Temamøder

Temadag om præisolerede fjernvarmerør

Igen i år er der aktuelle og spændende emner på programmet, når der inviteres til temadage om præisolerede fjernvarmerør i Fredericia og Roskilde.

Rasmus Bundegaard Eriksen
Teknisk konsulent
T: 76308022
M: 28801737
rbe@danskfjernvarme.dk

Gravearbejde i Ebberup
Det er formålet at være branchens vagthund, som undersøger om de produkter, der leveres til de danske fjernvarmeværker overholder de gældende standarder på området og lever op til producenternes oplysninger. Vi møder også rørproducenterne, som har muligheden for at kommentere og fortælle om nye eller kommende produkter.

Af andre vigtige emner på temadagene kan nævnes, at en ny lov om ledningsregistrering er på vej. Hvad det kommer til at betyde, fortæller Henrik Suadicani fra Ledningsejerregistret om, inden John Thorn fra HMN fortsætter med aktuelle afgørelser om gæsteprincippet, hvor vi har fælles udfordringer.

Om eftermiddagen skal vi høre om svejsninger, NDT og kvalitetskrav fra Nordisk Svejse Kontrol, inden vi giver fjernvarmeforsyningerne ordet og hører om den nye trend med brugeranlæg ejet af selskabet.

Vi slutter af med to F&U-projekter. Det ene handler om legionella, hvor Carl Hellmers har godt nyt. Det andet er et spændende projekt med Kold Fjernvarme, som Silkeborg Forsyning er ved at føre ud i livet i et nyudstykket boligområde.

Målgruppe
Temadagene om præisolerede fjernvarmerør afholdes i december, hvor fjernvarmebranchens distributionsfolk sætter hinanden i stævne for at høre om udviklingstendenser og nyheder inden for distributionsteknologien og få snakket med kolleger fra andre værker.

Indhold
• Prærørstest fra Teknologisk Institut
• Leverandørerne har ordet
• Ny LER-lov og norm for ledningsregistrering
• Gæsteprincippet – regler og afgørelser
• Svejsninger, kvalitetskrav og NDT
• Brugeranlæg ejet af selskabet
• F&U-projekt om legionella
• F&U-projekt om Kold Fjernvarme

Kontakt
• Rasmus Bundegaard Eriksen på rbe@danskfjernvarme.dk eller tlf. 7630 8022 ved spørgsmål om Distributionsgruppen eller temadagenes indhold
• Jette Drud på jed@danskfjernvarme.dk eller tlf. 7630 8029 ved spørgsmål om tilmelding eller evt. afbud til temadagene

Arrangementer

Søg i alle arrangementer

El & styringsteknik

Se alle - El & styringsteknik

24. nov 2017 Energi på toppen

#EnergipåToppen "Klimaopgaven er akut, global og meget omfattende"

”Der er brug for økonomiske rammer og offentlig regulering, som guider markedskræfterne i den ønskede retning,” forklarer Anders Eldrup. Han er aktuel 13. december på Energi på Toppen om FN’s Verdensmål for Bæredygtighed.

 

23. nov 2017 Energi på toppen

#Energi på Toppen Energi er forudsætning for bæredygtighedsmål

Energi er forudsætningen for opfyldelsen af FN’s Verdensmål for Bæredygtighed, mener seniorforsker Ivan Nygaard, der kan opleves på næste Energi på Toppen.

21. nov 2017 Landsmøde

Evaluering af #LM2017: Vindere udtrukket

Knap halvdelen af landsmødets 2.100 gæster har gennemført evalueringen. 10 heldige vindere er udtrukket.

15. nov 2017

Vidensdeling om afkøling

Netværk og vidensdeling er i højsædet, når der inviteres til to dages kursus med fokus på afkøling og lavere returtemperatur i fjernvarmenettet. 

Regionalmøder

  • Regionalmøderne er slut for i år. Læs mere om regionalmøder her - og glæd dig til 2018.
Læs mere om regionalmøderne her

Landsmøde 2017

  • Dansk Fjernvarmes landsmøde 2017 afholdes i Aalborg Kongres- og Kulturcenter. 
Læs mere om landsmødet her

PULS 2017

  • PULS 2017 afholdes den 22. juni i Fjernvarmens Hus. 
Læs mere om PULS her

23. nov 2017 Mødematerialer

Temadag om lovgivning og teknik for røggaskondensat – biomasseanlæg

Mere end 60 deltagere var med på temadagen, der blev afholdt i Fjernvarmens Hus i Kolding den 23. november 2017. Materialerne fra dagen kan hentes her.

13. nov 2017 Mødematerialer

Temadag om garantiprovision

Dansk Fjernvarme har afholdt en temadag om garantiprovision i Fjernvarmens Hus i Kolding den 13. november 2017. Materialerne kan hentes her.

02. nov 2017 Mødematerialer

Dansk Fjernvarmes landsmøde 2017

Dansk Fjernvarmes landsmøde 2017 blev afviklet i Aalborg den 26. og 27. oktober. Materialerne fra landsmødet kan hentes her. 

01. nov 2017 Mødematerialer

Temadag om økonomisk regulering og politiske aftaler

På grund af stor interesse for emnet er temadagen blevet afholdt i Fjernvarmens Hus i Kolding både den 18. september og den 1. november 2017. Indlæggene kan hentes her.