Administration

Persondata på fjernvarmeværket - praktisk og helt fra bunden

Få styr på regelsættet og hvordan du håndterer personoplysninger i praksis.

Lisbeth Aagaard Mountfield
Uddannelseskonsulent
T: 76308025
M: 23318802
lmo@danskfjernvarme.dk

Reglerne for behandling af persondata bliver strammet op fra maj 2018. Det betyder, at fjernvarmeselskabet som dataansvarlig skal være compliant; de skal havde styr på deres persondata og havde indgået de nødvendige aftaler med deres databehandlere. Det betyder også, at der i organisationen skal skabes opmærksomhed om, at alle har et ansvar, når selskabet behandler personoplysninger.

På kurset får du redskaber til at igangsætte og/eller fortsætte arbejdet med implementeringen af de nye krav vedrørende behandling af persondataoplysninger i kunderelationer. Du får en grundlæggende indføring til begreber, værktøjer og tjeklister, som du kan anvende i dit videre arbejde med persondataforordningen.

Kurset fokuserer alene på persondata i kunderelationer. Hvis du interesseret i viden om, hvordan du håndterer ansattes persondata, skal du tilmelde dig kurset Persondataforordningen – data på ansatte.

Målgruppe

Ledere, administrative medarbejdere, jurister m.v. hos fjernvarmeselskaberne.

Indhold
• Overordnet kendskab til den kommende persondataforordnings begreber, systematikker og anvendelsesområde
• Status på arbejdet med Persondataforordningen
• Gennemgang af vejledninger fra Justitsministeriet, der udkommer i 2. halvår af 2017, som har særlig relevans for fjernvarmeselskaberne
• Gennemgang af Dansk Fjernvarmes reviderede vejledning om persondata
• Oplæg til udarbejdelse af GAP-analyser, herunder hvilke data har man, hvordan opbevarer vi data, hvem kan tilgå data og hvornår slettes data
• Gennemgang af tjeklister, der kan hjælpe medarbejderne til at få oversigt over persondata, opbevaringsperioder for persondata m.m. 

Undervisere
Birthe Boisen, Dansk Fjernvarme og Henrik Pors, DFF-EDB.

Program
Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 08.45

09.15 Velkomst og præsentation

09.30 Status på arbejdet med Persondataforordningen
• Myndighederne
• Vejledningerne fra Justitsministeriet
• Dansk Fjernvarme og DFF-EDB
• Målerdata

10.15 Pause

10.30 Gennemgang af Dansk Fjernvarmes reviderede vejledning om persondata
• Hvad er personoplysninger
• Samtykke
• Dataansvarlig, databehandler
• Den registreredes rettigheder
• Anmeldelse af sikkerhedsbrud

11.55 Frokost

12.40 Gennemgang af skemaer/GAB-analyse
• Hvad er en GAB-analyse
• Skema Ansatte
• Skema Kunder/leverandører
• Template til procesbeskrivelse

13.45 Pause

13.55 IT-tjekliste samt sikkerhedsvurdering af selskabet

14.30 Kaffepause

14.45 Privatlivspolitik samt It- og sikkerhedspolitik

15.10 Hvordan kommer jeg i gang med arbejdet med persondata?

15.20 Afslutning og evaluering

15.30 Tak for i dag

Arrangementer

Søg i alle arrangementer

El & styringsteknik

Se alle - El & styringsteknik

09. dec 2017 Energi på toppen

ROCKWOOL: Energiaftalen skal være ambitiøs og have mål for bygninger

Et højt ambitionsniveau for bæredygtighed skal afspejles i ambitiøse mål for effektivisering af energiforbruget i bygninger, siger Christian Jølck, Marketing Director i ROCKWOOL. På Energi på Toppen fortæller han, hvordan det kan gøre Danmark internationalt førende.

07. dec 2017 Energi på toppen

#EnergipåToppen: Verdens største samskabelsesproces

Mindst 10 millioner mennesker verden over har været involveret i udviklingen af FN’s verdensmål for bæredygtighed. Ifølge Stine Kirstein Junge, UNDP, giver målene store muligheder for de virksomheder, der rykker først. 

07. dec 2017 Energi på toppen

Lilleholt: Bæredygtighed skal skabes billigst muligt

Vent ikke med tilmelding til Energi på Toppen, hvis du vil høre energiminister Lars Chr. Lilleholts (V) tanker om grøn omstilling. Mødet markerer også Dansk Fjernvarmes 60-års jubilæum.

 

07. dec 2017 Regionalmøder

Regionalmøder 2018: Hold øje med postkassen

Programmet for regionalmøder 2018 er på plads og er i skrivende stund på vej til din postkasse. Se allerede nu programmet online og find et regionalmøde nær dig. 

Regionalmøder

  • Regionalmøderne er slut for i år. Læs mere om regionalmøder her - og glæd dig til 2018.
Læs mere om regionalmøderne her

Landsmøde 2017

  • Dansk Fjernvarmes landsmøde 2017 afholdes i Aalborg Kongres- og Kulturcenter. 
Læs mere om landsmødet her

PULS 2017

  • PULS 2017 afholdes den 22. juni i Fjernvarmens Hus. 
Læs mere om PULS her

06. dec 2017 Mødematerialer

Temadage om præisolerede fjernvarmerør

Distributionsgruppen har afholdt årets temadage i Fredericia den 6. december og i Roskilde den 7. december 2017. Indlæggene kan hentes her.

30. nov 2017 Mødematerialer

Temadag om asset management og benchmarking

Dansk Fjernvarme har afholdt temadag om asset management og benchmarking i Fjernvarmens Hus i Kolding den 30. november 2017. Hent materialerne her.

23. nov 2017 Mødematerialer

Temadag om lovgivning og teknik for røggaskondensat – biomasseanlæg

Mere end 60 deltagere var med på temadagen, der blev afholdt i Fjernvarmens Hus i Kolding den 23. november 2017. Materialerne fra dagen kan hentes her.

13. nov 2017 Mødematerialer

Temadag om garantiprovision

Dansk Fjernvarme har afholdt en temadag om garantiprovision i Fjernvarmens Hus i Kolding den 13. november 2017. Materialerne kan hentes her.