10. okt 2017 Analyse fra Grøn Energi

Varmeprisstigninger for standardhuse når grundbeløbet udfases

Analysen undersøger varmeprisstigningen for et standardhus, når grundbeløbet til de decentrale kraftvarmeværker udfases med udgangen af 2018.  

Kasper Nagel
Projektanalytiker
M: 6165 7175
kan@danskfjernvarme.dk

Årlige varmeprisstigninger for et standardhus der modtager fjernvarme fra et af de 186 kraftvarmeværker

Grundbeløbet er et produktionsuafhængigt tilskud, som blev indført, da kraftvarmen overgik til at producere el på markedsvilkår. For størstedelen af de decentrale kraftvarmeværker udløber grundbeløbsordningen ved udgangen af 2018.

Analysen undersøger 186 decentrale kraftvarmeværker med en samlet elkapacitet på 1.118 MW. Der er anvendt en gennemsnitlig udbetaling af grundbeløbet på 1,0 mio. kr./MW-el, som er baseret på faktiske udbetalinger af grundbeløbet.

Hvis det antages at grundbeløbet har været brugt til at sænke varmeprisen gennem årene, vil fjernvarmekunderne fra de 186 værker få en varmeprisstigning når grundbeløbet udfases. For et standardhus med et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh vil det give en varmeprisstigning på 3.500-3.850 kr. om året afhængigt af ledningstabet.

For værker der har anvendt grundbeløbet til at afskrive på anlægsinvesteringer, kan varmeprisstigningen være mindre.

Analysen dækker kun værker der i dag modtager grundbeløb, og viser desuden der er store lokale forskelle i de forventede varmeprisstigninger.

Analyse

  • 10. okt 2017

    Varmeprisstigninger for standardhuse når grundbeløbet udfases

Grøn Energi

21. dec 2017 Grøn Energi projekt

Drejebog om store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet (2017)

Drejebog og inspirationskatalog om store varmepumper i fjernvarmesystemet skal give værkerne et bedre grundlag for at overveje og gennemføre varmepumpeprojekter. 

06. jun 2018 Nyheder fra Grøn Energi

Debattér med Grøn Energi på Folkemødet i næste uge

Debatter om varmeprisernes betydning for yderområder, samfundsøkonomiske beregninger og integration af el og varme i Forsyningsteltet.

06. jun 2018 Nyheder fra Grøn Energi

Bortfald af biomassetilskud vil give højere varmepriser

Mister biomassekraftvarmeværker EU-støtte på 15 øre per kWh, stiger varmepriserne, og fjernvarmen kan blive mere fossil, viser analyse fra Grøn Energi.  

05. jun 2018 Nyheder fra Grøn Energi

Hvordan får vi gang i fjernkølingen?

Fjernkøling til debat ved Nordic Clean Energy Week.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Grøn Energi

Tilmeld nyhedsbrev
Afmeld nyhedsbrev

08. aug 2017 Analyse fra Grøn Energi

Investeringshorisontens indflydelse på fjernvarmesektoren

Analysen sætter tal på konsekvenserne ved at øge forrentningskravet og sænke investeringshorisonten på investeringer i fjernvarmesektoren.

30. dec 2020 Grøn Energi projekt

RE-INVEST

RE-INVEST har til formal at designe robuste og omkostnings-effektive investeringsstrategier som vil være med til at facilitere en effektiv transformation mod et bæredygtig og 100 % vedvarende energi system i Danmark og Europa.

21. dec 2017 Grøn Energi projekt

Drejebog om store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet (2017)

Drejebog og inspirationskatalog om store varmepumper i fjernvarmesystemet skal give værkerne et bedre grundlag for at overveje og gennemføre varmepumpeprojekter. 

30. dec 2019 Grøn Energi projekt

READY

READY er fyrtårnet i familien af ”smart cities-projekter”. READY er netop skudt i gang fra i år og Aarhus og Växjö skal fungere som testlaboratorium for det store EU-støttet byudviklingsprojekt.

30. dec 2018 Grøn Energi projekt

FjernvarmeVækst

Projektet er i sin sidste fase, hvor en række demonstrationprojekter har fået tilskud til at demonstrere energiteknologi. I takt med at demonstrationsprojekterne bliver færdige bliver de lagt online på denne hjemmeside.

27. maj 2014

Tænketanken Grøn Energi

Grøn Energi blev etableret i 2012 som en tænketank, der skaber viden om bæredygtige energisystemer.

03. jan 2017

Kontakt os

I Grøn Energis sekretariat arbejder otte ansatte med analyse og udvikling på en række forskellige områder. Du er velkommen til at kontakte en af medarbejderne, vi er klar til at hjælpe.