Temamøder

Temadag om økonomisk regulering og politiske aftaler

Bliv klogere på de forhold og begreber i de nyeste politiske aftaler, som forventes at indgå i den økonomiske regulering af fjernvarmesektoren.

Kasper V. Hansen
Økonomisk konsulent
T: 76308000
M: 20157595
kha@danskfjernvarme.dk

I juni vedtog politikere fra en bred kreds af Folketinges partier endnu en aftale om regulering af fjernvarmesektoren. Aftalen genbekræfter stemmeaftalen af 7. april 2016 og tilføjer flere elementer til den kommende regulering.

På temadagen får du gennemgået forhold og begreber i de nyeste politiske aftaler, som forventes at indgå i den økonomiske regulering af fjernvarmen.

Temadagen giver information til dig, der vil forberede dit varmeselskab på den nye regulering eller ønsker mere viden om økonomisk regulering. Du får status over den forventede lovproces og indikation af, hvordan reguleringen vil påvirke dit selskabs styring, forretningsgange, rapportering og økonomiske forhold.

Gennemgangen suppleres bl.a. af konkrete eksempler fra reguleringen i andre sektorer, som fjernvarmens økonomiske regulering forventes at blive inspireret af. Gennemgangen sker med forbehold for, at politikerne endnu ikke har behandlet eller vedtaget lovændringer.

Målgruppe
Økonomimedarbejdere, driftsledere og direktører.

Indhold
• Præsentation af de politiske aftaler om regulering af fjernvarmesektoren
• Status for den forventede tids- og lovproces
• Standardisering af data og indberetninger
• Indtægtsrammer
• Finansiering
• Benchmarking og effektiviseringskrav
• Nuværende rammer
• Krav om selskabsudskillelse
• Værdiansættelse af aktiver
• Skattepligt
• Regnskabsaflæggelse

Form
Oplæg, gennemgang af konkrete eksempler samt diskussion.

Program
Der er kaffe og morgenbrød fra kl. 09.00

09.30 Velkomst
v/ Kasper V. Hansen, Dansk Fjernvarme

09.40 Status for arbejdet i Dansk Fjernvarme
v/ Kasper V. Hansen, Dansk Fjernvarme

10.00 Politiske aftaler og lovforslag om ændring af varmeforsyningsloven
v/ Christian van Maarschalkerweerd, Energistyrelsen

10.45 Pause

11.00 Regnskabsmæssige konsekvenser
v/ Søren Peter Nielsen, Dansk Fjernvarme

11.30 Særlige juridiske forhold
v/ René Frisdahl Jensen, HORTEN Advokatfirma

12.00 Frokost

12.45 Udfordringerne set fra Dansk Fjernvarme
v/ Kasper V. Hansen og Søren Peter Nielsen, Dansk Fjernvarme

13.20 De nye vinderstrategier
v/ Peter Hartwig, Kouno

13.50 Kaffe og kage

14.10 Erfaringer fra regulering af vandsektoren
v/ Asbjørn V. Rasmussen, Aarhus Vand

14.50 Skattemæssige konsekvenser
v/ Kim Kirk Kaiser, EY

15.20 Afrunding på dagen
v/ Søren Peter Nielsen, Dansk Fjernvarme

15.30 Tak for i dag

Kontakt
• Kasper V. Hansen på kha@danskfjernvarme.dk eller tlf. 2015 7595 ved spørgsmål om temadagens program og indhold
• Jette Drud på jed@danskfjernvarme.dk eller tlf. 7630 8029 ved spørgsmål om tilmelding eller evt. afbud til temadagen

Arrangementer

Søg i alle arrangementer

El & styringsteknik

Se alle - El & styringsteknik

20. okt 2017 Landsmøde

LM2017: Erhvervsministeren vil have strøm til fjernvarmen

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har en række klare ønsker til det kommende energiforlig. Se video med hans ønsker herunder.

19. okt 2017 Landsmøde

Lilleholt: Forbrugerne skal have bedre forsyning til færre penge

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt gæster i næste uge Dansk Fjernvarmes landsmøde. Han mener, at det er rimeligt at stille effektiviseringskrav til forsyningsselskaberne.

18. okt 2017 Landsmøde

#LM2017: Fjernvarmen fungerer rigtig, rigtig godt!

Borgmester Carsten Kissmeyer fra Ikast-Brande Kommune vil fastholde den nuværende fjernvarmemodel. Det siger han i en video, som du kan se her i artiklen.

18. okt 2017

TEMADAG Præisolerede fjernvarmerør

Distributionsgruppen byder på to temadage om præisolerede fjernvarmerør – i Fredericia og i Roskilde

Regionalmøder

  • Regionalmøderne er slut for i år. Læs mere om regionalmøder her - og glæd dig til 2018.
Læs mere om regionalmøderne her

Landsmøde 2017

  • Dansk Fjernvarmes landsmøde 2017 afholdes i Aalborg Kongres- og Kulturcenter. 
Læs mere om landsmødet her

PULS 2017

  • PULS 2017 afholdes den 22. juni i Fjernvarmens Hus. 
Læs mere om PULS her

12. okt 2017 Mødematerialer

Erfa-møde om administration og regnskab

Erfa-gruppen for administration og regnskab har afholdt årets to erfa-møder den 11. oktober i Kolding og den 12. oktober i Ringsted. Indlæggene kan hentes her.

10. okt 2017 Mødematerialer

Fællesmøde for Flis- og brændselspillegruppen samt Halmgruppen

Årets fællesmøde for de to erfa-grupper blev afholdt på Kursuscenter Brogaarden i Middelfart den 10. oktober 2017. Indæggene kan hentes her.

09. okt 2017 Mødematerialer

Temadag om god økonomi for kraftvarme uden grundbeløb

Grøn Energi afholdte temadagen den 9. oktober 2017 i Fjernvarmens Hus i Kolding. Materialerne fra dagen kan hentes her.

09. okt 2017 Mødematerialer

Bæredygtig biomasse – dialogmøde

Den 4. oktober 2017 blev der afholdt dialogmøde med status og erfaringer fra rapportering af bæredygtig biomasse 2016. Indlæggene kan hentes her.