29. feb 2016 Analyse fra Grøn Energi

Geografisk analyse af grundbeløbet

En geografisk analyse viser, hvor meget varmeprisen vil stige for de enkelte husstande, når grundbeløbet bortfalder i 2019.

Kasper Jessen
Projektanalytiker
M: 2089 4503
kaj@danskfjernvarme.dk

Foto: Jørgen Schytte
De husstande beliggende i de værkers forsyningsområder, som får grundbeløb, vil få en gennemsnitlig varmeprisstigning på ca. 4.800 kr. årligt. Analysen er baseret på produktionsdata fra 180 decentrale værker, varmeprisstatistik fra Energitilsynet samt den gennemsnitlige disponibel husstandsindkomst fra Danmarks Statistik.

Det ses, at 85 % af de 200.000 husstande i analysen, der vil opleve en varmeprisstigning, er at finde i Jylland.

Ved at inkludere den disponible husstandsindkomst på kommuneniveau, ses det, at det især er husstande med en disponibel indkomst under 350.000 kr. årligt, der vil opleve en varmeprisstigningen. For ca. 1.400 husstande vil varmeprisstigningen være på over 10.000 kr. årligt.

Analyse

  • 29. feb 2016

    Geografisk analyse af grundbeløbet

Grøn Energi

17. sep 2018 Nyheder fra Grøn Energi

Værsgo, hr. minister, her er vores anbefalinger

På vegne af en samlet energibranche kunne fjernvarmens tænketank, Grøn Energi, overrække 6 helt konkrete anbefalinger, der vil sikre udbredelse af varmepumper, til ministeren for energi, forsyning og klima, Lars Chr. Lilleholt. Se overrækkelsen i videoen herunder og hent anbefalingerne under Download.

18. sep 2018

Havvand skal opvarme Danmarks store byer

Havvand kan blive det næste skridt i Danmarks grønne omstilling. Det kan opvarme landets største byer, er meldingen fra en række eksperter, som i dag leverer en række anbefalinger til Christiansborg.

18. sep 2018

Synergi mellem fjernvarme og virksomheder

Her kan du læse hvilke anbefalinger, arbejdsgruppen "Synergi mellem fjernvarme og virksomheder" kom frem til på varmepumpecampen. 

18. sep 2018

Myndighedsbehandling

Her kan du læse hvilke anbefalinger, arbejdsgruppen "Myndighedsbehandling" kom frem til på varmepumpecampen. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Grøn Energi

Tilmeld nyhedsbrev
Afmeld nyhedsbrev

08. aug 2017 Analyse fra Grøn Energi

Investeringshorisontens indflydelse på fjernvarmesektoren

Analysen sætter tal på konsekvenserne ved at øge forrentningskravet og sænke investeringshorisonten på investeringer i fjernvarmesektoren.

30. dec 2020 Grøn Energi projekt

RE-INVEST

RE-INVEST har til formal at designe robuste og omkostnings-effektive investeringsstrategier som vil være med til at facilitere en effektiv transformation mod et bæredygtig og 100 % vedvarende energi system i Danmark og Europa.

21. dec 2017 Grøn Energi projekt

Drejebog om store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet (2017)

Drejebog og inspirationskatalog om store varmepumper i fjernvarmesystemet skal give værkerne et bedre grundlag for at overveje og gennemføre varmepumpeprojekter. 

30. dec 2019 Grøn Energi projekt

READY

READY er fyrtårnet i familien af ”smart cities-projekter”. READY er netop skudt i gang fra i år og Aarhus og Växjö skal fungere som testlaboratorium for det store EU-støttet byudviklingsprojekt.

30. dec 2018 Grøn Energi projekt

FjernvarmeVækst

Projektet er i sin sidste fase, hvor en række demonstrationprojekter har fået tilskud til at demonstrere energiteknologi. I takt med at demonstrationsprojekterne bliver færdige bliver de lagt online på denne hjemmeside.

27. maj 2014

Tænketanken Grøn Energi

Grøn Energi blev etableret i 2012 som en tænketank, der skaber viden om bæredygtige energisystemer.

03. jan 2017

Kontakt os

I Grøn Energis sekretariat arbejder otte ansatte med analyse og udvikling på en række forskellige områder. Du er velkommen til at kontakte en af medarbejderne, vi er klar til at hjælpe.