17. maj 2017 PULS

#PULS2017: Vil I ledes med New Public Management?

Regeringen lægger op til New Public Mangement i forsyningsvirksomheder, men er det en god idé? Professor Jacob Torfing giver sine bud på PULS – og her. 

RUC-professor Jacob Torfing har netop sammen med en række professorkollegaer udgivet en ny bog om New Public Management. Selv om han ikke er ekspert i forsyningssektoren, advarer han mod ukritisk at indføre den type styring i blandt andet fjernvarmeselskaber.

 

Han gæster PULS med en løftet pegefinger mod regeringens forsyningsstrategi, der netop indeholder flere elementer af New Public Management-tankegangen:

 

- Med sit fokus på konkurrenceudsættelse, incitamentsstyring, adskillelse af politik og administration og indførelse af mere oppefra og ned-kontrol og tilsyn ligner regeringens strategi en bestræbelse på at indføre New Public Management i en overvejende forbrugerstyret sektor, hvor styringen generelt er meget nedefra og op og motiveret af hensyn til lokale forhold og målsætninger, mener han.

 

Er New Public Management den rigtige vej?

 

Jacob Torfing erkender, at regeringens argumenter i forsyningsstrategien om at gøre forsyninger mere effektive og nedsætte omkostningerne er svære at argumentere imod. Særligt hvis de kombinerer miljø- og forsyningssikkerhed.

 

- Der er ikke desto mindre grund til at overveje, om New Public Management er den rigtige vej for forsyningssektoren. New Public Management har generelt svært ved at indfri sine gyldne løfter. De utilsigtede negative konsekvenser træder stadigt tydeligere frem, og sporene fra forsyningssektorens udvikling i USA skræmmer. Der er således god grund til at hæfte sig ved nogle dilemmaer i regeringens forslag, siger han:

 

  • Konkurrenceudsættelse kan i teorien give gevinster, men det er ofte svært at skabe et marked med mange udbydere på forsyningsområdet.

 

  • Incitamentsstyring kan tilskynde til lokale effektiviseringer, men hvis man vænner aktører i forsyningssektoren til kun at handle for at få en belønning eller undgå straf, forsvinder den vigtige Public Service Motivation, som er at være drevet af ønsket om at gøre noget godt for samfundet.

 

  • Adskillelse af politisk og administrativ styring kan være vigtig for at undgå, at kortsigtede lokalpolitiske hensyn overskygger langsigtede effektivitetsbetragtninger. Omvendt er det vigtigt, at politikerne har tæt samspil med forsyningsaktørerne, så politikerne forstår kompleksiteten og har ejerskab af løsningerne.

 

  • Kontrol og påbud kan være nødvendigt for at give høj forsyningssikkerhed, men der er risiko for, at det fører til suboptimering: Nu gør vi det, der er påbudt, og ikke en tøddel mere.

 

  • Sidst, men ikke mindst, er det svært at tale imod et effektivt tilsyn. Omvendt harmonerer top down-styringen ikke nødvendigvis særlig godt med den decentrale bottom up-styring i forsyningssektoren.

 

- Dilemmaerne kan ikke trylles væk, men skal håndteres. Det kræver dialog mellem alle de involverede parter. Her som andre steder er samskabelse af løsninger på komplekse udfordringer vejen frem, mener Jacob Torfing.

 

Gæst på PULS

Jacob Torfing uddyber sine tanker om New Public Management og public governance på Fjernvarmens Folkemøde PULS, der har ledelse og styring af forsyningssektoren som tema den 22. juni efter folkemødet på Bornholm.

 

Deltag sammen med flere end 200 kolleger fra energisektoren.


Arrangementer

Søg i alle arrangementer

19. jun 2017 PULS

#PULS2017 Vinder af lækker chokolade og portvin

Vinderen af konkurrencen om lækker portvin og chokolade er fundet.

16. jun 2017 PULS

#PULS2017 Er individuelle varmepumper landsbyernes fjernvarme?

Kan fjernvarmen forsyne boliger uden for fjernvarmenettet? På PULS på torsdag debatteres, hvordan mindre samfund får varme som andre fjernvarmekunder.

16. jun 2017 PULS

#PULS2017 Er biomasse kommet for at blive i forsyningen?

Der er under 20 ledige pladser på PULS. Så hvis du vil vide, hvad fjernvarmeselskaber kan gøre, når de ikke længere må bygge biomasseanlæg, skal du få meldt dig til PULS. 

15. jun 2017

Stor interesse for persondatakurser

Temadagen om persondata viste, at interessen for dette område er stort.  

Regionalmøder

  • Regionalmøderne er slut for i år. Læs mere om regionalmøder her - og glæd dig til 2018.
Læs mere om regionalmøderne her

Landsmøde 2017

  • Dansk Fjernvarmes landsmøde 2017 afholdes i Aalborg Kongres- og Kulturcenter. 
Læs mere om landsmødet her

PULS 2017

  • PULS 2017 afholdes den 22. juni i Fjernvarmens Hus. 
Læs mere om PULS her

22. jun 2017 Mødematerialer

PULS 2017

Årets PULS blev afholdt i Kolding den 22. juni 2017. I løbet af eftermiddagen blev der afholdt syv forskellige mini-debatter. Indlæggene fra mini-debatten 'Datacentrene kommer' kan hentes her.

13. jun 2017 Mødematerialer

Erfa-møde om kraftvarme og varmepumper

Det årlige erfa-møde for kraftvarme- og varmepumpegruppen blev afholdt i Aarhus den 13. juni 2017. Indlæggene kan hentes her.

31. maj 2017 Mødematerialer

Temadag om den kommende persondataforordning

Mere end 70 deltagere var den 31. maj 2017 samlet i Fjernvarmens Hus i Kolding til en dag med fokus på persondata og den kommende forordning. Materialerne fra dagen kan hentes her.

23. maj 2017 Mødematerialer

Temadag om fjernvarmens fremtid for overskudsvarme og varmepumper

Grøn Energi og Energistyrelsen har i fællesskab afholdt temadagen i Fjernvarmens Hus i Kolding den 23. maj 2017. Materialerne kan hentes her.