Administration

Persondata på fjernvarmeværket - praktisk og helt fra bunden

Få styr på regelsættet og hvordan du håndterer personoplysninger i praksis.

Lisbeth Aagaard Mountfield
Uddannelseskonsulent
T: 76308025
M: 23318802
lmo@danskfjernvarme.dk

Reglerne for behandling af persondata bliver strammet op fra maj 2018. Det betyder, at fjernvarmeselskabet som dataansvarlig skal være compliant; de skal havde styr på deres persondata og havde indgået de nødvendige aftaler med deres databehandlere. Det betyder også, at der i organisationen skal skabes opmærksomhed om, at alle har et ansvar, når selskabet behandler personoplysninger.

På kurset får du redskaber til at igangsætte og/eller fortsætte arbejdet med implementeringen af de nye krav vedrørende behandling af persondataoplysninger i kunderelationer. Du får en grundlæggende indføring til begreber, værktøjer og tjeklister, som du kan anvende i dit videre arbejde med persondataforordningen.

Kurset fokuserer alene på persondata i kunderelationer. Hvis du interesseret i viden om, hvordan du håndterer ansattes persondata, skal du tilmelde dig kurset Persondataforordningen – data på ansatte.

Målgruppe

Ledere, administrative medarbejdere, jurister m.v. hos fjernvarmeselskaberne.

Indhold
• Overordnet kendskab til den kommende persondataforordnings begreber, systematikker og anvendelsesområde
• Status på arbejdet med Persondataforordningen
• Gennemgang af vejledninger fra Justitsministeriet, der udkommer i 2. halvår af 2017, som har særlig relevans for fjernvarmeselskaberne
• Gennemgang af Dansk Fjernvarmes reviderede vejledning om persondata
• Oplæg til udarbejdelse af GAP-analyser, herunder hvilke data har man, hvordan opbevarer vi data, hvem kan tilgå data og hvornår slettes data
• Gennemgang af tjeklister, der kan hjælpe medarbejderne til at få oversigt over persondata, opbevaringsperioder for persondata m.m. 

Undervisere
Birthe Boisen, Dansk Fjernvarme og Henrik Pors, DFF-EDB.

Program
Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 08.45

09.15 Velkomst og præsentation

09.45 Status på arbejdet med Persondataforordningen
• Myndighederne
• Vejledningerne fra Justitsministeriet
• Dansk Fjernvarme og DFF-EDB
• Målerdata

10.15 Pause

10.30 Gennemgang af Dansk Fjernvarmes reviderede vejledning om persondata
• Hvad er personoplysninger
• Samtykke
• Dataansvarlig, databehandler
• Den registreredes rettigheder
• Anmeldelse af sikkerhedsbrud

12.00 Frokost

12.45 Gennemgang af skemaer/GAB-analyse
• Hvad er en GAB-analyse
• Skema Ansatte
• Skema Kunder/leverandører
• Template til procesbeskrivelse

13.45 Kaffepause

14.00 IT-tjekliste samt sikkerhedsvurdering af selskabet

14.30 Pause

14.40 Privatlivspolitik samt It- og sikkerhedspolitik

15.10 Hvordan kommer jeg i gang med arbejdet med persondata?

15.20 Afslutning og evaluering

15.30 Tak for i dag

Arrangementer

Søg i alle arrangementer

El & styringsteknik

Se alle - El & styringsteknik

20. okt 2017 Landsmøde

Erhvervsministeren: Der skal strøm til fjernvarmen

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har en række klare ønsker til det kommende energiforlig. Se video med hans ønsker herunder.

19. okt 2017 Landsmøde

Lilleholt: Forbrugerne skal have bedre forsyning til færre penge

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt gæster i næste uge Dansk Fjernvarmes landsmøde. Han mener, at det er rimeligt at stille effektiviseringskrav til forsyningsselskaberne.

18. okt 2017 Landsmøde

#LM2017: Fjernvarmen fungerer rigtig, rigtig godt!

Borgmester Carsten Kissmeyer fra Ikast-Brande Kommune vil fastholde den nuværende fjernvarmemodel. Det siger han i en video, som du kan se her i artiklen.

18. okt 2017

TEMADAG Asset management og benchmarking

Dansk Fjernvarme sætter fokus på asset management som et ledelsesværktøj 

Regionalmøder

  • Regionalmøderne er slut for i år. Læs mere om regionalmøder her - og glæd dig til 2018.
Læs mere om regionalmøderne her

Landsmøde 2017

  • Dansk Fjernvarmes landsmøde 2017 afholdes i Aalborg Kongres- og Kulturcenter. 
Læs mere om landsmødet her

PULS 2017

  • PULS 2017 afholdes den 22. juni i Fjernvarmens Hus. 
Læs mere om PULS her

12. okt 2017 Mødematerialer

Erfa-møde om administration og regnskab

Erfa-gruppen for administration og regnskab har afholdt årets to erfa-møder den 11. oktober i Kolding og den 12. oktober i Ringsted. Indlæggene kan hentes her.

10. okt 2017 Mødematerialer

Fællesmøde for Flis- og brændselspillegruppen samt Halmgruppen

Årets fællesmøde for de to erfa-grupper blev afholdt på Kursuscenter Brogaarden i Middelfart den 10. oktober 2017. Indæggene kan hentes her.

09. okt 2017 Mødematerialer

Temadag om god økonomi for kraftvarme uden grundbeløb

Grøn Energi afholdte temadagen den 9. oktober 2017 i Fjernvarmens Hus i Kolding. Materialerne fra dagen kan hentes her.

09. okt 2017 Mødematerialer

Bæredygtig biomasse – dialogmøde

Den 4. oktober 2017 blev der afholdt dialogmøde med status og erfaringer fra rapportering af bæredygtig biomasse 2016. Indlæggene kan hentes her.