Temamøder

Temadag om lovgivning og teknik for røggaskondensat - biomasseanlæg

Kom til temadag om røggaskondensat, hvor vi belyser både de juridiske og de tekniske aspekter ved røggaskondensering på biomasseanlæg.

Kate Wieck-Hansen
Teknisk konsulent
T: 7630 8023
M: 2152 7262
kwh@danskfjernvarme.dk

På temadagen bliver du blandt andet præsenteret for de problemstillinger, der er opstået efter højesteretsdommen i Fjerritslev-sagen. Du får information om, hvordan man bedst sikrer sig mod en miljøerstatningssag, og hvordan man bedst lever op til myndighedskravene.

Temadagen giver dig indsigt i en række nye teknologier. I den tekniske del sætter vi fokus på nye renseteknologier, der kan rense vandet, så det kan genbruges i fjernvarmenettet og endda til vand -og dampsystemer. De nye rensemetoder har skabt basis for så rent vand, at det giver basis for at kunne udlede til recipient. Derudover vil vi se på de barrierer og muligheder, der er for udledningen.

Målgruppe
Ledere og medarbejdere ansat på fjernvarmeselskaber med biomasseanlæg samt aktører med interesse for biomasseanlæg.

Indhold
• Kort intro om Fjerritslev-sagen – økonomiske konsekvenser for selskaberne ved anvendelse af Miljøerstatningsloven
• Tilslutningstilladelse og miljøgodkendelse – hvordan sikrer man sig mod en Fjerritslev-sag?
• Hvordan lever man op til myndighedskravene med prøveudtagning og kontrol?
• Gennemgang af optimal prøveudtagning og kontrol foranstaltninger for at undgå fejl
• LiqTechs erfaringer fra Vestervig samt status på teknologi og projekter
• MUDP-forsøg i Skanderborg
• El og posefilter kontra kondensatrensning 
• Udledning til recipient – myndighedskrav

I løbet af dagen møder du bl.a. Pernille Aagaard fra Energi & Miljø, Kenneth Højrup Johansen fra LigTech, Viktor Jensen fra DFP, Simon Skov fra Institut fra Geovidenskab og Naturforvaltning samt Kate Wieck-Hansen fra Dansk Fjernvarme.

Form
Oplæg, gennemgang af konkrete eksempler samt diskussion.

Mødeleder
Kate Wieck-Hansen, Dansk Fjernvarme

Kontakt
• Kate Wieck-Hansen på kwh@danskfjernvarme.dk eller tlf. 7630 8023 ved spørgsmål om temadagens program og indhold
• Jette Drud på jed@danskfjernvarme.dk eller tlf. 7630 8029 ved spørgsmål om tilmelding eller evt. afbud til temadagen

Arrangementer

Søg i alle arrangementer

El & styringsteknik

Se alle - El & styringsteknik

20. okt 2017 Landsmøde

Erhvervsministeren: Der skal strøm til fjernvarmen

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har en række klare ønsker til det kommende energiforlig. Se video med hans ønsker herunder.

19. okt 2017 Landsmøde

Lilleholt: Forbrugerne skal have bedre forsyning til færre penge

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt gæster i næste uge Dansk Fjernvarmes landsmøde. Han mener, at det er rimeligt at stille effektiviseringskrav til forsyningsselskaberne.

18. okt 2017 Landsmøde

#LM2017: Fjernvarmen fungerer rigtig, rigtig godt!

Borgmester Carsten Kissmeyer fra Ikast-Brande Kommune vil fastholde den nuværende fjernvarmemodel. Det siger han i en video, som du kan se her i artiklen.

18. okt 2017

TEMADAG Asset management og benchmarking

Dansk Fjernvarme sætter fokus på asset management som et ledelsesværktøj 

Regionalmøder

  • Regionalmøderne er slut for i år. Læs mere om regionalmøder her - og glæd dig til 2018.
Læs mere om regionalmøderne her

Landsmøde 2017

  • Dansk Fjernvarmes landsmøde 2017 afholdes i Aalborg Kongres- og Kulturcenter. 
Læs mere om landsmødet her

PULS 2017

  • PULS 2017 afholdes den 22. juni i Fjernvarmens Hus. 
Læs mere om PULS her

12. okt 2017 Mødematerialer

Erfa-møde om administration og regnskab

Erfa-gruppen for administration og regnskab har afholdt årets to erfa-møder den 11. oktober i Kolding og den 12. oktober i Ringsted. Indlæggene kan hentes her.

10. okt 2017 Mødematerialer

Fællesmøde for Flis- og brændselspillegruppen samt Halmgruppen

Årets fællesmøde for de to erfa-grupper blev afholdt på Kursuscenter Brogaarden i Middelfart den 10. oktober 2017. Indæggene kan hentes her.

09. okt 2017 Mødematerialer

Temadag om god økonomi for kraftvarme uden grundbeløb

Grøn Energi afholdte temadagen den 9. oktober 2017 i Fjernvarmens Hus i Kolding. Materialerne fra dagen kan hentes her.

09. okt 2017 Mødematerialer

Bæredygtig biomasse – dialogmøde

Den 4. oktober 2017 blev der afholdt dialogmøde med status og erfaringer fra rapportering af bæredygtig biomasse 2016. Indlæggene kan hentes her.