Ledelse & bestyrelse Nyhed

Sideordnede aktiviteter

Skal du stå for driften af varmevekslere og varmepumper eller have ansvaret for administration og service for andre virksomheder? Så kig med her.

Lisbeth Aagaard Mountfield
Uddannelseskonsulent
T: 76308025
M: 23318802
lmo@danskfjernvarme.dk

Står dit fjernvarmeselskab overfor opstart af nye sideordnede aktiviteter? Så har du brug for et overblik over de relevante emner i Varmeforsyningsloven, Tinglysningsloven og skattelovgivningen. Deltager du på dette kursus får du derudover ny viden om risici vedrørende kredit, drift, produkt og ansvarsafgrænsning overfor forbrugeren. 

Du vil, med konkrete eksempler, få et indblik i, hvordan tingene skal gøres i praksis i forbindelse med stiftelse af sideordnede aktiviteter, vedtægter og finansiering. Du vil desuden blive klogere på styringsmæssige forhold, der skal overvejes, samt ledelsens ansvar i oprettelsen af sideordnede aktiviteter.

Sidst, men ikke mindst, vil du blive klogere på fremtidens regulering, hvor vi kigger på, hvad vi kan lære af andre sektorer, når det kommer til sideordnede aktiviteter.

Målgruppe
Økonomiansatte, driftsledere og direktører.

Indhold
• Regulatoriske krav
• Regnskabsmæssige krav
• Stiftelse af sideordnet selskab
• Skattemæssige forhold og modeller
• Sideordnede aktiviteter i multiforsyninger

Form
Oplæg i plenum, gennemgang af konkrete eksempler samt diskussion.

Undervisere
Søren Peter Nielsen, Dansk Fjernvarme, Rasmus Bundegaard Eriksen, Dansk Fjernvarme og Kim Kirk Kaiser, EY. 

Arrangementer

Søg i alle arrangementer

El & styringsteknik

Se alle - El & styringsteknik

21. nov 2017 Landsmøde

Evaluering af #LM2017: Vindere udtrukket

Knap halvdelen af landsmødets 2.100 gæster har gennemført evalueringen. 10 heldige vindere er udtrukket.

15. nov 2017

Vidensdeling om afkøling

Netværk og vidensdeling er i højsædet, når der inviteres til to dages kursus med fokus på afkøling og lavere returtemperatur i fjernvarmenettet. 

15. nov 2017

TEMADAG Store varmepumper

Få fingrene i helt ny drejebog og inspirationskatalog for store varmepumper i fjernvarmen.

15. nov 2017

TEMADAG Har du styr på nyeste lovgivning?

Seneste nyt fra Energistyrelsen, Ankenævnet, Energitilsynet og Dansk Fjernvarme – få det hele serveret på den årlige temadag om nyeste lovgivning. 

Regionalmøder

  • Regionalmøderne er slut for i år. Læs mere om regionalmøder her - og glæd dig til 2018.
Læs mere om regionalmøderne her

Landsmøde 2017

  • Dansk Fjernvarmes landsmøde 2017 afholdes i Aalborg Kongres- og Kulturcenter. 
Læs mere om landsmødet her

PULS 2017

  • PULS 2017 afholdes den 22. juni i Fjernvarmens Hus. 
Læs mere om PULS her

23. nov 2017 Mødematerialer

Temadag om lovgivning og teknik for røggaskondensat – biomasseanlæg

Mere end 60 deltagere er samlet til temadagen i Fjernvarmens Hus i Kolding den 23. november 2017. Materialerne fra dagen kan hentes her.

13. nov 2017 Mødematerialer

Temadag om garantiprovision

Dansk Fjernvarme har afholdt en temadag om garantiprovision i Fjernvarmens Hus i Kolding den 13. november 2017. Materialerne kan hentes her.

02. nov 2017 Mødematerialer

Dansk Fjernvarmes landsmøde 2017

Dansk Fjernvarmes landsmøde 2017 blev afviklet i Aalborg den 26. og 27. oktober. Materialerne fra landsmødet kan hentes her. 

01. nov 2017 Mødematerialer

Temadag om økonomisk regulering og politiske aftaler

På grund af stor interesse for emnet er temadagen blevet afholdt i Fjernvarmens Hus i Kolding både den 18. september og den 1. november 2017. Indlæggene kan hentes her.