06. sep 2017

Der er brug for klare regler om garantiprovision

Manglende klarhed for fastsættelse af garantiprovision giver store økonomiske forskelle. Kom med til temadag og bliv klogere på emnet. 

I nogle kommuner tilbydes et fjernvarmeprojekt en lav procentsats i løbende garantiprovision, mens der i andre kommuner tilbydes en høj procentsats – selvom begge projekter vurderes som lavrisiko. Reglerne for garantiprovision er for uklare, hvilket giver alt for store beløbsmæssige udsving. Men hvilke krav og reglerne gælder for fjernvarmeselskaberne og kommunerne? Dette spørgsmål forsøger vi at besvare, når der afholdes temadag om garantiprovision.

Temadagen er primært for økonomimedarbejdere, driftsledere og direktører, som i løbet af dagen vil blive klogere på statsstøtteregler, varmeforsyningsloven samt kommunernes konkrete markedsmæssige kreditvurdering af fjernvarmeselskaber.

Foruden Dansk Fjernvarmes økonomiske seniorkonsulent Søren Peter Nielsen, vil der til temadagen være eksterne oplægsholdere med erfaring i kreditvurdering af fjernvarmeselskaber, herunder juridisk ekspertise i varmeforsyningsloven og heraf afledte statsstøtteretlige forhold.

Temadagen afholdes den 13. november, og du kan læse mere om dagen og tilmelde dig her. 

Arrangementer

Søg i alle arrangementer

09. okt 2017 Landsmøde

Grundbeløbet bliver diskuteret på landsmødet

Diskussionen om bortfald af grundbeløbet bliver også en del af landsmøde 2017 i Aalborg, hvor der er sidste frist for tilmelding tirsdag den 10. oktober.

05. okt 2017 Landsmøde

Nyt Folketingsår: Afgifter, grundbeløb og energiforlig

Med Folketingets åbning tog politikerne hul på et nyt Folketingsår. Året byder på nyt energiforlig, men bør også give afklaring om energiafgifter, en løsning af grundbeløbet og udnyttelse af overskudsvarme.

04. okt 2017

Arbejdsmiljø: Når alenearbejde er et vilkår

Få viden om, hvordan du sikrer, at du kan udføre eller uddelegere alenearbejde på værket forsvarligt og sikkert.

04. okt 2017

Få teori og praktik om renovering på plads

Med kurset Renoveringsplaner ved du, hvor du balancerer drift og økonomi, mens værket renoveres. 

Regionalmøder

  • Regionalmøderne er slut for i år. Læs mere om regionalmøder her - og glæd dig til 2018.
Læs mere om regionalmøderne her

Landsmøde 2017

  • Dansk Fjernvarmes landsmøde 2017 afholdes i Aalborg Kongres- og Kulturcenter. 
Læs mere om landsmødet her

PULS 2017

  • PULS 2017 afholdes den 22. juni i Fjernvarmens Hus. 
Læs mere om PULS her

12. okt 2017 Mødematerialer

Erfa-møde om administration og regnskab

Erfa-gruppen for administration og regnskab har afholdt årets to erfa-møder den 11. oktober i Kolding og den 12. oktober i Ringsted. Indlæggene kan hentes her.

10. okt 2017 Mødematerialer

Fællesmøde for Flis- og brændselspillegruppen samt Halmgruppen

Årets fællesmøde for de to erfa-grupper blev afholdt på Kursuscenter Brogaarden i Middelfart den 10. oktober 2017. Indæggene kan hentes her.

09. okt 2017 Mødematerialer

Temadag om god økonomi for kraftvarme uden grundbeløb

Grøn Energi afholdte temadagen den 9. oktober 2017 i Fjernvarmens Hus i Kolding. Materialerne fra dagen kan hentes her.

09. okt 2017 Mødematerialer

Bæredygtig biomasse – dialogmøde

Den 4. oktober 2017 blev der afholdt dialogmøde med status og erfaringer fra rapportering af bæredygtig biomasse 2016. Indlæggene kan hentes her.