07. dec 2017 Energi på toppen

Verdens største samskabelsesproces

Mindst 10 millioner mennesker verden over har været involveret i udviklingen af FN’s verdensmål for bæredygtighed. Ifølge Stine Kirstein Junge, UNDP, giver målene store muligheder for de virksomheder, der rykker først. 

Den danske regering er en af de mange, der arbejder med bæredygtighedsmålene. Den lille fodbold ved siden af minister Lars Christian Lilleholt illustrerer hvert af de 17 forskellige mål, som ifølge Stinge Kirstein Junge, UNDP, rummer store muligheder for virksomheder.

Målet med FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling er at sætte fokus på de største udfordringer, verden står overfor. Men skal målene nås i 2030, kræver det investeringer på mellem fem til syv billioner dollars årligt.

Ifølge Stine Kirstein Junge, Partnership and Private Sector Specialist, UNDP Nordic Representation Office, er der ingen vej uden om at involvere den private sektor, hvis det skal lykkes. I udviklingslandene står den private sektor i snit for 90% af alle jobs, 80% af alle kapitalstrømme og 60% af BNP. 

Hun peger derfor på, at partnerskaber mellem virksomheder, fonde, regeringer og NGO’ er vejen frem, og at mange virksomheder i Danmark allerede er i gang:

 

- Verdensmålene er en kæmpe mulighed for ”first-mover” virksomhederne, der rykker på bæredygtighed. Der er for 12 billioner dollars forretningsmuligheder gemt i verdensmålene, og virksomhederne kan vinde nye markeder, hvis de investerer. Derfor er det ikke bare en sur pligt for dem at realisere ambitionerne, forklarer hun.

 

- Vi skal væk fra tankegangen om, at det at gøre noget bæredygtigt og tjene penge samtidig ikke er hinandens modsætninger. UNDP ser ikke noget problem i, at folk skal tjene penge på verdensmålene, for omstillingen kan kun lade sig gøre, hvis virksomhederne kan overleve.

 

10 millioner mennesker involveret

Udover at bæredygtighedsmålene krævede tre års intensivt diplomatisk arbejde, var det den største samskabelsesproces i FN’ historie. Mere end 10 millioner helt almindelige mennesker fra hele verden, virksomheder, organisationer og næsten 100 lande har således været med til at beskrive deres ønsker og målsætninger for verden i 2030.

 

- Processen har været med til at sikre offentlig indflydelse og bredt ejerskab, som er afgørende elementer, når dagsordenen skal omsættes til handling over de kommende år. Og ved at gøre udfordringerne gennemsigtige og forståelige for verdens befolkning, har vi større chance for også at løse dem, forklarer Stinge Kirstein Junge.

 

Målene handler om alt fra at afskaffe fattigdom, til at sørge for et rent havmiljø, sikre ordentlige jobs og løse klimaudfordringer. De er samtidig integrerede, sådan at man ikke kun kan fokusere på at nå et enkelt af de 17 mål. Eksempelvis kræver det både ansvarlig produktion og forbrug (mål 12), bæredygtige byer (mål 11) og bæredygtig energi (mål 7), hvis målet om at bekæmpe klimaforandringerne skal nås (mål 13).

 

Deltag i Energi på Toppen
Energi på Toppen afholdes 13. december på Berlingske Media. Temaet tager i udgangspunkt i hvorfor og hvordan vi kan arbejde med FN’s verdensmål for bæredygtighed.

 

Blandt indlægsholderne er firmaer som Rockwool, Danfoss og Rambøll, mens også FN og direktør i Landbrug og Fødevarer, Karen Hækkerup, Dansk Byggeri, PKA og energi, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt deltager.

 

Se program og tilmeld dig

 


Arrangementer

Søg i alle arrangementer

El & styringsteknik

Se alle - El & styringsteknik

09. dec 2017 Energi på toppen

ROCKWOOL: Energiaftalen skal være ambitiøs og have mål for bygninger

Et højt ambitionsniveau for bæredygtighed skal afspejles i ambitiøse mål for effektivisering af energiforbruget i bygninger, siger Christian Jølck, Marketing Director i ROCKWOOL. På Energi på Toppen fortæller han, hvordan det kan gøre Danmark internationalt førende.

07. dec 2017 Energi på toppen

Lilleholt: Bæredygtighed skal skabes billigst muligt

Vent ikke med tilmelding til Energi på Toppen, hvis du vil høre energiminister Lars Chr. Lilleholts (V) tanker om grøn omstilling. Mødet markerer også Dansk Fjernvarmes 60-års jubilæum.

 

07. dec 2017 Regionalmøder

Regionalmøder 2018: Hold øje med postkassen

Programmet for regionalmøder 2018 er på plads og er i skrivende stund på vej til din postkasse. Se allerede nu programmet online og find et regionalmøde nær dig. 

05. dec 2017 Energi på toppen

"Bæredygtighed er ikke en nobel måde at tabe dine penge på"

PKA har med en formue på 250 milliarder kroner et særligt fokus på at investere medlemmernes penge i bæredygtighed. Her fremhæver man, at ambitiøse mål er nødvendige, hvis bæredygtighed skal tages alvorligt.

Regionalmøder

  • Regionalmøderne er slut for i år. Læs mere om regionalmøder her - og glæd dig til 2018.
Læs mere om regionalmøderne her

Landsmøde 2017

  • Dansk Fjernvarmes landsmøde 2017 afholdes i Aalborg Kongres- og Kulturcenter. 
Læs mere om landsmødet her

PULS 2017

  • PULS 2017 afholdes den 22. juni i Fjernvarmens Hus. 
Læs mere om PULS her

06. dec 2017 Mødematerialer

Temadage om præisolerede fjernvarmerør

Distributionsgruppen har afholdt årets temadage i Fredericia den 6. december og i Roskilde den 7. december 2017. Indlæggene kan hentes her.

30. nov 2017 Mødematerialer

Temadag om asset management og benchmarking

Dansk Fjernvarme har afholdt temadag om asset management og benchmarking i Fjernvarmens Hus i Kolding den 30. november 2017. Hent materialerne her.

23. nov 2017 Mødematerialer

Temadag om lovgivning og teknik for røggaskondensat – biomasseanlæg

Mere end 60 deltagere var med på temadagen, der blev afholdt i Fjernvarmens Hus i Kolding den 23. november 2017. Materialerne fra dagen kan hentes her.

13. nov 2017 Mødematerialer

Temadag om garantiprovision

Dansk Fjernvarme har afholdt en temadag om garantiprovision i Fjernvarmens Hus i Kolding den 13. november 2017. Materialerne kan hentes her.