Erfa-gruppemøder

Erfa-møde om administration og regnskab

Erfa-mødet byder på ny lovgivning, inspiration, aktuelle emner og netværk – og afholdes for tredje gang både i Kolding og Ringsted.

Birthe Boisen
Juridisk konsulent
M: 21452248
bfb@danskfjernvarme.dk

Viden om ny lovgivning, inspiration, aktuelle emner og netværk

Ligesom de seneste år afholdes årets erfa-møde i både Kolding og Ringsted. Du får her mulighed for at høre nyt, møde kollegaer fra de andre selskaber og få indflydelse på det arbejde, som skal gøres i Arbejdsgruppen for administration og regnskab. Vi slutter af med en generalforsamling, hvor du kan sætte dit præg på erfa-gruppens arbejde ved at stille op til bestyrelsen.

På erfa-møderne får du om formiddagen viden om ny lovgivning og afgørelser formidlet af Energitilsynet og Ankenævnet. Dansk Fjernvarme orienterer om arbejdet med reguleringen i Politisk Økonomisk Sekretariat og om, hvordan arbejdet behandles i de etablerede arbejdsgrupper. Derudover vil Birthe Boisen informere om aktuelle emner, som er på dagsordenen hos Dansk Fjernvarme.

Om eftermiddagen sætter vi fokus på Dansk Fjernvarmes medlemsservice. Her får du mulighed for at byde ind med, hvad du forventer at få fra Dansk Fjernvarmes faglige afdeling og kommunikationsafdeling. Vi stiller skarp på om servicen er tilstrækkelig, hvad medlemmerne ønsker sig mere eller mindre af – og de fremadrettede forventninger til Dansk Fjernvarmes services?

Vi lægger op til diskussion med ledelsen af Dansk Fjernvarme, hvor du efterfølgende i grupper kan give dine input til, hvordan medlemmernes ønsker eventuelt kan imødekommes. Endelig kommer der et indlæg med fokus på værkets interne it-sikkerhed, før erfa-mødet afsluttes med en generalforsamling.

I Kolding afholdes erfa-mødet onsdag den 11. oktober og i Ringsted afholdes det den 12. oktober. Se programmet under punktet Downloads her på siden. Husk at vælge programmet for den dato/det sted, du ønsker at deltage.

Generalforsamling
Sidst på dagen afholdes generalforsamling med valg til Arbejdsgruppen for administration og regnskab. Ikke alle genopstiller, så derfor håber Arbejdsgruppen, at interesserede har lyst til at stille op. Der vedhæftes en opstillingsblanket, og er man interesseret bedes den udfyldte blanket sendes til Birthe Boisen bfb@danskfjernvarme.dk senest den 4. oktober 2017.

Det kan oplyses, at Grethe Hveneskov fra Svendborg ikke genopstiller, men at Line Kristensen fra Odder og Dorthe Staldkarl fra Skanderborg begge ønsker at genopstille.

Blanket: Opstilling til arbejdsgruppen administration og regnskab kan downloades her på siden.

Kontakt:

Ved spørgsmål om erfa-gruppen eller erfa-mødets indhold
•  Søren Peter Nielsen spn@danskfjernvarme.dk,  tlf. 21 77 70 69
•  Birthe Boisen på bfb@danskfjernvarme.dk,  tlf. 2145 2248 

Ved spørgsmål om tilmelding eller afbud
• Jytte Krongaard Hensen på jh@danskfjernvarme.dk, tlf. 7630 8014

Arrangementer

Søg i alle arrangementer

El & styringsteknik

Se alle - El & styringsteknik

21. sep 2017 Landsmøde

Professor: Fjernvarme og el kan skabe det billigste energilager

Den billigste omstilling til 100 % VE med tilstrækkelig lagerkapacitet skabes i krydsfeltet med el og fjernvarme. Det mener professor Henrik Lund, der debatterer på landsmødet.

20. sep 2017 Landsmøde

Vil du nørde teknik eller politik på #LM2017?

Når fjernvarmesektoren mødes til landsmødet inden længe, skal der være plads til både teknik og politik. Og det virker til, at begge dele er lige populære. 

20. sep 2017

Nye datoer for de mest populære kurser og temadage

Der er rift om pladserne til mange af Dansk Fjernvarmes arrangementer. Hvis du ikke fik en plads i første omgang, kan du læse med her og se de nye datoer. 

20. sep 2017

Lavenergi og ledninger

Er du klædt på til at vælge den korrekte stikledningsdimension og kan du korrigere for lavenergibyggeri? Ellers kan du komme med på kursus og blive klogere på emnet. 

Regionalmøder

  • Regionalmøderne er slut for i år. Læs mere om regionalmøder her - og glæd dig til 2018.
Læs mere om regionalmøderne her

Landsmøde 2017

  • Dansk Fjernvarmes landsmøde 2017 afholdes i Aalborg Kongres- og Kulturcenter. 
Læs mere om landsmødet her

PULS 2017

  • PULS 2017 afholdes den 22. juni i Fjernvarmens Hus. 
Læs mere om PULS her

13. sep 2017 Mødematerialer

Erfa-møde i Solvarmegruppen

Det årlige møde i Dansk Fjernvarmes Solvarmegruppe blev afholdt den 13. september 2017 i Fjernvarmens Hus i Kolding. Indlæggene fra dagen kan hentes her.

05. sep 2017 Mødematerialer

Temadag for leverandører af overskudsvarme

Dansk Fjernvarme har i samarbejde med Foreningen for Slutbrugere af Energi og Foreningen Danske Kraftvarmeværker afholdt temadag i Fjernvarmens Hus den 5. september 2017. Hent indlæggene her.

16. aug 2017 Mødematerialer

Gå hjem-møde om tilskud til eldrevne varmepumper

Dansk Fjernvarme og Energistyrelsens fælles gå hjem-møde blev afholdt den 15. august 2017 i Fjernvarmens Hus. Materialerne fra mødet kan hentes her.

22. jun 2017 Mødematerialer

PULS 2017

Årets PULS blev afholdt i Kolding den 22. juni 2017. I løbet af eftermiddagen blev der afholdt syv forskellige mini-debatter. Indlæggene fra mini-debatten 'Datacentrene kommer' kan hentes her.