Temamøder

Infomøde om Dansk Kraftvarme Kapacitet

Kom og hør om det nye selskab, som skal gøre det muligt for kraftvarmeværker at modtage ny rådighedsbetaling for deres elkapacitet.

Kim Behnke
Vicedirektør
T: 7630 8000
M: 2495 4640
kib@danskfjernvarme.dk

Dansk Fjernvarme og Foreningen Danske Kraftvarmeværker inviterer alle medlemmer af de to brancheforeninger til infomøde om etableringen af det nye Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a., som er under stiftelse. Med det nye selskab bliver det nu muligt for kraftvarmeværker at modtage ny rådighedsbetaling for deres elkapacitet. Elhandlerne vil købe kapaciteten på vegne af elkunderne.

Infomødet afholdes i Aalborg, Roskilde og Kolding – og er for alle medlemmer, men har mest relevans for selskaber, der råder over kraftvarmekapacitet, der kan være til rådighed i spotmarkedet for elhandel. 

På mødet vil der blive orienteret om det nye selskab og mulighederne for, at ejere af kraftvarmeværker fremover kan modtage en årlig rådighedsbetaling på mindst 120.000 kr. pr. MW pr. år. Værkerne skal stille kapacitet til rådighed i spotmarkedet for el, og skal være i stand til med 12 timers varsel at levere el, når spotprisen er over 400 DKK/MWh.

Ønsker dit kraftvarmeværk at være en del af det nye selskab, kræver det at I er medlem af enten Dansk Fjernvarme eller FDKV. Hvis der tegnes et andelsmedlemsskab i Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a koster det 500 kr. og der indskydes 4.500 kr. som indskudskapital. 

Tilmelding
Medlemmer af Dansk Fjernvarme tilmelder sig her på siden. Medlemmer af Foreningen Danske Kraftvarmevæker tilmelder sig ved at sende en mail til mail@fdkv.dk.

Kontakt
• Kim Behnke på kib@danskfjernvarme.dk eller tlf. 2495 4640 ved spørgsmål om infomødet
• Jette Drud på jed@danskfjernvarme.dk eller tlf. 7630 8029 ved spørgsmål om tilmelding eller evt. afbud


Arrangementer

Søg i alle arrangementer

El & styringsteknik

Se alle - El & styringsteknik

21. sep 2017 Landsmøde

Professor: Fjernvarme og el kan skabe det billigste energilager

Den billigste omstilling til 100 % VE med tilstrækkelig lagerkapacitet skabes i krydsfeltet med el og fjernvarme. Det mener professor Henrik Lund, der debatterer på landsmødet.

20. sep 2017 Landsmøde

Vil du nørde teknik eller politik på #LM2017?

Når fjernvarmesektoren mødes til landsmødet inden længe, skal der være plads til både teknik og politik. Og det virker til, at begge dele er lige populære. 

20. sep 2017

Nye datoer for de mest populære kurser og temadage

Der er rift om pladserne til mange af Dansk Fjernvarmes arrangementer. Hvis du ikke fik en plads i første omgang, kan du læse med her og se de nye datoer. 

20. sep 2017

Lavenergi og ledninger

Er du klædt på til at vælge den korrekte stikledningsdimension og kan du korrigere for lavenergibyggeri? Ellers kan du komme med på kursus og blive klogere på emnet. 

Regionalmøder

  • Regionalmøderne er slut for i år. Læs mere om regionalmøder her - og glæd dig til 2018.
Læs mere om regionalmøderne her

Landsmøde 2017

  • Dansk Fjernvarmes landsmøde 2017 afholdes i Aalborg Kongres- og Kulturcenter. 
Læs mere om landsmødet her

PULS 2017

  • PULS 2017 afholdes den 22. juni i Fjernvarmens Hus. 
Læs mere om PULS her

13. sep 2017 Mødematerialer

Erfa-møde i Solvarmegruppen

Det årlige møde i Dansk Fjernvarmes Solvarmegruppe blev afholdt den 13. september 2017 i Fjernvarmens Hus i Kolding. Indlæggene fra dagen kan hentes her.

05. sep 2017 Mødematerialer

Temadag for leverandører af overskudsvarme

Dansk Fjernvarme har i samarbejde med Foreningen for Slutbrugere af Energi og Foreningen Danske Kraftvarmeværker afholdt temadag i Fjernvarmens Hus den 5. september 2017. Hent indlæggene her.

16. aug 2017 Mødematerialer

Gå hjem-møde om tilskud til eldrevne varmepumper

Dansk Fjernvarme og Energistyrelsens fælles gå hjem-møde blev afholdt den 15. august 2017 i Fjernvarmens Hus. Materialerne fra mødet kan hentes her.

22. jun 2017 Mødematerialer

PULS 2017

Årets PULS blev afholdt i Kolding den 22. juni 2017. I løbet af eftermiddagen blev der afholdt syv forskellige mini-debatter. Indlæggene fra mini-debatten 'Datacentrene kommer' kan hentes her.