El & styringsteknik

SRO-anlæg

Tre dages intens hands-on træning i at forstå og bruge SRO-anlægget. Uundværligt for dig, der skal være med til kvalitetskontrol, ændringer eller fejlfinding på jeres anlæg.

Lisbeth Aagaard Mountfield
Uddannelseskonsulent
T: 76308025
M: 23318802
lmo@danskfjernvarme.dk

Målgruppe
Driftspersonale og tilsvarende faggrupper uden forudgående eller med begrænset kendskab til SRO-anlæg.

Kurset henvender sig til medarbejdere, der har interesse i at vide mere om SRO-anlæggets opbygning og funktion, og det anbefales til teknikere, der deltager i projekter vedrørende udskiftning, ombygning eller effektivisering af SRO-anlægget.

Formål
Deltagerne vil blive orienteret om den nyeste teknologi inden for procesautomation med SRO-anlæg (Styring, Regulering og Overvågning). Efter kurset har deltagerne forståelse for SRO-anlæggets opbygning og anvendelsesmuligheder til styring og regulering.

Kurset giver desuden deltagerne forståelse for de forholdsregler, der bør have fokus omkring datasikkerhed i et SRO-anlæg, samt eksempel på, hvordan man vurderer tilstanden for et aktuelt SRO-anlæg.

Deltagerne får gennem kurset et helhedsbillede af, hvorledes et SRO-anlæg kan være opbygget, og får via mange praktiske øvelser et godt kendskab til de enkelte discipliner. Kurset vil også sætte deltagerne i stand til at udføre kvalitetskontrol ved nye anlæg eller medvirke ved ændringer og fejlfinding på eksisterende anlæg.

Indhold
• SRO-terminologi
• Netværksløsninger og IT-sikkerhed i moderne SRO-anlæg
• Følere og aktuatorer
• Elektriske forbindelser, dokumentation og funktionstest
• Grafisk operatørstation (SCADA)
• Controllere (PLC) og objektorienteret programmering
• Muligheder for datakommunikation imellem forskellige anlægstyper
• Muligheder til fjernovervågning af SRO-anlæg
• Alarmhåndtering (muligheder og begrænsninger)
• SRO-anlæggets sundhedstilstand

Underviser
Jakob Søndergaard Rasmussen, AutomationLab

Program – dag 1:
Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 09.00

09.30 Velkomst og introduktion

10.00 SRO-anlæg – anvendelse og terminologi

Netværkstopologi – eksempler inkl. Feltbus (Profibus og Profinet)

IP-adressering af komponenter i SRO-anlægget

Øvelse 1.0
• Opbygning af netværk
• Ping-kommando

12.00 Frokost

12.45 Forhold omkring strategiplaner og udbudsmaterialer 
(gennemgående tema)

PLC / Controllere funktionsprincip

I/O-liste
”Tag”-navngivning

14.00 Kaffe og kage

14.20 Øvelse 2.0
• El-tegninger til varmeveksler

Programmering i ABB
Controlbuider (CoDeSys 2.3)

Øvelse 3.0
• Programmering af kedelsikkerhedskreds

16.00 Slut for i dag – herefter indkvartering på Scandic Kolding

18.30 Middag på hotellet

Program – dag 2:
08.15 Kommunikation OPC PLC/SCADA

Introduktion til SCADA (Genesis64)

Øvelse 4.0
• Procesbillede i SCADA
• Kedelsikkerhedskreds
• Alarm fra SCADA

09.45 Kaffepause

10.00 Programmering med funktionsblokke

Øvelse 5.0
• Programmering af vekslerstyring med POU’s

Øvelse 6.0
• SCADA procesbillede til varmeveksler

12.00 Frokost

12.45 Analoge signaler og datatyper

Konfigurering af I/O-moduler

Øvelse 7.0
• Temperaturmåling med Pt 100-føler

14.00 Kaffe og kage

14.20 Øvelse 8.0
• Måling af temperaturer og beregning af differenstemperatur

Datalogning med SRO-anlægget

16.00 Slut for i dag – herefter indkvartering på Scandic Kolding

18.30 Middag på hotellet

Program – dag 3:
08.15 Rapporter fra SRO-anlægget
• Udskrift af loggede værdier

09.45 Kaffepause

10.00 Øvelse 9.0
• SCADA fortsat med analoge værdier og opsætning af alarmer

12.00 Frokost

12.45 Øvelse 10.0
• Web-kamera

Alarmer fra SRO-anlægget – GSM, alarmmails

14.00 Kaffe og kage

14.20 SRO-anlæggets sundhedstilstand
• Afrunding vedr. strategiplaner og udbudsmateriale

14.45 Afslutning og evaluering

15.00 Slut og tak for denne gang

Arrangementer

Søg i alle arrangementer

20. sep 2017 Landsmøde

Vil du nørde teknik eller politik på #LM2017?

Når fjernvarmesektoren mødes til landsmødet inden længe, skal der være plads til både teknik og politik. Og det virker til, at begge dele er lige populære. 

20. sep 2017

Nye datoer for de mest populære kurser og temadage

Der er rift om pladserne til mange af Dansk Fjernvarmes arrangementer. Hvis du ikke fik en plads i første omgang, kan du læse med her og se de nye datoer. 

20. sep 2017

Lavenergi og ledninger

Er du klædt på til at vælge den korrekte stikledningsdimension og kan du korrigere for lavenergibyggeri? Ellers kan du komme med på kursus og blive klogere på emnet. 

20. sep 2017

Er du en god varmeplanlægger?

Tilfredsheden er stor blandt tidligere deltagere på dette kursus, som giver dig mulighed for at blive gode venner med Varmeforsyningsloven og udarbejdelse af projektforslag. 

Regionalmøder

  • Regionalmøderne er slut for i år. Læs mere om regionalmøder her - og glæd dig til 2018.
Læs mere om regionalmøderne her

Landsmøde 2017

  • Dansk Fjernvarmes landsmøde 2017 afholdes i Aalborg Kongres- og Kulturcenter. 
Læs mere om landsmødet her

PULS 2017

  • PULS 2017 afholdes den 22. juni i Fjernvarmens Hus. 
Læs mere om PULS her

13. sep 2017 Mødematerialer

Erfa-møde i Solvarmegruppen

Det årlige møde i Dansk Fjernvarmes Solvarmegruppe blev afholdt den 13. september 2017 i Fjernvarmens Hus i Kolding. Indlæggene fra dagen kan hentes her.

05. sep 2017 Mødematerialer

Temadag for leverandører af overskudsvarme

Dansk Fjernvarme har i samarbejde med Foreningen for Slutbrugere af Energi og Foreningen Danske Kraftvarmeværker afholdt temadag i Fjernvarmens Hus den 5. september 2017. Hent indlæggene her.

16. aug 2017 Mødematerialer

Gå hjem-møde om tilskud til eldrevne varmepumper

Dansk Fjernvarme og Energistyrelsens fælles gå hjem-møde blev afholdt den 15. august 2017 i Fjernvarmens Hus. Materialerne fra mødet kan hentes her.

22. jun 2017 Mødematerialer

PULS 2017

Årets PULS blev afholdt i Kolding den 22. juni 2017. I løbet af eftermiddagen blev der afholdt syv forskellige mini-debatter. Indlæggene fra mini-debatten 'Datacentrene kommer' kan hentes her.