29. sep 2016 Analyse fra Grøn Energi

Ny analyse Resultater fra rundspørge blandt naturgasfyrede decentrale kraftvarmeværker 2016

Bliver de naturgasfyrede decentrale kraftvarmeværker lukket ned efter grundbeløbets bortfald og hvad investerer disse værker i? Det er nogle af de spørgsmål du kan finde svar på i denne analyse fra Grøn Energi.

03. okt 2016 Nyheder fra Grøn Energi

Rådgivningsforløb viser: Usikkerhed omkring rammevilkår bremser investeringer hos fjernvarmeværker

17 fjernvarmeværker i Region Midtjylland har fået tilskud til at undersøge forskellige investeringsmuligheder. Resultaterne viser at der bliver investeret i biomasse og sol, men andre løsninger bremses af rammevilkår.

29. sep 2016 Analyse fra Grøn Energi

Ny analyse Øget udnyttelse af overskudsvarme i fjernvarmen

Der snakkes meget om at overskudsvarme bør udnyttes i fjernvarmesystemet. Der er i dag væsentlige barrierer øget udnyttelse af overskudsvarme. I denne analyse fra Grøn Energi kommer Grøn Energi med bud på hvad der skal til for at øge udnyttelsen.

29. sep 2016 Analyse fra Grøn Energi

Ny analyse Kortlægning af udnyttet overskudsvarme i fjernvarmen

Der snakkes meget om at overskudsvarme bør udnyttes i fjernvarmesystemet. Men hvor meget udnyttes egentligt i dag? I denne analyse fra Grøn Energi kortlægges den udnyttede overskudsvarme.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Grøn Energi

Tilmeld nyhedsbrev
Afmeld nyhedsbrev

06. jan 2015 Analyse fra Grøn Energi

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper

Grøn Energi har lavet en analyse som viser, at barrieren for udbredelse af store varmepumper er, at den samlede produktionspris er 20-25 procent for høj.

01. jan 2016 Grøn Energi projekt

STRATEGO

STRATEGO kan ses som en videreudvikling af det arbejde med varmeplanlægning som vi så i Varmeplan Danmark og sidenhen i Heat Roadmap Europe.

16. dec 2014 Grøn Energi projekt

Afsluttet Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet

Drejebogen om store varmepumper skal give værkerne et bedre beslutningsværktøj når de står overfor investeringer i ny varmeproduktion. Ud over drejebogen bliver der også fremstillet et inspirationskatalog om forskellige varmekilder, hvor erfaringer fra andre projekter vil blive belyst.

31. dec 2019 Grøn Energi projekt

READY

READY er fyrtårnet i familien af ”smart cities-projekter”. READY er netop skudt i gang fra i år og Aarhus og Växjö skal fungere som testlaboratorium for det store EU-støttet byudviklingsprojekt.

31. dec 2018 Grøn Energi projekt

Nye resultater FjernvarmeVækst 2015

FjernvarmeVækst 2015 er et vækstprogram, der skal øge beskæftigelse, indtjening og eksport blandt virksomheder i Region Midtjylland. Samtidig skal programmet sikre en grønnere og mere fleksibel regional varmeforsyning og styrke det regionale fjernvarmeforskningsmiljø.

27. maj 2014

Tænketanken Grøn Energi

Grøn Energi blev etableret i 2012 som en tænketank, der skaber viden om bæredygtige energisystemer.

15. sep 2016

Kontakt os

I Grøn Energis sekretariat arbejder otte ansatte med analyse og udvikling på en række forskellige områder. Du er velkommen til at kontakte en af medarbejderne, vi er klar til at hjælpe.