04. apr 2017 Nyheder fra Grøn Energi

Varmepumpe i Rødkærsbro officielt indviet

Det første varmepumpeanlæg med tilskud fra Energistyrelsens pulje til store varmepumper blev indviet af energi-, forsynings- og klimaministeren.

Varmepumpeprojektet på Rødkærsbro Fjernvarmeværk er på mange måder et forbilledligt projekt, der kan bane vejen for nyttiggørelse af overskudsvarme. Til erstatning for et gasmotoranlæg er det lykkedes at etablere et eldrevet varmepumpeanlæg, hvor økonomien selv efter grundbeløbets bortfald i 2019 hænger sammen, så varmeprisen ikke stiger. Projektet viser, at det under de rette betingelser er muligt at udnytte varme fra en industrikilde, der ellers i dette tilfælde ville have være havnet i Gudenåen.

I projektet nyttiggøres overskudsvarme i spildevandet fra Arla Foods Rødkærsbro Mejeri. Spildevandet ledes efter rensning til en varmeveksler, inden det ledes ud i Gudenåen. Fra veksleren ledes ca. 22 °C varmt vand til fjernvarmeværket og ind i varmepumpen, der løfter temperaturen til ca. 70 °C til brug i fjernvarmenettet. Returvandet fra varmepumpen ledes med en temperatur på ca. 5 °C tilbage til veksleren på Arla Foods rensningsanlæg.

Rødkærsbro Fjernvarme modtager varmen fra Arla Foods vederlagsfrit, og har afholdt alle udgifter til de nødvendige investeringer. Dette er baggrunden for, at Skatterådet har truffet afgørelse om, at der ikke skal betales afgift af overskudsvarmen. I den forbindelse har det endvidere været væsentligt, at ”levering” af varmen sker på spildevandsanlægget, der er en selvstændig matrikel, og at mejeriet overgår til biogas i 2017.

Projektet har både været støttet af Region Midtjyllands erhvervsudviklingsprojekt ’Fjernvarmevækst’ samt af Energistyrelsens tilskudspulje til store eldrevne varmepumper. Anlægget blev officielt indviet af energi-, forsynings- og klimaministeren den 17. marts 2017.

Se klippet fra indvielsen på TV2 MidtVest her:

Grøn Energi

21. sep 2017 Debat

Klumme: Energisektoren har brug for smart afgiftsreform

De tre store forsyningssystemer bør bindes sammen. Kun på den måde får vi et grønt og konkurrencedygtigt energisystem. Derfor bør vi vælge den smarte løsning til el-afgiften, skriver analysechef i Grøn Energi, Jesper Koch.

06. sep 2017 Nyheder fra Grøn Energi

Bestyrelsesmøde: Energipolitik og værdiskabende initiativer var på dagsorden

Hovedemnerne på bestyrelsesmødet den 29. august 2017 var dels de mest aktuelle energipolitiske emner i Dansk Fjernvarme, dels Grøn Energis mulige rolle i forhold til at styrke ”Fjernvarmeindustrien” og endelig at drøfte de initiativer, der giver Grøn Energis medlemmer mest værdi.

06. sep 2017 Nyheder fra Grøn Energi

Speciale: Naturgasfyret kraftvarmes fremtidige rolle i Danmarks energisystem

Alexander Boye Petersen, specialestuderende og studentermedhjælper ved Grøn Energi har undersøgt den fremtidige rolle for naturgasfyret kraftvarme i Danmarks energisystem.

05. sep 2017 Nyheder fra Grøn Energi

Drejebog og inspirationskatalog for varmepumper i fjernvarme opdateres

Den opdaterede drejebog og inspirationskatalog udgives i starten af december. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Grøn Energi

Tilmeld nyhedsbrev
Afmeld nyhedsbrev

08. aug 2017 Analyse fra Grøn Energi

Investeringshorisontens indflydelse på fjernvarmesektoren

Analysen sætter tal på konsekvenserne ved at øge forrentningskravet og sænke investeringshorisonten på investeringer i fjernvarmesektoren.

31. dec 2020 Grøn Energi projekt

ReUseHeat

Demonstrations af udnyttelse af overskudsvarme. 

16. dec 2014 Grøn Energi projekt

Afsluttet Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet

Drejebogen om store varmepumper skal give værkerne et bedre beslutningsværktøj når de står overfor investeringer i ny varmeproduktion. Ud over drejebogen bliver der også fremstillet et inspirationskatalog om forskellige varmekilder, hvor erfaringer fra andre projekter vil blive belyst.

31. dec 2019 Grøn Energi projekt

READY

READY er fyrtårnet i familien af ”smart cities-projekter”. READY er netop skudt i gang fra i år og Aarhus og Växjö skal fungere som testlaboratorium for det store EU-støttet byudviklingsprojekt.

31. dec 2018 Grøn Energi projekt

FjernvarmeVækst

Projektet er i sin sidste fase, hvor en række demonstrationprojekter har fået tilskud til at demonstrere energiteknologi. I takt med at demonstrationsprojekterne bliver færdige bliver de lagt online på denne hjemmeside.

27. maj 2014

Tænketanken Grøn Energi

Grøn Energi blev etableret i 2012 som en tænketank, der skaber viden om bæredygtige energisystemer.

03. jan 2017

Kontakt os

I Grøn Energis sekretariat arbejder otte ansatte med analyse og udvikling på en række forskellige områder. Du er velkommen til at kontakte en af medarbejderne, vi er klar til at hjælpe.