Temamøder

Temadag om tariffer i ledningsforbundne energisystemer

Er de nuværende tarifsystemer rustet til fremtiden eller er de blevet en barriere? Kom til temadag om tariffer og bliv klogere. 

Nina Detlefsen
Chefanalytiker
M: 2462 0820
nid@danskfjernvarme.dk

Foto: Colourbox
Temadagen har til formål at afdække, om de betalingssystemer, der er mellem energiselskaber og deres kunder fortsat er hensigtsmæssige i fremtiden. En fremtid med mere decentral produktion, mere fluktuerende produktion, stigende behov for lagring, øget eksport/import og mere konvertering mellem energiarterne. Det er postulatet, at de nuværende tarifsystemer tilhører en fortid med centrale produktionsstrukturer, som ikke er egnet til den fremtid, vi går ind i.

Dansk Fjernvarme har derfor inviteret el-, gas- og fjernvarmeinteresser til at komme med deres bud på, om nuværende betalingssystemer er en barriere samt en vurdering af, hvilke ændringer, der skal til for, at de danske systemer og samfundet ruster sig til fremtiden.

Temadagen retter sig mod alle i energisektoren, som arbejder med tariffer og betalingssystemer samt den lovgivning og det regelsæt, som afgør hvorledes vi indretter de danske tarifsystemer.

Program
Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 09.00

09.30 Velkomst

09.40 Hvorfor er tariffer vigtige?
v/ Kim Behnke, Dansk Fjernvarme

10.00 Hensyn, der skal indbygges i tarifsystemer
v/ Bent Ole Gram Mortensen, SDU / Energiklagenævnet

10.30 Pause

11.00 Kan tariffer binde energisystemerne bedre sammen?
v/ Lykke Mulvad, Energistyrelsen

11.30 Tarifering i eldistributionsnettet
v/ Charles Nielsen, TREFOR Infrastruktur

12.00 Frokost

13.00 Tarifering i fjernvarmesystemerne
v/ Elsebeth Arendt, Affaldsvarme Aarhus

13.30 Tarifering i eltransmissionssystemet
v/ Astrid Buhr Broge, Energinet

14.00 Kaffe & kage

14.30 Tarifering i gassystemet
v/ Nina Synnest, Energinet

15.00 Tarifering i et fjernvarmeperspektiv
v/ Nina Detlefsen, Grøn Energi

15.30 Tak for i dag

Kontakt
• Nina Detlefsen på nid@danskfjernvarme.dk eller tlf. 2462 0820 ved spørgsmål om temadagens program og indhold
• Jette Drud på jed@danskfjernvarme.dk eller tlf. 7630 8029 ved spørgsmål om tilmelding eller evt. afbud til temadagen

Arrangementer

Søg i alle arrangementer

El & styringsteknik

Se alle - El & styringsteknik

14. dec 2017 Energi på toppen

Se billeder fra Energi på Toppen

80 deltagere til Energi på Toppen var med til at fejre Dansk Fjernvarmes 60 års jubilæum. Se billeder og video fra dagen her!

12. dec 2017

Tak for i år!

Hos Dansk Fjernvarme har 2017 budt på knap 140 arrangementer med mere end 6.000 deltagere tilsammen. Få her et tilbageblik på 2017 og et kig frem mod 2018.  

12. dec 2017

Flere datoer på udsolgte kurser

Fik du ikke en plads på det kursus du gerne ville på? Stor efterspørgsel har resulteret i flere datoer, så måske er du heldig at finde en ledig plads

12. dec 2017

Nyt tilbud til ledere i forsyningsbranchen

Lederforum er et årligt tilbagevendende netværksarrangement blandt ledere i forsyningsbranchen. Nu kan medlemmer af Dansk Fjernvarme også deltage til medlemspris. 

Regionalmøder

  • Regionalmøderne er slut for i år. Læs mere om regionalmøder her - og glæd dig til 2018.
Læs mere om regionalmøderne her

Landsmøde 2017

  • Dansk Fjernvarmes landsmøde 2017 afholdes i Aalborg Kongres- og Kulturcenter. 
Læs mere om landsmødet her

PULS 2017

  • PULS 2017 afholdes den 22. juni i Fjernvarmens Hus. 
Læs mere om PULS her

06. dec 2017 Mødematerialer

Temadage om præisolerede fjernvarmerør

Distributionsgruppen har afholdt årets temadage i Fredericia den 6. december og i Roskilde den 7. december 2017. Indlæggene kan hentes her.

30. nov 2017 Mødematerialer

Temadag om asset management og benchmarking

Dansk Fjernvarme har afholdt temadag om asset management og benchmarking i Fjernvarmens Hus i Kolding den 30. november 2017. Hent materialerne her.

23. nov 2017 Mødematerialer

Temadag om lovgivning og teknik for røggaskondensat – biomasseanlæg

Mere end 60 deltagere var med på temadagen, der blev afholdt i Fjernvarmens Hus i Kolding den 23. november 2017. Materialerne fra dagen kan hentes her.

13. nov 2017 Mødematerialer

Temadag om garantiprovision

Dansk Fjernvarme har afholdt en temadag om garantiprovision i Fjernvarmens Hus i Kolding den 13. november 2017. Materialerne kan hentes her.