Temamøder

Temadag om nyeste lovgivning

Få serveret det vigtigste nye lovstof på en nem og spændende måde.

Lisbeth Aagaard Mountfield
Uddannelseskonsulent
T: 76308025
M: 23318802
lmo@danskfjernvarme.dk

Dagen giver deltagerne et godt overblik over de vigtigste ændringer i love, direktiver, administrative regler og afgørelser m.m.Paragraffer og principper bliver formidlet på en forståelig måde, målrettet vores branche og til vores vidensbehov.

Der bliver ikke gået i dybden med emnerne, men deltagerne får en kortfattet gennemgang af de væsentlige ændringer i regler og udvikling i myndighedernes praksis, som et varmeforsyningsselskab skal være opmærksom på.

Målgruppe 
Alle medarbejdere, der ønsker at blive ajourført med de vigtigste nyeste lovgivninger indenfor fjernvarmeområdet.

Mødeleder
Birthe Boisen, Dansk Fjernvarme

Program
Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 09.00

09.30 Velkomst og præsentation

09.40 Orientering fra Dansk Fjernvarme
v/ Birthe Boisen og Søren Peter Nielsen, Dansk Fjernvarme

10.20 Nyt fra Energistyrelsen
v/ Tina Maria Alander Lindfors, Energistyrelsen

10.50 Pause

11.10 Nyt fra Energitilsynet
Orientering om de seneste afgørelser fra Energitilsynet og aktuelle problemstillinger, der er under behandling i sekretariatet.
v/ Cathrine Mehlskov, Sekretariatet for Energitilsynet 

11.30 Nyt fra Ankenævnet
v/ Susanne Sjøgren, Ankenævnet på Energiområdet

12.00 Frokost

12.45 Dommene for objektivt ansvar og miljøerstatning samt Direktiv om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore anlæg (MCP-direktivet) 
v/ Kate Wieck-Hansen, Dansk Fjernvarme

13.00 Nye regler, afgørelser og deres betydning m.m.
v/ Line Markert, HORTEN og Pernille Aagaard Truelsen, Energi & Miljø

Herunder drøftes bl.a.
• Forberedelse af kommunal selskabsdannelse på fjernvarmeområdet
• Udtrædelsesgodtgørelse mangler ved fjernvarmeanlæg
• Kold fjernvarme
• Små varmeforsyningsanlæg (effekt mindre end 250 KV)
• Leveringsgrænse – opmærksomhedspunkter, når varmeforsyningen flytter leveringspunktet og overtager unit m.v.
• Udvikling i substitutionsprisprincippet
• Prioritering af varmekilder
• Prisdifferentiering
• Nye regler om ledningsregistrering

14.00 Kaffe og kage

14.15 Øvrige nye regler, afgørelser og deres betydning m.m. fortsat
v/ Line Markert, HORTEN og Pernille Aagaard Truelsen, Energi & Miljø

15.15 Afslutning

15.30 Tak for i dag

Dansk Fjernvarme vurderer, at temadagen kan tælle 5 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.

Kontakt
• Birthe Boisen på bfb@danskfjernvarme.dk eller tlf. 2145 2248 ved spørgsmål om temadagens program og indhold
• Jette Drud på jed@danskfjernvarme.dk eller tlf. 7630 8029 ved spørgsmål om tilmelding eller evt. afbud til temadagen


Arrangementer

Søg i alle arrangementer

El & styringsteknik

Se alle - El & styringsteknik

14. dec 2017 Energi på toppen

Se billeder fra Energi på Toppen

80 deltagere til Energi på Toppen var med til at fejre Dansk Fjernvarmes 60 års jubilæum. Se billeder og video fra dagen her!

12. dec 2017

Tak for i år!

Hos Dansk Fjernvarme har 2017 budt på knap 140 arrangementer med mere end 6.000 deltagere tilsammen. Få her et tilbageblik på 2017 og et kig frem mod 2018.  

12. dec 2017

Flere datoer på udsolgte kurser

Fik du ikke en plads på det kursus du gerne ville på? Stor efterspørgsel har resulteret i flere datoer, så måske er du heldig at finde en ledig plads

12. dec 2017

Nyt tilbud til ledere i forsyningsbranchen

Lederforum er et årligt tilbagevendende netværksarrangement blandt ledere i forsyningsbranchen. Nu kan medlemmer af Dansk Fjernvarme også deltage til medlemspris. 

Regionalmøder

  • Regionalmøderne er slut for i år. Læs mere om regionalmøder her - og glæd dig til 2018.
Læs mere om regionalmøderne her

Landsmøde 2017

  • Dansk Fjernvarmes landsmøde 2017 afholdes i Aalborg Kongres- og Kulturcenter. 
Læs mere om landsmødet her

PULS 2017

  • PULS 2017 afholdes den 22. juni i Fjernvarmens Hus. 
Læs mere om PULS her

06. dec 2017 Mødematerialer

Temadage om præisolerede fjernvarmerør

Distributionsgruppen har afholdt årets temadage i Fredericia den 6. december og i Roskilde den 7. december 2017. Indlæggene kan hentes her.

30. nov 2017 Mødematerialer

Temadag om asset management og benchmarking

Dansk Fjernvarme har afholdt temadag om asset management og benchmarking i Fjernvarmens Hus i Kolding den 30. november 2017. Hent materialerne her.

23. nov 2017 Mødematerialer

Temadag om lovgivning og teknik for røggaskondensat – biomasseanlæg

Mere end 60 deltagere var med på temadagen, der blev afholdt i Fjernvarmens Hus i Kolding den 23. november 2017. Materialerne fra dagen kan hentes her.

13. nov 2017 Mødematerialer

Temadag om garantiprovision

Dansk Fjernvarme har afholdt en temadag om garantiprovision i Fjernvarmens Hus i Kolding den 13. november 2017. Materialerne kan hentes her.