som kom fra fjernvarmeselskaber, rådgiverbranchen, fjernvarmeindustrien og transmissionsselskaber.

Workshoppen og den efterfølgende debat kom rundt om mange emner: Diversitet og fluktuerende energikilder i forbundne systemer; Vigtigheden af at få kortlagt alle fordele og konsekvenser af nye transmissionsforbindelser; Omstillingen fra at varmen kommer fra afbrænding af fossile brændsler og (tilbage) til at opsamle og transportere varme som er i overskud eller spildes; Sammenhæng mellem transmissionsnet og udbygning af fjernvarmeområderne; Psykologi og beslutningsprocesser; Udfordringer for infrastrukturinvesteringer som holder i rigtig mange år og som gennemlever flere generationer af produktionsteknologi; Varmebørs; Hvem ville skulle eje og gennemføre transmissionsnet; Behov for erfaringsopsamling.

Grøn Energi vil bruge input fra temaseminaret i arbejdet med at konkretisere indholdet i Gigatransmissionsprojektet. Dette vil ske i fortsat dialog med potentielle deltagere i projektet. 

Grøn Energi

21. dec 2017 Grøn Energi projekt

Drejebog om store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet (2017)

Drejebog og inspirationskatalog om store varmepumper i fjernvarmesystemet skal give værkerne et bedre grundlag for at overveje og gennemføre varmepumpeprojekter. 

16. jan 2018 Navnenyt

Grøn Energi har civilingeniør i praktik

Christian Sjøstrann Jørgensen er i virksomhedspraktik indtil medio marts.

16. jan 2018

Søg penge til dit udviklingsprojekt hos EUDP

EUDP har den 2. marts frist for ansøgning om støtte til udviklingsprojekter om energi. Fælles informationsmøder med Innovationsfonden og ELFORSK.

10. jan 2018 Nyheder fra Grøn Energi

24 danske og internationale eksempler på udnyttelse af overskudsvarme

Grøn Energi har i forbindelse med EU-projektet ReUseHeat udarbejdet et katalog med 24 gode eksempler på udnyttelse af overskudsvarme i både Danmark og Europa.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Grøn Energi

Tilmeld nyhedsbrev
Afmeld nyhedsbrev

08. aug 2017 Analyse fra Grøn Energi

Investeringshorisontens indflydelse på fjernvarmesektoren

Analysen sætter tal på konsekvenserne ved at øge forrentningskravet og sænke investeringshorisonten på investeringer i fjernvarmesektoren.

30. dec 2020 Grøn Energi projekt

RE-INVEST

RE-INVEST har til formal at designe robuste og omkostnings-effektive investeringsstrategier som vil være med til at facilitere en effektiv transformation mod et bæredygtig og 100 % vedvarende energi system i Danmark og Europa.

21. dec 2017 Grøn Energi projekt

Drejebog om store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet (2017)

Drejebog og inspirationskatalog om store varmepumper i fjernvarmesystemet skal give værkerne et bedre grundlag for at overveje og gennemføre varmepumpeprojekter. 

30. dec 2019 Grøn Energi projekt

READY

READY er fyrtårnet i familien af ”smart cities-projekter”. READY er netop skudt i gang fra i år og Aarhus og Växjö skal fungere som testlaboratorium for det store EU-støttet byudviklingsprojekt.

30. dec 2018 Grøn Energi projekt

FjernvarmeVækst

Projektet er i sin sidste fase, hvor en række demonstrationprojekter har fået tilskud til at demonstrere energiteknologi. I takt med at demonstrationsprojekterne bliver færdige bliver de lagt online på denne hjemmeside.

27. maj 2014

Tænketanken Grøn Energi

Grøn Energi blev etableret i 2012 som en tænketank, der skaber viden om bæredygtige energisystemer.

03. jan 2017

Kontakt os

I Grøn Energis sekretariat arbejder otte ansatte med analyse og udvikling på en række forskellige områder. Du er velkommen til at kontakte en af medarbejderne, vi er klar til at hjælpe.