06. sep 2017 Nyheder fra Grøn Energi

Speciale: Naturgasfyret kraftvarmes fremtidige rolle i Danmarks energisystem

Alexander Boye Petersen, specialestuderende og studentermedhjælper ved Grøn Energi har undersøgt den fremtidige rolle for naturgasfyret kraftvarme i Danmarks energisystem.

Alexander Boye Petersen Teknisk Konsulent
+45 28 72 76 61
abp@danskfjernvarme.dk

Alexander Boye Petersen har gennem foråret og hen over sommeren været specialestuderende og studentermedhjælper ved Grøn Energi. I specialet har Alexander undersøgt den fremtidige rolle for naturgasfyret kraftvarme i Danmarks energisystem. Specialet er udført som en del af projektet ”Mobilisering af gasfyret kraftvarme til balance- og spidslastydelser”, som Grøn Energi deltager i.

Første september afleverede han sit speciale som afslutning på civilingeniøruddannelsen i Energiteknologi fra Syddansk Universitet.

I specialet foretages en kortlægning af kapaciteten og anlægstyperne for den centrale og decentrale gasfyrede kraftvarme i Danmark. Kortlægningen viser, at den naturgasfyrede kapacitet har været mere eller mindre uændret siden midten af 2000’erne, mens produktionen fra anlæggene har været faldende. På grund af dette samt bortfaldet af grundbeløbet efter år 2018 står en væsentlig del af den naturgasfyrede kraftvarme i Danmark til muligvis at blive skrottet i nær fremtid.

Valget mellem levetidsforlængelse af gasmotorer, anlægskoblinger og alternative investeringsmuligheder undersøges gennem driftsøkonomiske beregninger på to konkrete anlæg. Der viser sig, at være en væsentlig variation i både den marginale elpris, der er nødvendig, før motorerne kører, og den resulterende varmepris for de to værker. Årsagen til dette skal blandt andet findes i forskellige motorvirkningsgrader og gasprisaftaler.

Afslutningsvis undersøges muligheden for kategorisering af de naturgasfyrede kraftvarmeværk alt efter, om de skal skrotte eller beholde deres enheder. Det konkluderes, at beslutningen om levetidsforlængelse af naturgasfyrede motoranlæg afhænger af mange forskellige faktorer samt nye muligheder i elmarkedet.

Specialet som kan læses her, blev afsluttet med en eksamen på SDU d. 26. september. Resultater fra specialet præsenteres sammen med projektets resultater på en temadag d. 9. oktober.

Grøn Energi

02. nov 2017 Nyheder fra Grøn Energi

Kryds i kalenderen: Temadag om store varmepumper

Den 29. januar 2018 sættes der fokus på store varmepumper i fjernvarmen. Dagens oplæg tager udgangspunkt i den drejebog og det inspirationskatalog som udkommer i december 2017.  

02. nov 2017 Nyheder fra Grøn Energi

Flere fuldlasttimer kan ikke kompensere for grundbeløbet

Naturgasfyrede decentrale kraftvarmeværker producerede i 2016 mere el og havde flere fuldlasttimer end de foregående år. Men den højere aktivitet vil ikke kompensere for grundbeløbets bortfald, viser ny analyse.

01. nov 2017 Nyheder fra Grøn Energi

Politisk aftale om udmøntning af forskningsreserven

Forskningsreserven på 1.010 millioner kroner er netop blevet fordelt, og der tilføres blandt andet 200 millioner kroner til EUDP-programmet.

01. nov 2017 Nyheder fra Grøn Energi

Grøn Energi på Landsmøde 2017

Grøn Energi var til stede på Dansk Fjernvarmes velbesøgte Landsmøde, hvor Anders Eldrup debatterede og mange besøgte standen.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Grøn Energi

Tilmeld nyhedsbrev
Afmeld nyhedsbrev

08. aug 2017 Analyse fra Grøn Energi

Investeringshorisontens indflydelse på fjernvarmesektoren

Analysen sætter tal på konsekvenserne ved at øge forrentningskravet og sænke investeringshorisonten på investeringer i fjernvarmesektoren.

31. dec 2020 Grøn Energi projekt

RE-INVEST

RE-INVEST har til formal at designe robuste og omkostnings-effektive investeringsstrategier som vil være med til at facilitere en effektiv transformation mod et bæredygtig og 100 % vedvarende energi system i Danmark og Europa.

16. dec 2014 Grøn Energi projekt

Afsluttet Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet

Drejebogen om store varmepumper skal give værkerne et bedre beslutningsværktøj når de står overfor investeringer i ny varmeproduktion. Ud over drejebogen bliver der også fremstillet et inspirationskatalog om forskellige varmekilder, hvor erfaringer fra andre projekter vil blive belyst.

31. dec 2019 Grøn Energi projekt

READY

READY er fyrtårnet i familien af ”smart cities-projekter”. READY er netop skudt i gang fra i år og Aarhus og Växjö skal fungere som testlaboratorium for det store EU-støttet byudviklingsprojekt.

31. dec 2018 Grøn Energi projekt

FjernvarmeVækst

Projektet er i sin sidste fase, hvor en række demonstrationprojekter har fået tilskud til at demonstrere energiteknologi. I takt med at demonstrationsprojekterne bliver færdige bliver de lagt online på denne hjemmeside.

27. maj 2014

Tænketanken Grøn Energi

Grøn Energi blev etableret i 2012 som en tænketank, der skaber viden om bæredygtige energisystemer.

03. jan 2017

Kontakt os

I Grøn Energis sekretariat arbejder otte ansatte med analyse og udvikling på en række forskellige områder. Du er velkommen til at kontakte en af medarbejderne, vi er klar til at hjælpe.