04. apr 2017 Nyheder fra Grøn Energi

Varmepumpe i Rødkærsbro officielt indviet

Det første varmepumpeanlæg med tilskud fra Energistyrelsens pulje til store varmepumper blev indviet af energi-, forsynings- og klimaministeren.

Varmepumpeprojektet på Rødkærsbro Fjernvarmeværk er på mange måder et forbilledligt projekt, der kan bane vejen for nyttiggørelse af overskudsvarme. Til erstatning for et gasmotoranlæg er det lykkedes at etablere et eldrevet varmepumpeanlæg, hvor økonomien selv efter grundbeløbets bortfald i 2019 hænger sammen, så varmeprisen ikke stiger. Projektet viser, at det under de rette betingelser er muligt at udnytte varme fra en industrikilde, der ellers i dette tilfælde ville have være havnet i Gudenåen.

I projektet nyttiggøres overskudsvarme i spildevandet fra Arla Foods Rødkærsbro Mejeri. Spildevandet ledes efter rensning til en varmeveksler, inden det ledes ud i Gudenåen. Fra veksleren ledes ca. 22 °C varmt vand til fjernvarmeværket og ind i varmepumpen, der løfter temperaturen til ca. 70 °C til brug i fjernvarmenettet. Returvandet fra varmepumpen ledes med en temperatur på ca. 5 °C tilbage til veksleren på Arla Foods rensningsanlæg.

Rødkærsbro Fjernvarme modtager varmen fra Arla Foods vederlagsfrit, og har afholdt alle udgifter til de nødvendige investeringer. Dette er baggrunden for, at Skatterådet har truffet afgørelse om, at der ikke skal betales afgift af overskudsvarmen. I den forbindelse har det endvidere været væsentligt, at ”levering” af varmen sker på spildevandsanlægget, der er en selvstændig matrikel, og at mejeriet overgår til biogas i 2017.

Projektet har både været støttet af Region Midtjyllands erhvervsudviklingsprojekt ’Fjernvarmevækst’ samt af Energistyrelsens tilskudspulje til store eldrevne varmepumper. Anlægget blev officielt indviet af energi-, forsynings- og klimaministeren den 17. marts 2017.

Se klippet fra indvielsen på TV2 MidtVest her:

Grøn Energi

04. apr 2017 Nyheder fra Grøn Energi

Varmepumpe i Rødkærsbro officielt indviet

Det første varmepumpeanlæg med tilskud fra Energistyrelsens pulje til store varmepumper blev indviet af energi-, forsynings- og klimaministeren.

04. apr 2017 Nyheder fra Grøn Energi

Generalforsamling: Fire indsatsområder til debat

Fire indsatsområder, hvor Grøn Energi er involveret, blev præsenteret og debatteret på Grøn Energis generalforsamling den 23. marts i Fjernvarmens Hus. 

02. mar 2017 Analyse fra Grøn Energi

Ny analyse Hvordan har elmarkedet udviklet sig de seneste syv år?

Produktion og transmission af strøm ændrer sig med udviklingen i energisystemet. Denne analyse indeholder statistik over spotpriser, produktion, aktivering af regulerkraft og meget mere.

28. feb 2017 Nyheder fra Grøn Energi

Grøn Energi med i europæisk teknologiplatform om smarte netværk - ETIP SNET

Grøn Energi skal være med til at udvikle anbefalinger til EU-Kommissionen, som skal bidrage til Europas omstilling til et grønt energisystem.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Grøn Energi

Tilmeld nyhedsbrev
Afmeld nyhedsbrev

23. jan 2017 Analyse fra Grøn Energi

Varmepumper i energispareordningen

Analysen beskriver effekten af energisparetilskud for varmepumper til fjernvarmeproduktion på et decentralt naturgasfyret kraftvarmeværk.

01. mar 2017 Nyheder fra Grøn Energi

Projekt om vækst i Vest lakker mod enden

Samarbejdet mellem de tre jyske regioner og organisationerne State of Green, Grøn Energi, DBDH og CLEAN er ved at nå sin afslutning.

16. dec 2014 Grøn Energi projekt

Afsluttet Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet

Drejebogen om store varmepumper skal give værkerne et bedre beslutningsværktøj når de står overfor investeringer i ny varmeproduktion. Ud over drejebogen bliver der også fremstillet et inspirationskatalog om forskellige varmekilder, hvor erfaringer fra andre projekter vil blive belyst.

31. dec 2019 Grøn Energi projekt

READY

READY er fyrtårnet i familien af ”smart cities-projekter”. READY er netop skudt i gang fra i år og Aarhus og Växjö skal fungere som testlaboratorium for det store EU-støttet byudviklingsprojekt.

31. dec 2018 Grøn Energi projekt

FjernvarmeVækst 2015

FjernvarmeVækst 2015 er et vækstprogram, der skal øge beskæftigelse, indtjening og eksport blandt virksomheder i Region Midtjylland. Samtidig skal programmet sikre en grønnere og mere fleksibel regional varmeforsyning og styrke det regionale fjernvarmeforskningsmiljø.

27. maj 2014

Tænketanken Grøn Energi

Grøn Energi blev etableret i 2012 som en tænketank, der skaber viden om bæredygtige energisystemer.

03. jan 2017

Kontakt os

I Grøn Energis sekretariat arbejder seks ansatte med analyse og udvikling på en række forskellige områder. Du er velkommen til at kontakte en af medarbejderne, vi er klar til at hjælpe.