26. mar 2018 Nyheder fra Grøn Energi

Vellykket og livlig generalforsamling afholdt i Grøn Energi

Grøn Energi har i 2017 arbejdet målrettet på analyser med politiske dagsordener som konkurrenceudsættelse, grøn el via varmepumper, grundbeløbets ophør, overskudsvarme og energiaftalen. 

GE logo 700x420px

Grøn Energi afholdt den 19. marts en vellykket og livlig generalforsamling i Fjernvarmens Hus.

Formanden for Grøn Energi, Anders Eldrup, gennemgik sin beretning og kom ind på, at Grøn Energi i det forløbne år har arbejdet målrettet på at få udarbejdet analyser med bestemte politiske dagsordener, hvor emner som konkurrenceudsættelse af fjernvarmen, mere grøn elektricitet i fjernvarmen via store varmepumper, ophøret af grundbeløbet til decentral kraftvarme, mere overskudsvarme i fjernvarmen og den kommende energiaftale står øverst.

Han nævnte også, at Grøn Energi havde lagt en særlig indsats for at få gang i de store varmepumper i fjernvarmen, bl.a. med de relativt nye drejebøger om henholdsvis elkedler og store varmepumper i fjernvarmen samt et inspirationskatalog om erfaringer med de værker, der har etableret store varmepumper.

Endelig blev tilhørerne præsenteret for et nyt, stort projekt for en samlet forsyning – Transmissionsforbindelse i fjernvarmen. Der er tale om en vision for, hvordan fjernvarmen i Danmark kan gøres robust, forsyningssikker, billig og grøn ved at sammenkoble store dele af fjernvarmeområderne i Danmark via transmissionsledninger.

Herved vil store overskudsvarmepotentialer, og vedvarende energikilder via store varmepumper, sol, varmelagre, geotermi, affald og biomasse kunne udnyttes effektivt. Samtidig vil fjernvarmen ad denne vej opnå stor grad af effektivisering. Endelig vil projektet kunne anspore til fremtidig systemeksport af fjernvarmeteknologi.

Grøn Energi

21. dec 2017 Grøn Energi projekt

Drejebog om store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet (2017)

Drejebog og inspirationskatalog om store varmepumper i fjernvarmesystemet skal give værkerne et bedre grundlag for at overveje og gennemføre varmepumpeprojekter. 

27. jun 2018 Nyheder fra Grøn Energi

Ny rapport om elektrificering af fjernvarmesektoren

Siemens har sammen med Intelligent Energi og Grøn Energi udgivet en rapport om store varmepumper i fjernvarmen.

06. jun 2018 Nyheder fra Grøn Energi

Debattér med Grøn Energi på Folkemødet i næste uge

Debatter om varmeprisernes betydning for yderområder, samfundsøkonomiske beregninger og integration af el og varme i Forsyningsteltet.

06. jun 2018 Nyheder fra Grøn Energi

Bortfald af biomassetilskud vil give højere varmepriser

Mister biomassekraftvarmeværker EU-støtte på 15 øre per kWh, stiger varmepriserne, og fjernvarmen kan blive mere fossil, viser analyse fra Grøn Energi.  

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Grøn Energi

Tilmeld nyhedsbrev
Afmeld nyhedsbrev

08. aug 2017 Analyse fra Grøn Energi

Investeringshorisontens indflydelse på fjernvarmesektoren

Analysen sætter tal på konsekvenserne ved at øge forrentningskravet og sænke investeringshorisonten på investeringer i fjernvarmesektoren.

30. dec 2020 Grøn Energi projekt

RE-INVEST

RE-INVEST har til formal at designe robuste og omkostnings-effektive investeringsstrategier som vil være med til at facilitere en effektiv transformation mod et bæredygtig og 100 % vedvarende energi system i Danmark og Europa.

21. dec 2017 Grøn Energi projekt

Drejebog om store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet (2017)

Drejebog og inspirationskatalog om store varmepumper i fjernvarmesystemet skal give værkerne et bedre grundlag for at overveje og gennemføre varmepumpeprojekter. 

30. dec 2019 Grøn Energi projekt

READY

READY er fyrtårnet i familien af ”smart cities-projekter”. READY er netop skudt i gang fra i år og Aarhus og Växjö skal fungere som testlaboratorium for det store EU-støttet byudviklingsprojekt.

30. dec 2018 Grøn Energi projekt

FjernvarmeVækst

Projektet er i sin sidste fase, hvor en række demonstrationprojekter har fået tilskud til at demonstrere energiteknologi. I takt med at demonstrationsprojekterne bliver færdige bliver de lagt online på denne hjemmeside.

27. maj 2014

Tænketanken Grøn Energi

Grøn Energi blev etableret i 2012 som en tænketank, der skaber viden om bæredygtige energisystemer.

03. jan 2017

Kontakt os

I Grøn Energis sekretariat arbejder otte ansatte med analyse og udvikling på en række forskellige områder. Du er velkommen til at kontakte en af medarbejderne, vi er klar til at hjælpe.