29. aug 2017 Nyheder fra Grøn Energi

Pump el ind i varmesektoren!

Nyt projekt viser, at varmepumper i samspil med lavtemperaturfjernvarme er den billigste løsning for fjernvarmesektoren i et fremtidigt energisystem med meget el. 

Årlige driftsomkostninger for hvert koncept.

Et nyt projekt har analyseret fem koncepter for kollektiv forsyning i 2035 for at se, hvordan forsyning af varme i fremtiden skal se ud for, at det er konkurrencedygtigt, samtidig med at overskydende el integreres i energisystemet. Projektet er lavet af to bachelorstuderende fra Aalborg Universitet i samarbejde med Grøn Energi.

De fem undersøgte koncepter er Traditionel Fjernvarme anno 2035, 4th Generation District Heating, Ultralavtemperaturfjernvarme, Kold Fjernvarme og Fjernvarme Uden Rør med udgangspunkt i 300 parcelhuse fra 70’erne.

Projektet viser at varmepumper i kombination med lavtemperaturfjernvarme giver en høj effektivitet og et lavere elforbrug. Det lavere elforbrug mindsker omkostninger til brændsel og afgifter, og mindsker følsomheden for udsving i elpriserne.

En barriere for lavtemperaturfjernvarme er, hvis temperaturen kommer under 50 grader. I disse tilfælde skal der foretages investeringer hos forbrugerne til opvarmning af brugsvand, isolering og evt. gulvvarme. Men holdes et temperatursæt på 50-55 graders fremløb er der ikke behov for disse investeringer. Resultatet er klart: Lavere temperaturer og varmepumper i fjernvarmen er den billigste og mest grønne løsning, såfremt rammevilkårene ændres, så de afspejler det politiske ønske om elektrificering af varmesektoren.

Læs hele projektet her.

Grøn Energi

02. nov 2017 Nyheder fra Grøn Energi

Kryds i kalenderen: Temadag om store varmepumper

Den 29. januar 2018 sættes der fokus på store varmepumper i fjernvarmen. Dagens oplæg tager udgangspunkt i den drejebog og det inspirationskatalog som udkommer i december 2017.  

02. nov 2017 Nyheder fra Grøn Energi

Flere fuldlasttimer kan ikke kompensere for grundbeløbet

Naturgasfyrede decentrale kraftvarmeværker producerede i 2016 mere el og havde flere fuldlasttimer end de foregående år. Men den højere aktivitet vil ikke kompensere for grundbeløbets bortfald, viser ny analyse.

01. nov 2017 Nyheder fra Grøn Energi

Politisk aftale om udmøntning af forskningsreserven

Forskningsreserven på 1.010 millioner kroner er netop blevet fordelt, og der tilføres blandt andet 200 millioner kroner til EUDP-programmet.

01. nov 2017 Nyheder fra Grøn Energi

Grøn Energi på Landsmøde 2017

Grøn Energi var til stede på Dansk Fjernvarmes velbesøgte Landsmøde, hvor Anders Eldrup debatterede og mange besøgte standen.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Grøn Energi

Tilmeld nyhedsbrev
Afmeld nyhedsbrev

08. aug 2017 Analyse fra Grøn Energi

Investeringshorisontens indflydelse på fjernvarmesektoren

Analysen sætter tal på konsekvenserne ved at øge forrentningskravet og sænke investeringshorisonten på investeringer i fjernvarmesektoren.

31. dec 2020 Grøn Energi projekt

RE-INVEST

RE-INVEST har til formal at designe robuste og omkostnings-effektive investeringsstrategier som vil være med til at facilitere en effektiv transformation mod et bæredygtig og 100 % vedvarende energi system i Danmark og Europa.

16. dec 2014 Grøn Energi projekt

Afsluttet Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet

Drejebogen om store varmepumper skal give værkerne et bedre beslutningsværktøj når de står overfor investeringer i ny varmeproduktion. Ud over drejebogen bliver der også fremstillet et inspirationskatalog om forskellige varmekilder, hvor erfaringer fra andre projekter vil blive belyst.

31. dec 2019 Grøn Energi projekt

READY

READY er fyrtårnet i familien af ”smart cities-projekter”. READY er netop skudt i gang fra i år og Aarhus og Växjö skal fungere som testlaboratorium for det store EU-støttet byudviklingsprojekt.

31. dec 2018 Grøn Energi projekt

FjernvarmeVækst

Projektet er i sin sidste fase, hvor en række demonstrationprojekter har fået tilskud til at demonstrere energiteknologi. I takt med at demonstrationsprojekterne bliver færdige bliver de lagt online på denne hjemmeside.

27. maj 2014

Tænketanken Grøn Energi

Grøn Energi blev etableret i 2012 som en tænketank, der skaber viden om bæredygtige energisystemer.

03. jan 2017

Kontakt os

I Grøn Energis sekretariat arbejder otte ansatte med analyse og udvikling på en række forskellige områder. Du er velkommen til at kontakte en af medarbejderne, vi er klar til at hjælpe.