El & styringsteknik

SRO-anlæg

Tre dages intens hands-on træning i at forstå og bruge SRO-anlægget. Uundværligt for dig, der skal være med til kvalitetskontrol, ændringer eller fejlfinding på jeres anlæg.

Lisbeth Aagaard Mountfield
Uddannelseskonsulent
T: 76308025
M: 23318802
lmo@danskfjernvarme.dk

Målgruppe
Driftspersonale og tilsvarende faggrupper uden forudgående eller med begrænset kendskab til SRO-anlæg.

Kurset henvender sig til medarbejdere, der har interesse i at vide mere om SRO-anlæggets opbygning og funktion, og det anbefales til teknikere, der deltager i projekter vedrørende udskiftning, ombygning eller effektivisering af SRO-anlægget.

Formål
Deltagerne vil blive orienteret om den nyeste teknologi inden for procesautomation med SRO-anlæg (Styring, Regulering og Overvågning). Efter kurset har deltagerne forståelse for SRO-anlæggets opbygning og anvendelsesmuligheder til styring og regulering.

Kurset giver desuden deltagerne forståelse for de forholdsregler, der bør have fokus omkring datasikkerhed i et SRO-anlæg, samt eksempel på, hvordan man vurderer tilstanden for et aktuelt SRO-anlæg.

Deltagerne får gennem kurset et helhedsbillede af, hvorledes et SRO-anlæg kan være opbygget, og får via mange praktiske øvelser et godt kendskab til de enkelte discipliner. Kurset vil også sætte deltagerne i stand til at udføre kvalitetskontrol ved nye anlæg eller medvirke ved ændringer og fejlfinding på eksisterende anlæg.

Indhold
• SRO-terminologi
• Netværksløsninger og IT-sikkerhed i moderne SRO-anlæg
• Følere og aktuatorer
• Elektriske forbindelser, dokumentation og funktionstest
• Grafisk operatørstation (SCADA)
• Controllere (PLC) og objektorienteret programmering
• Muligheder for datakommunikation imellem forskellige anlægstyper
• Muligheder til fjernovervågning af SRO-anlæg
• Alarmhåndtering (muligheder og begrænsninger)
• SRO-anlæggets sundhedstilstand

Underviser
Jakob Søndergaard Rasmussen, AutomationLab

Program – dag 1:
Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 09.00

09.30 Velkomst og introduktion

10.00 SRO-anlæg – anvendelse og terminologi

Netværkstopologi – eksempler inkl. Feltbus (Profibus og Profinet)

IP-adressering af komponenter i SRO-anlægget

Øvelse 1.0
• Opbygning af netværk
• Ping-kommando

12.00 Frokost

12.45 Forhold omkring strategiplaner og udbudsmaterialer 
(gennemgående tema)

PLC / Controllere funktionsprincip

I/O-liste
”Tag”-navngivning

14.00 Kaffe og kage

14.20 Øvelse 2.0
• El-tegninger til varmeveksler

Programmering i ABB
Controlbuider (CoDeSys 2.3)

Øvelse 3.0
• Programmering af kedelsikkerhedskreds

16.00 Slut for i dag – herefter indkvartering på Scandic Kolding

18.30 Middag på hotellet

Program – dag 2:
08.15 Kommunikation OPC PLC/SCADA

Introduktion til SCADA (Genesis64)

Øvelse 4.0
• Procesbillede i SCADA
• Kedelsikkerhedskreds
• Alarm fra SCADA

09.45 Kaffepause

10.00 Programmering med funktionsblokke

Øvelse 5.0
• Programmering af vekslerstyring med POU’s

Øvelse 6.0
• SCADA procesbillede til varmeveksler

12.00 Frokost

12.45 Analoge signaler og datatyper

Konfigurering af I/O-moduler

Øvelse 7.0
• Temperaturmåling med Pt 100-føler

14.00 Kaffe og kage

14.20 Øvelse 8.0
• Måling af temperaturer og beregning af differenstemperatur

Datalogning med SRO-anlægget

16.00 Slut for i dag – herefter indkvartering på Scandic Kolding

18.30 Middag på hotellet

Program – dag 3:
08.15 Rapporter fra SRO-anlægget
• Udskrift af loggede værdier

09.45 Kaffepause

10.00 Øvelse 9.0
• SCADA fortsat med analoge værdier og opsætning af alarmer

12.00 Frokost

12.45 Øvelse 10.0
• Web-kamera

Alarmer fra SRO-anlægget – GSM, alarmmails

14.00 Kaffe og kage

14.20 SRO-anlæggets sundhedstilstand
• Afrunding vedr. strategiplaner og udbudsmateriale

14.45 Afslutning og evaluering

15.00 Slut og tak for denne gang

Arrangementer

Søg i alle arrangementer

21. nov 2017 Landsmøde

Evaluering af #LM2017: Vindere udtrukket

Knap halvdelen af landsmødets 2.100 gæster har gennemført evalueringen. 10 heldige vindere er udtrukket.

15. nov 2017

Vidensdeling om afkøling

Netværk og vidensdeling er i højsædet, når der inviteres til to dages kursus med fokus på afkøling og lavere returtemperatur i fjernvarmenettet. 

15. nov 2017

TEMADAG Store varmepumper

Få fingrene i helt ny drejebog og inspirationskatalog for store varmepumper i fjernvarmen.

15. nov 2017

TEMADAG Har du styr på nyeste lovgivning?

Seneste nyt fra Energistyrelsen, Ankenævnet, Energitilsynet og Dansk Fjernvarme – få det hele serveret på den årlige temadag om nyeste lovgivning. 

Regionalmøder

  • Regionalmøderne er slut for i år. Læs mere om regionalmøder her - og glæd dig til 2018.
Læs mere om regionalmøderne her

Landsmøde 2017

  • Dansk Fjernvarmes landsmøde 2017 afholdes i Aalborg Kongres- og Kulturcenter. 
Læs mere om landsmødet her

PULS 2017

  • PULS 2017 afholdes den 22. juni i Fjernvarmens Hus. 
Læs mere om PULS her

23. nov 2017 Mødematerialer

Temadag om lovgivning og teknik for røggaskondensat – biomasseanlæg

Mere end 60 deltagere er samlet til temadagen i Fjernvarmens Hus i Kolding den 23. november 2017. Materialerne fra dagen kan hentes her.

13. nov 2017 Mødematerialer

Temadag om garantiprovision

Dansk Fjernvarme har afholdt en temadag om garantiprovision i Fjernvarmens Hus i Kolding den 13. november 2017. Materialerne kan hentes her.

02. nov 2017 Mødematerialer

Dansk Fjernvarmes landsmøde 2017

Dansk Fjernvarmes landsmøde 2017 blev afviklet i Aalborg den 26. og 27. oktober. Materialerne fra landsmødet kan hentes her. 

01. nov 2017 Mødematerialer

Temadag om økonomisk regulering og politiske aftaler

På grund af stor interesse for emnet er temadagen blevet afholdt i Fjernvarmens Hus i Kolding både den 18. september og den 1. november 2017. Indlæggene kan hentes her.