24. nov 2017 Energi på toppen

"Klimaopgaven er akut, global og meget omfattende"

”Der er brug for økonomiske rammer og offentlig regulering, som guider markedskræfterne i den ønskede retning,” forklarer Anders Eldrup. Han er aktuel 13. december på Energi på Toppen om FNs Verdensmål for Bæredygtighed.

 

Anders Eldrup forklarer på Energi på Toppen 13. december, hvorfor det er nødvendigt med ambitiøse mål i energipolitikken.

”Klimaopgaven er global, akut og meget omfattende.”

 

Sådan starter Anders Eldrup, en af de mest vidende personer om energisektoren i Danmark og formand for tænketanken Grøn Energi. Han fortsætter:

 

”Derfor må vi også have ambitiøse globale mål, så vi kan se, om vi er på vej i den rigtige retning og med tilstrækkelig fart. Målene er vejskilte, så vi alle kører i samme retning,” og kalder netop FNs 17 verdensmål for bæredygtighed for sådanne.

 

Han mener, at mål får et skær af selvopfyldende profeti over sig, fordi hele verden vil anstrenge sig for at gå i den ønskede retning. Eldrup nævner her USA som et eksempel på, at selv præsident Donald Trump ikke kan stoppe fremdriften mod målene på trods af, at han har trukket landet ud af Parisaftalen. Mange stater og større byer fortsætter nemlig selv med målene, og det beviser styrken af dem.

 

Markedskræfterne kan ikke klare opgaven selv

Ifølge Anders Eldrup kan markedskræfterne være en stærk driver, hvis de rette økonomiske incitamenter er til stede, men erfaringen er, at de ikke kan klare hele opgaven alene.

 

- Der er brug for økonomiske rammer og offentlig regulering, som guider markedskræfterne i den ønskede retning. Hvis ikke det havde været for offentlig regulering, havde vi hverken fået et naturgassystem eller et fjernvarmesystem i Danmark. Se bare på de rene markedsøkonomier i udlandet – de har ikke fjernvarme, siger han.

 

- I dag er 2/3-dele af vore husstande opvarmet med fjernvarme. En kæmpemæssig samfundsøkonomisk fordel sammenlignet med de lande, hvor man ikke fandt ud af at udnytte overskudsvarmen fra kraftværkerne.

 

Energiproduktion er kun en del af bæredygtighedsdagsordenen. Også transporten, landbrug og boliger skal være bæredygtigt – ellers får vi ikke et bæredygtigt samfund, afslutter Eldrup, der peger på, at der på disse områder næsten intet er gjort i Danmark.

 

Tilmeld dig

Energi på Toppen afholdes 13. december på Berlingske Media. Temaet tager i udgangspunkt i, hvorfor og hvordan vi kan arbejde med FNs verdensmål for bæredygtighed. Blandt indlægsholderne er firmaer som Rockwool, Danfoss og Rambøll, mens også FN og direktør i Landbrug og Fødevarer, Karen Hækkerup, deltager.

Se program og meld dig til.


Arrangementer

Søg i alle arrangementer

El & styringsteknik

Se alle - El & styringsteknik

09. dec 2017 Energi på toppen

ROCKWOOL: Energiaftalen skal være ambitiøs og have mål for bygninger

Et højt ambitionsniveau for bæredygtighed skal afspejles i ambitiøse mål for effektivisering af energiforbruget i bygninger, siger Christian Jølck, Marketing Director i ROCKWOOL. På Energi på Toppen fortæller han, hvordan det kan gøre Danmark internationalt førende.

07. dec 2017 Energi på toppen

Verdens største samskabelsesproces

Mindst 10 millioner mennesker verden over har været involveret i udviklingen af FN’s verdensmål for bæredygtighed. Ifølge Stine Kirstein Junge, UNDP, giver målene store muligheder for de virksomheder, der rykker først. 

07. dec 2017 Energi på toppen

Lilleholt: Bæredygtighed skal skabes billigst muligt

Vent ikke med tilmelding til Energi på Toppen, hvis du vil høre energiminister Lars Chr. Lilleholts (V) tanker om grøn omstilling. Mødet markerer også Dansk Fjernvarmes 60-års jubilæum.

 

07. dec 2017 Regionalmøder

Regionalmøder 2018: Hold øje med postkassen

Programmet for regionalmøder 2018 er på plads og er i skrivende stund på vej til din postkasse. Se allerede nu programmet online og find et regionalmøde nær dig. 

Regionalmøder

  • Regionalmøderne er slut for i år. Læs mere om regionalmøder her - og glæd dig til 2018.
Læs mere om regionalmøderne her

Landsmøde 2017

  • Dansk Fjernvarmes landsmøde 2017 afholdes i Aalborg Kongres- og Kulturcenter. 
Læs mere om landsmødet her

PULS 2017

  • PULS 2017 afholdes den 22. juni i Fjernvarmens Hus. 
Læs mere om PULS her

06. dec 2017 Mødematerialer

Temadage om præisolerede fjernvarmerør

Distributionsgruppen har afholdt årets temadage i Fredericia den 6. december og i Roskilde den 7. december 2017. Indlæggene kan hentes her.

30. nov 2017 Mødematerialer

Temadag om asset management og benchmarking

Dansk Fjernvarme har afholdt temadag om asset management og benchmarking i Fjernvarmens Hus i Kolding den 30. november 2017. Hent materialerne her.

23. nov 2017 Mødematerialer

Temadag om lovgivning og teknik for røggaskondensat – biomasseanlæg

Mere end 60 deltagere var med på temadagen, der blev afholdt i Fjernvarmens Hus i Kolding den 23. november 2017. Materialerne fra dagen kan hentes her.

13. nov 2017 Mødematerialer

Temadag om garantiprovision

Dansk Fjernvarme har afholdt en temadag om garantiprovision i Fjernvarmens Hus i Kolding den 13. november 2017. Materialerne kan hentes her.