Administration

Persondataforordningen - data på ansatte

Bliv klædt på til at navigere i de skrappere regler for behandling af persondata, som strammes op i 2018.

Lisbeth Aagaard Mountfield
Uddannelseskonsulent
T: 76308025
M: 23318802
lmo@danskfjernvarme.dk

Reglerne for behandlingen af ansattes persondata bliver sammen med al anden behandling af persondata strammet op fra maj 2018. Det bliver et konkurrenceparameter, om virksomheder er compliant med persondata, og bødeniveauerne bliver langt højere end i dag. 

Som arbejdsgiver eller ansat i et fjernvarmeselskab er du i kontakt med mange forskellige personoplysninger om ansatte. Du har derfor behov for at kende dine muligheder og dine begrænsninger. 

Målgruppe
Halvdagskurset er for alle, som i deres arbejde jævnligt behandler personoplysninger om ansatte som navn, telefonnumre, CPR-nr., ansøgninger, GPS- overvågning, videoovervågning, gennemgang af mails, internetbrowser m.v. 

Det kan være lønbogholdere, HR-medarbejdere, HR-chefer og andre med overordnede stillinger i fjernvarmeselskaber, der har persondatacompliance som et fokus. 
På halvdagskurset får du viden om, hvordan du skal håndtere ansattes persondata i henhold til persondataforordningen, og hvad du skal være opmærksom på frem mod maj 2018. 

Indhold
• Overordnet kendskab til den kommende persondataforordnings begreber, systematikker og anvendelsesområde
• Håndtering af personoplysninger ved rekruttering, herunder indhentelse af information i denne fase
• Håndtering af personoplysninger ved ansættelser, herunder bl.a. kontrolforanstaltninger, overvågning, gennemgang af internet og e-mail
• Håndtering af personoplysninger ved medarbejders fratræden
• De ansattes rettigheder, herunder forpligtelse for den dataansvarlige til at slette persondata
• Videregivelse af personoplysninger om ansatte
• Tilstødende lovgivning af relevans for håndtering af personoplysninger om ansatte, herunder straffeloven, helbredsoplysningsloven m.v.

Undervisere
Pia Moltke Jensen, DLP Piper Danmark og Birthe Boisen, Dansk Fjernvarme.
 

Arrangementer

Søg i alle arrangementer

El & styringsteknik

Se alle - El & styringsteknik

21. nov 2017 Landsmøde

Evaluering af #LM2017: Vindere udtrukket

Knap halvdelen af landsmødets 2.100 gæster har gennemført evalueringen. 10 heldige vindere er udtrukket.

15. nov 2017

Vidensdeling om afkøling

Netværk og vidensdeling er i højsædet, når der inviteres til to dages kursus med fokus på afkøling og lavere returtemperatur i fjernvarmenettet. 

15. nov 2017

TEMADAG Store varmepumper

Få fingrene i helt ny drejebog og inspirationskatalog for store varmepumper i fjernvarmen.

15. nov 2017

TEMADAG Har du styr på nyeste lovgivning?

Seneste nyt fra Energistyrelsen, Ankenævnet, Energitilsynet og Dansk Fjernvarme – få det hele serveret på den årlige temadag om nyeste lovgivning. 

Regionalmøder

  • Regionalmøderne er slut for i år. Læs mere om regionalmøder her - og glæd dig til 2018.
Læs mere om regionalmøderne her

Landsmøde 2017

  • Dansk Fjernvarmes landsmøde 2017 afholdes i Aalborg Kongres- og Kulturcenter. 
Læs mere om landsmødet her

PULS 2017

  • PULS 2017 afholdes den 22. juni i Fjernvarmens Hus. 
Læs mere om PULS her

23. nov 2017 Mødematerialer

Temadag om lovgivning og teknik for røggaskondensat – biomasseanlæg

Mere end 60 deltagere er samlet til temadagen i Fjernvarmens Hus i Kolding den 23. november 2017. Materialerne fra dagen kan hentes her.

13. nov 2017 Mødematerialer

Temadag om garantiprovision

Dansk Fjernvarme har afholdt en temadag om garantiprovision i Fjernvarmens Hus i Kolding den 13. november 2017. Materialerne kan hentes her.

02. nov 2017 Mødematerialer

Dansk Fjernvarmes landsmøde 2017

Dansk Fjernvarmes landsmøde 2017 blev afviklet i Aalborg den 26. og 27. oktober. Materialerne fra landsmødet kan hentes her. 

01. nov 2017 Mødematerialer

Temadag om økonomisk regulering og politiske aftaler

På grund af stor interesse for emnet er temadagen blevet afholdt i Fjernvarmens Hus i Kolding både den 18. september og den 1. november 2017. Indlæggene kan hentes her.