14. nov 2017 Energi på toppen

#EnergipåToppen: Bæredygtighed kommer ikke af sig selv

Der skal investeres i bæredygtig udvikling, mener Michael Nielsen, direktør i Dansk Byggeri, som deltager i Energi på Toppen 13. december.

 

Michael Nielsen, direktør i Dansk Energi, mener, at bæredygtighed er et konkurrenceparameter. Han er en af indlægsholderne på næste Energi på Toppen.

Dansk Byggeri har 5.600 medlemmer og næsten 70.000 medarbejdere, der beskæftiger sig med byggeri. Det betyder, at disse har en stor indflydelse på, om bæredygtigt byggeri er hot eller not i Danmark.

 

I Dansk Byggeri prøver direktør Michael H. Nielsen at oversætte bæredygtighedsmålene for sine medlemmer, så de bliver konkrete at arbejde med. Ifølge ham er bæredygtighed bestemt et konkurrenceparameter, men det kommer ikke af sig selv:

 

- Vi har pensionskasser, som i stigende grad er optaget af bæredygtigt byggeri, og det skubber på udviklingen. De investerer med et langt sigte, og de ved, at det giver mindre tomgangsleje, hvis man har udlejningsbygninger, hvor indeklimaet er sundt og energiforbruget lavt, forklarer han.

 

- Men udviklingen kommer ikke bare af sig selv. Det kræver investeringer i at udvikle holdbare forretningsmodeller for bæredygtighed og cirkulær økonomi, så vores medlemmer får den nødvendige viden og kompetencer.

 

Stort potentiale for bæredygtigt byggeaffald

Byggeriet står i dag for omkring en tredjedel af al affald i Danmark. Det kommer især fra renovering og nedrivning af bygninger. I dag knuses langt det meste – omkring 85 procent – og anvendes som vejfyld.

 

- Med til bæredygtigt byggeri hører, at husene skal bygges, så de er nemmere at skille ad, men også at vi har styr på, hvad det er for materialer, som er anvendt. Nogle af de materialer, man tidligere anvendte, er nemlig i dag på listen over farlige stoffer og materialer, der skal fjernes, for at genbrug og genanvendelse kan komme på tale, fortæller Michael Nielsen.

 

- Hvis vi kan få rene affaldsfraktioner og med kendt indhold, så kan affaldet nyttiggøres til en højere værdi end blot som vejfyld. Og det er den vej vi skal for at udvikle den cirkulære økonomiske tænkning, hvor affald bliver stof til en ny produktion.

 

Ifølge Michael Nielsen er det afgørende for at udvikle den cirkulære økonomi - og for at sikre mere værdiskabende genanvendelse – at man arbejder med kompetenceudvikling i bygge- og anlægsbranchen, for at medarbejderne kan forstå, hvad de har med at gøre, samtidig med at der arbejdes med at udvikle nye forretningsmodeller.

 

I byggebranchen arbejdes der i dag med forskellige certificeringsordninger for bæredygtighed, fx svanemærket byggeri og DGNB, som er et internationalt mærke. Michael H. Nielsen forventer, at der bliver større og større opmærksomhed om at nyttiggøre affald og gøre det til en del af fremtidens forretninger.

 

Energi på Toppen – Hvad koster bæredygtighed?

Må bæredygtighed koste noget? Og skal Danmark bare gøre det, der er billigst og uangribeligt – eller skal vi lægge os i selen for at leve op det bæredygtighedsspor, FN har lagt ud i form af de 17 verdensmål. Hør forskellige begrundelser for at arbejde med bæredygtighed fra blandt andet Landbrug og Fødevarer, Danfoss og FN selv.

 

Se program og tilmeld dig jubilæumskonferencen

 

 


Arrangementer

Søg i alle arrangementer

15. nov 2017

TEMADAG Har du styr på nyeste lovgivning?

Seneste nyt fra Energistyrelsen, Ankenævnet, Energitilsynet og Dansk Fjernvarme – få det hele serveret på den årlige temadag om nyeste lovgivning. 

01. nov 2017

KURSUS Excel til præsentationer

Tørre tal bliver lettere at forstå som grafiske figurer, hvis du lærer at bruge Excel

01. nov 2017

KURSUS Optimering af indtjening - brug elmarkedet

Kurset gennemgår elmarkedet og mulighederne for elmarkedet til at spille en rolle i værkets økonomi

01. nov 2017

KURSUS Hvordan lukker du for varmen på en anstændig måde

Der er råd at hente hos Dansk Fjernvarme, hvis du skal lukke for varmen hos en kunde

Regionalmøder

  • Regionalmøderne er slut for i år. Læs mere om regionalmøder her - og glæd dig til 2018.
Læs mere om regionalmøderne her

Landsmøde 2017

  • Dansk Fjernvarmes landsmøde 2017 afholdes i Aalborg Kongres- og Kulturcenter. 
Læs mere om landsmødet her

PULS 2017

  • PULS 2017 afholdes den 22. juni i Fjernvarmens Hus. 
Læs mere om PULS her

23. nov 2017 Mødematerialer

Temadag om lovgivning og teknik for røggaskondensat – biomasseanlæg

Mere end 60 deltagere var med på temadagen, der blev afholdt i Fjernvarmens Hus i Kolding den 23. november 2017. Materialerne fra dagen kan hentes her.

13. nov 2017 Mødematerialer

Temadag om garantiprovision

Dansk Fjernvarme har afholdt en temadag om garantiprovision i Fjernvarmens Hus i Kolding den 13. november 2017. Materialerne kan hentes her.

02. nov 2017 Mødematerialer

Dansk Fjernvarmes landsmøde 2017

Dansk Fjernvarmes landsmøde 2017 blev afviklet i Aalborg den 26. og 27. oktober. Materialerne fra landsmødet kan hentes her. 

01. nov 2017 Mødematerialer

Temadag om økonomisk regulering og politiske aftaler

På grund af stor interesse for emnet er temadagen blevet afholdt i Fjernvarmens Hus i Kolding både den 18. september og den 1. november 2017. Indlæggene kan hentes her.