08. aug 2018 Energi på toppen

Energi på Toppen: Digitalisering giver bedre planlægning i Assens

Assens Fjernvarme har digitaliseret. Det giver driftsmæssige og planlægningsmæssige fordele – men også udfordringer med nok ressourcer. 

Ifølge direktør i Assens Fjernvarme, Marc Roar Hintze er digitalisering en opgave med mange ubekendte i startfasen - men også en investering med store fordele.

Indtil 2015 brugte Assens Fjernvarme primært sine målerdata til afregning, og aflæsningen skete halvårligt eller ved fraflytninger. Samtidig var det forbundet med stort besvær at trække og analysere data, hvis der var en mistanke om, at der var problemer med et anlæg. Det ændrede sig, da fjernvarmeselskabet fik nye, fjernaflæste målere.

 

- Nu får vi samtlige data ind som timeværdier og kan gå ned på minutværdier, når vi vil analysere nærmere. Det betyder, at vi langt mere præcist kan vurdere og fejlfinde på kundernes anlæg, fx hvis en timer fejlagtigt åbner en ventil på et autoværksted om natten, eller en skolepedel har glemt at slukke for et temperaturprogram mod legionella inden sommerferien, forklarer Marc Roar Hintze, der er direktør hos Assens Fjernvarme.

 

Men ud over at opdage fejl hurtigere til glæde for fjernvarmekunderne, er der også andre gevinster. Eksempelvis har fjernaflæsningen også givet et fuldt overblik over temperatur og energitab i ledningsnettet, så produktionen kan planlægges bedre.

 

- Hvor vi tidligere fastsatte fremløbstemperaturen efter de forbrugere, som lå længst ude i nettet, har vi nu et fuldt overblik, og indtil videre har vi derfor kunne reducere fremløbstemperaturen 6-8˚C, uddyber Marc Roar Hintze.

 

Assens Fjernvarme er desuden med i et projekt med Kamstrup, hvor målerdata ud fra fjernvarmerørenes varmetab bruges til at vurdere deres renoveringsbehov. Tidligere var mulighederne for at vurdere ledningsnettets tilstand begrænset og skete typisk ud fra nettets alder, vandtab eller frekvensen af brud.

 

Modig investering

Marc Roar Hintze mener, det faktisk var lidt af en udfordring at komme i gang med investeringen, fordi den er ret omkostningstung. Samtidig kendte man ikke dengang alle fordelene ved at foretage den, og man havde på det tidspunkt heller ikke erfaring i at håndtere store datamængder. Men bestyrelsen bakkede op og kunne se potentialerne, og organisationen var omstillingsparat.

 

- Vi har nogle rigtig dygtige medarbejdere med stor erfaring, som gerne vil forny sig og arbejde med ny teknologi, siger han.

 

- Vores er faring er, at systemet er stabilt, når det er kørt ind. Men så bliver man ramt af hverdagen og realiteterne. Pludselig står man med en masse oplysninger, som skal analyseres og prioriteres.

 

- Medarbejderne har ikke haft problemer med at tolke data, finde og løse det enkelte problem. Udfordringen lige nu er, at vi ikke har mandskabsressourcerne til at besøge alle de kunder, vi gerne ville, ligesom vi mangler et værktøj, der kan motivere kunderne til at forbedre deres varmeanlæg. Det er noget, vi arbejder med og er ved at finde en løsning på. 

 

Adspurgt om et godt råd til andre, der vil digitalisere, siger Marc Roar Hintze, at de skal gøre sig nøje overvejelser om egne ressourcer både før, under og efter projektet er gennemført. Til gengæld er han overbevist om, at de fleste værker og fjernvarmekunder vil have stort udbytte af daglige aflæsninger.

 

Energi på Toppen 26. september om digitalisering
Du kan møde Marc Roar Hintze til Energi på Toppen 26. september, hvor vi diskuterer fremtidsudsigterne for digitalisering i fjernvarmesektoren. Her kan du bl.a. også møde departementschef i Energi-, forsynings- og Klimaministeriet Morten Bæk og Marianne Sørensen, vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen.

 

Se program og meld dig til

 


Arrangementer

Filtrer søgeresultater

Close icon

Dato

Type

Kategori

Søg i alle arrangementer

  • Close icon{{::facet.Title}}

{{searchCtrl.results.length}} af {{searchCtrl.totalNumberOfResults}} resultater

13. aug 2018 Landsmøde

LM2018: Diversitet er vejen frem i fremtidens investeringer

Jette Miller gæster i år Dansk Fjernvarmes landsmøde og hun mener, at diversitet i medarbejderstaben er vigtigt for fremtidens investeringer. 

09. aug 2018 Landsmøde

LM2019: Fremtiden er investeringstung

Du kan møde Energinets bestyrelsesformand Lars Barfoed på Dansk Fjernvarmes Landsmøde, som dette år har temaet "Invester i fremtiden". Vi har spurgt Lars Barfoed om investeringer i Energinet.

08. aug 2018

Kom til temadag om energiforliget

Hvad betyder det nye energiforlig for dig og dit selskab? Og hvad ønsker du, Dansk Fjernvarme fokuserer på i det videre arbejde med forliget? Kom til temadag i Kolding, Roskilde og Aalborg.  

08. aug 2018

Bliv ven med udbudsloven

Hvornår er der tale om udbudspligtige ydelser og hvordan strukturer du et udbud, der overholder alle regler, men samtidig skaber værdi? Bliv klogere på dette kursus.

Regionalmøder 2018

  • Dansk Fjernvarme kommer rundt i hele landet til ni regionale møder. Find et møde nær dig og sæt kryds i kalenderen i uge 9, 10 eller 11. 
Læs mere om regionalmøderne her

Landsmøde 2018

  • Dansk Fjernvarmes landsmøde 2018 afholdes den 25.-26. oktober i Aalborg Kongres- og Kulturcenter. 
Læs mere om landsmødet her

PULS 2018

  • PULS 2018 afholdes den 21. juni i Fjernvarmens Hus, Kolding. 
Læs mere om PULS her

20. aug 2018 Mødematerialer

Temadag om energiforliget

Mødematerialerne fra temadagen bliver tilgængelig her på siden snarest.

22. jun 2018 Mødematerialer

PULS 2018

Årets PULS blev afholdt den 21. juni i Fjernvarmens Hus i Kolding. Du kan finde materialerne fra minikurserne her.

14. jun 2018 Mødematerialer

Temadag om fjernvarmeprojekter og konkurrenceforholdet til individuel forsyning

Temadagen blev afholdt i Fjernvarmens Hus i Kolding den 13. juni 2018. Materialerne fra mødet kan hentes her.

14. jun 2018 Mødematerialer

Møde for halmgruppen

Forårets erfa-møde blev afholdt på Sjælland den 12. juni 2018, hvor deltagerne besøgte det nye halmanlæg hos Hvidebæk Fjernvarmeforsyning. Materialerne fra dagen kan hentes her.