29. feb 2016 Analyse fra Grøn Energi

Geografisk analyse af grundbeløbet

En geografisk analyse viser, hvor meget varmeprisen vil stige for de enkelte husstande, når grundbeløbet bortfalder i 2019.

Kasper Jessen
Projektanalytiker
M: 2089 4503
kaj@danskfjernvarme.dk

Foto: Jørgen Schytte
De husstande beliggende i de værkers forsyningsområder, som får grundbeløb, vil få en gennemsnitlig varmeprisstigning på ca. 4.800 kr. årligt. Analysen er baseret på produktionsdata fra 180 decentrale værker, varmeprisstatistik fra Energitilsynet samt den gennemsnitlige disponibel husstandsindkomst fra Danmarks Statistik.

Det ses, at 85 % af de 200.000 husstande i analysen, der vil opleve en varmeprisstigning, er at finde i Jylland.

Ved at inkludere den disponible husstandsindkomst på kommuneniveau, ses det, at det især er husstande med en disponibel indkomst under 350.000 kr. årligt, der vil opleve en varmeprisstigningen. For ca. 1.400 husstande vil varmeprisstigningen være på over 10.000 kr. årligt.

Analyse

  • 29. feb 2016

    Geografisk analyse af grundbeløbet

Grøn Energi

21. dec 2017 Grøn Energi projekt

Drejebog om store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet (2017)

Drejebog og inspirationskatalog om store varmepumper i fjernvarmesystemet skal give værkerne et bedre grundlag for at overveje og gennemføre varmepumpeprojekter. 

16. jan 2018 Nyheder fra Grøn Energi

Video: Grøn Energi forklarer fuldlasttimer

I 2016 oplevede de decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker en øget produktion efter flere år med fald. I en video beskriver Grøn Energi udviklingen i antallet af fuldlasttimer over de seneste år.

16. jan 2018 Navnenyt

Grøn Energi har civilingeniør i praktik

Christian Sjøstrann Jørgensen er i virksomhedspraktik indtil medio marts.

16. jan 2018

Søg penge til dit udviklingsprojekt hos EUDP

EUDP har den 2. marts frist for ansøgning om støtte til udviklingsprojekter om energi. Fælles informationsmøder med Innovationsfonden og ELFORSK.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Grøn Energi

Tilmeld nyhedsbrev
Afmeld nyhedsbrev

08. aug 2017 Analyse fra Grøn Energi

Investeringshorisontens indflydelse på fjernvarmesektoren

Analysen sætter tal på konsekvenserne ved at øge forrentningskravet og sænke investeringshorisonten på investeringer i fjernvarmesektoren.

30. dec 2020 Grøn Energi projekt

RE-INVEST

RE-INVEST har til formal at designe robuste og omkostnings-effektive investeringsstrategier som vil være med til at facilitere en effektiv transformation mod et bæredygtig og 100 % vedvarende energi system i Danmark og Europa.

15. dec 2014 Grøn Energi projekt

Afsluttet Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet

Drejebogen om store varmepumper skal give værkerne et bedre beslutningsværktøj når de står overfor investeringer i ny varmeproduktion. Ud over drejebogen bliver der også fremstillet et inspirationskatalog om forskellige varmekilder, hvor erfaringer fra andre projekter vil blive belyst.

30. dec 2019 Grøn Energi projekt

READY

READY er fyrtårnet i familien af ”smart cities-projekter”. READY er netop skudt i gang fra i år og Aarhus og Växjö skal fungere som testlaboratorium for det store EU-støttet byudviklingsprojekt.

30. dec 2018 Grøn Energi projekt

FjernvarmeVækst

Projektet er i sin sidste fase, hvor en række demonstrationprojekter har fået tilskud til at demonstrere energiteknologi. I takt med at demonstrationsprojekterne bliver færdige bliver de lagt online på denne hjemmeside.

27. maj 2014

Tænketanken Grøn Energi

Grøn Energi blev etableret i 2012 som en tænketank, der skaber viden om bæredygtige energisystemer.

03. jan 2017

Kontakt os

I Grøn Energis sekretariat arbejder otte ansatte med analyse og udvikling på en række forskellige områder. Du er velkommen til at kontakte en af medarbejderne, vi er klar til at hjælpe.