10. okt 2017 Analyse fra Grøn Energi

Varmeprisstigninger for standardhuse når grundbeløbet udfases

Analysen undersøger varmeprisstigningen for et standardhus, når grundbeløbet til de decentrale kraftvarmeværker udfases med udgangen af 2018.  

Kasper Nagel
Projektanalytiker
M: 6165 7175
kan@danskfjernvarme.dk

Årlige varmeprisstigninger for et standardhus der modtager fjernvarme fra et af de 186 kraftvarmeværker

Grundbeløbet er et produktionsuafhængigt tilskud, som blev indført, da kraftvarmen overgik til at producere el på markedsvilkår. For størstedelen af de decentrale kraftvarmeværker udløber grundbeløbsordningen ved udgangen af 2018.

Analysen undersøger 186 decentrale kraftvarmeværker med en samlet elkapacitet på 1.118 MW. Der er anvendt en gennemsnitlig udbetaling af grundbeløbet på 1,0 mio. kr./MW-el, som er baseret på faktiske udbetalinger af grundbeløbet.

Hvis det antages at grundbeløbet har været brugt til at sænke varmeprisen gennem årene, vil fjernvarmekunderne fra de 186 værker få en varmeprisstigning når grundbeløbet udfases. For et standardhus med et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh vil det give en varmeprisstigning på 3.500-3.850 kr. om året afhængigt af ledningstabet.

For værker der har anvendt grundbeløbet til at afskrive på anlægsinvesteringer, kan varmeprisstigningen være mindre.

Analysen dækker kun værker der i dag modtager grundbeløb, og viser desuden der er store lokale forskelle i de forventede varmeprisstigninger.

Analyse

  • 10. okt 2017

    Varmeprisstigninger for standardhuse når grundbeløbet udfases

Grøn Energi

21. dec 2017 Grøn Energi projekt

Drejebog om store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet (2017)

Drejebog og inspirationskatalog om store varmepumper i fjernvarmesystemet skal give værkerne et bedre grundlag for at overveje og gennemføre varmepumpeprojekter. 

16. jan 2018 Nyheder fra Grøn Energi

Video: Grøn Energi forklarer fuldlasttimer

I 2016 oplevede de decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker en øget produktion efter flere år med fald. I en video beskriver Grøn Energi udviklingen i antallet af fuldlasttimer over de seneste år.

16. jan 2018 Navnenyt

Grøn Energi har civilingeniør i praktik

Christian Sjøstrann Jørgensen er i virksomhedspraktik indtil medio marts.

16. jan 2018

Søg penge til dit udviklingsprojekt hos EUDP

EUDP har den 2. marts frist for ansøgning om støtte til udviklingsprojekter om energi. Fælles informationsmøder med Innovationsfonden og ELFORSK.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Grøn Energi

Tilmeld nyhedsbrev
Afmeld nyhedsbrev

08. aug 2017 Analyse fra Grøn Energi

Investeringshorisontens indflydelse på fjernvarmesektoren

Analysen sætter tal på konsekvenserne ved at øge forrentningskravet og sænke investeringshorisonten på investeringer i fjernvarmesektoren.

30. dec 2020 Grøn Energi projekt

RE-INVEST

RE-INVEST har til formal at designe robuste og omkostnings-effektive investeringsstrategier som vil være med til at facilitere en effektiv transformation mod et bæredygtig og 100 % vedvarende energi system i Danmark og Europa.

15. dec 2014 Grøn Energi projekt

Afsluttet Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet

Drejebogen om store varmepumper skal give værkerne et bedre beslutningsværktøj når de står overfor investeringer i ny varmeproduktion. Ud over drejebogen bliver der også fremstillet et inspirationskatalog om forskellige varmekilder, hvor erfaringer fra andre projekter vil blive belyst.

30. dec 2019 Grøn Energi projekt

READY

READY er fyrtårnet i familien af ”smart cities-projekter”. READY er netop skudt i gang fra i år og Aarhus og Växjö skal fungere som testlaboratorium for det store EU-støttet byudviklingsprojekt.

30. dec 2018 Grøn Energi projekt

FjernvarmeVækst

Projektet er i sin sidste fase, hvor en række demonstrationprojekter har fået tilskud til at demonstrere energiteknologi. I takt med at demonstrationsprojekterne bliver færdige bliver de lagt online på denne hjemmeside.

27. maj 2014

Tænketanken Grøn Energi

Grøn Energi blev etableret i 2012 som en tænketank, der skaber viden om bæredygtige energisystemer.

03. jan 2017

Kontakt os

I Grøn Energis sekretariat arbejder otte ansatte med analyse og udvikling på en række forskellige områder. Du er velkommen til at kontakte en af medarbejderne, vi er klar til at hjælpe.