17. maj 2017 PULS

#PULS2017: Vil I ledes med New Public Management?

Regeringen lægger op til New Public Mangement i forsyningsvirksomheder, men er det en god idé? Professor Jacob Torfing giver sine bud på PULS – og her. 

RUC-professor Jacob Torfing har netop sammen med en række professorkollegaer udgivet en ny bog om New Public Management. Selv om han ikke er ekspert i forsyningssektoren, advarer han mod ukritisk at indføre den type styring i blandt andet fjernvarmeselskaber.

 

Han gæster PULS med en løftet pegefinger mod regeringens forsyningsstrategi, der netop indeholder flere elementer af New Public Management-tankegangen:

 

- Med sit fokus på konkurrenceudsættelse, incitamentsstyring, adskillelse af politik og administration og indførelse af mere oppefra og ned-kontrol og tilsyn ligner regeringens strategi en bestræbelse på at indføre New Public Management i en overvejende forbrugerstyret sektor, hvor styringen generelt er meget nedefra og op og motiveret af hensyn til lokale forhold og målsætninger, mener han.

 

Er New Public Management den rigtige vej?

 

Jacob Torfing erkender, at regeringens argumenter i forsyningsstrategien om at gøre forsyninger mere effektive og nedsætte omkostningerne er svære at argumentere imod. Særligt hvis de kombinerer miljø- og forsyningssikkerhed.

 

- Der er ikke desto mindre grund til at overveje, om New Public Management er den rigtige vej for forsyningssektoren. New Public Management har generelt svært ved at indfri sine gyldne løfter. De utilsigtede negative konsekvenser træder stadigt tydeligere frem, og sporene fra forsyningssektorens udvikling i USA skræmmer. Der er således god grund til at hæfte sig ved nogle dilemmaer i regeringens forslag, siger han:

 

  • Konkurrenceudsættelse kan i teorien give gevinster, men det er ofte svært at skabe et marked med mange udbydere på forsyningsområdet.

 

  • Incitamentsstyring kan tilskynde til lokale effektiviseringer, men hvis man vænner aktører i forsyningssektoren til kun at handle for at få en belønning eller undgå straf, forsvinder den vigtige Public Service Motivation, som er at være drevet af ønsket om at gøre noget godt for samfundet.

 

  • Adskillelse af politisk og administrativ styring kan være vigtig for at undgå, at kortsigtede lokalpolitiske hensyn overskygger langsigtede effektivitetsbetragtninger. Omvendt er det vigtigt, at politikerne har tæt samspil med forsyningsaktørerne, så politikerne forstår kompleksiteten og har ejerskab af løsningerne.

 

  • Kontrol og påbud kan være nødvendigt for at give høj forsyningssikkerhed, men der er risiko for, at det fører til suboptimering: Nu gør vi det, der er påbudt, og ikke en tøddel mere.

 

  • Sidst, men ikke mindst, er det svært at tale imod et effektivt tilsyn. Omvendt harmonerer top down-styringen ikke nødvendigvis særlig godt med den decentrale bottom up-styring i forsyningssektoren.

 

- Dilemmaerne kan ikke trylles væk, men skal håndteres. Det kræver dialog mellem alle de involverede parter. Her som andre steder er samskabelse af løsninger på komplekse udfordringer vejen frem, mener Jacob Torfing.

 

Gæst på PULS

Jacob Torfing uddyber sine tanker om New Public Management og public governance på Fjernvarmens Folkemøde PULS, der har ledelse og styring af forsyningssektoren som tema den 22. juni efter folkemødet på Bornholm.

 

Deltag sammen med flere end 200 kolleger fra energisektoren.


Arrangementer

Søg i alle arrangementer

17. maj 2017

Lær alt om ansættelsesret A-Z

Med dette kursus kommer du hele vejen rundt om de pligter og rettigheder, der gælder i ansættelsesforhold. 

11. maj 2017 PULS

#PULS2017: Varmepumper til fjernkøling er afhængige af dispensationer

Fjernkøling er et af de aktuelle emner på programmet på PULS den 22. juni. Astrid Birnbaum deltager i en fjernkølingsdebat som direktør for Høje Taastrup Fjernvarme, der er godt i gang med fjernkøling.

03. maj 2017 PULS

#PULS2017: Kan du undvære biomasse?

Fyrer dit anlæg med biomasse? Så er mini-debatten på PULS, Fjernvarmens Folkemøde, om fremtiden for landets 200 biomasseanlæg, måske relevant for dig.

03. maj 2017

Har I styr på arbejdsmiljøet?

Hvad siger loven om arbejdsmiljøet, og hvad betyder det for jeres arbejde? Vi giver gode værktøjer og metoder til at håndtere arbejdsmiljøarbejdet - og få mest muligt ud af indsatsen.

Regionalmøder

  • Regionalmøderne er slut for i år. Læs mere om regionalmøder her - og glæd dig til 2018.
Læs mere om regionalmøderne her

Landsmøde 2017

  • Dansk Fjernvarmes landsmøde 2017 afholdes i Aalborg Kongres- og Kulturcenter. 
Læs mere om landsmødet her

PULS 2017

  • PULS 2017 afholdes den 22. juni i Fjernvarmens Hus. 
Læs mere om PULS her

23. maj 2017 Mødematerialer

Temadag om fjernvarmens fremtid for overskudsvarme og varmepumper

Grøn Energi og Energistyrelsen har i fællesskab afholdt temadagen i Fjernvarmens Hus i Kolding den 23. maj 2017. Materialerne kan hentes her.

18. maj 2017 Mødematerialer

Møde for Halmgruppen

Den 18. maj 2017 blev forårets erfa-møde afholdt i Aarhus, hvor 50 deltagere besøgte det nye halmanlæg i Lisbjerg. Materialerne fra dagen kan hentes her.

16. maj 2017 Mødematerialer

Temadag om fjernkøling i Danmark

Her kan du hente indlæggene fra temadagen, der blev afholdt den 16. maj 2017 hos Høje Taastrup Fjernvarme. I løbet af dagen var der bl.a. rundvisning på et anlæg, som de leverer fjernkøling til.

10. maj 2017 Mødematerialer

Møde for Flis- og brændselspillegruppen

Forårets erfa-møde blev afholdt i Hjørring den 10. maj 2017, hvor 70 deltagere besøgte varmeforsyningens nye flisanlæg. Materialerne kan hentes her.